Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Gbelce

Oznamy - Hirdetések

hangos.jpgfigyelem_2_0.jpghangos.jpg

 


Obec Gbelce upozorňuje tých občanov, ktorí ešte nezaplatili daň z nehnutežnosti a daň za komunálny odpad, aby svoje pozdĺžnosti vyrovnali na obecnom úrade do 30-ho septembra tohto roka. Voči tým daňovníkom, ktorí do spomenutého dátumu nevyrovnajú svoje pozdĺžnosti, obec začne ďalšie konanie.

Köbölkút Község felszólítja azon lakosokat, akik még nem fizették ki az ingatlanadót, a kutyaadót illetve a szemétilleték hátralékukat, hogy azt legkésőbb ez év szeptember 30-ig  rendezzék. Azon adósokkal szemben, akik az említett időpontig nem rendezik adósságukat, a község további eljárást indít.


 


Rímskokatolícka cirkev – Farnos Gbelce - Római katolikus Egyház – Köbölkút

Omšový poriadok – Szentmisék rendje

Október

8. októbra 2017

Nedeža - Vasárnap

 

   815

 1000

 

1100

27. nedeža v cezročnom období – Évközi 27. Vasárnap

Šarkan: + Jozef, +Rudolf Bublík

              + rodinu Benčičovú a za otca Pavla

 

             Pro populo – Hívekért

Október

9. októbra 2017

Pondelok – Hétfő

 

 

Féria

 

Október

10. októbra 2017

Utorok – Kedd

 

 1800

Féria

 Za zdravie Božiu pomoc a požehnanie rod. Badurovej

Október

11. októbra 2017

Streda – Szerda

 

 1800

Féria

 + Kraslan Julianna (obitus)

Október

12. októbra 2017

Štvrtok –Csütörtök

 

 1800

Féria

 + Mária, + Ján źorko

Október

    13. októbra 2017

Piatok – Péntek

 

 1800

Féria

Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého vnukovi a vnučkám

Október

14. októbra 2017

Sobota – Szombat

 

 1800

Féria

 Za zdravie, lásku a pokoj v rodine Stanislava Palúcha

Október

15. októbra 2017

Nedeža –Vasárnap

 

   815

 1000

 

 1100

28. nedeža v cezročnom období – Évközi 28. Vasárnap

 

Šarkan: Za uzdravenie syna Stanislava Palúcha

 

               Za uzdravenie Emílie

 

               Pro populo – Hívekért

FARSKÉ OZNAMY: 8. októbra 2017

27. nedeža v cezročnom období

Mesiac október je mesiacom, posvätného ruženca. Pred svätými omšami sa budeme spoločne modli ruženec.

Od 15. októbra 2017 začíname prípravu na birmovku 2018. Prihlási sa môžu žiaci od 7. ročníka základnej školy a dospelí veriaci, ktorí chcú prija sviatos birmovania. Tieto prípravy budú formou katechéz v našom Farskom kostole. Dátum týchto stretnutí ešte spresním. Aby niekto mohol pristúpi k tejto Sviatosti, je dôležité, aby sa zúčastnil týchto katechéz a taktiež aby sa zúčastnil na nedežných svätých omšiach.

Od 10. – 12. októbra 2017 v našom farskom kostole bude posvätný ruženec a sväté omše vysielané cez rádio Mária. Posvätný ruženec sa budeme modli pred svätou omšou o 1715 hod. Všetkých srdečne voláme a pozývame.

PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK: 2017. október 8.

Évközi 27. vasárnap

Az októberi hónap a szent rózsafüzér hónapja. Ezért a szentmisék előtt a rózsafüzért fogjuk közösen imádkozni.

2017. október 15-től elkezdjük a felkészülést a bérmálás szentségének felvételére, amely 2018 évében lenne. Jelentkezhetnek az alapiskola 7. osztályos tanulói valamint azok a felnőttek, akik még nem részesültek a bérmálás szentségében. Ezek a felkészülések katekézis formájában lesznek plébániatemplomunkban. Az időpontokat még egyeztetni fogom. Ahhoz, hogy a bérmálás szentségében részesülhessenek, szükségesek ezek a feltételek: a katekézisen és a vasárnapi szentmiséken való részvételek.

2017. október 10. – 12. A Mária rádió fogja közvetíteni plébániatemplomunkból a szent rózsafüzért és a szentmiséket is. A szent rózsafüzért a szentmisék előtt 1715-kor fogjuk kezdeni. Mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk.


Západoslovenská vodárenská spoločnos žiada o zvýšenú pozornos našich občanov, nakožko vo viacerých obciach zaregistrovali podvodníkov, ktorí sa vydávajú za zamestnancov vodárenskej spoločnosti, preukazujú sa falošnými služobnými preukazmi, žiadajú odčíta stav vodomeru v domácnostiach a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti.

Preto upozorňujú našich občanov, že zamestnanci vodárenskej spoločnosti vykonávajú odpočet vodomerov v presne stanovených termínoch a nikdy nepracujú s hotovosou, to znamená, že nikdy nevyberajú peniaze priamo na odbernom mieste.

A Nyugatszlovákiai vízművek figyelmezteti lakosainkat, hogy több községben regisztráltak olyan csalókat, akik a vízművek dolgozóinak adják ki magukat, hamis igazolványt mutatnak fel, leolvassák a vízórát és készpénzt követelnek a lakosoktól.

Ezért figyelmeztetik Önöket, hogy a vízművek dolgozói előre megszabott időpontokban olvassák le a vízórákat, és soha nem dolgoznak készpénzzel, tehát soha nem vesznek el készpénzt a vízóra leolvasásakor.


Vedenie Základnej školy Jánosa Stampayho upozorňuje našich občanov, že v školskom areály a to aj pri športových ihriskách platí prísny zákaz uloženia odpadu. Areál je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade zistenia pôvodcu odpadu bude podané oznámenie kompetentným orgánom.

A Stampay János Alapiskola igazgatósága figyelmezteti lakosainkat, hogy az iskola területén, beleértve a sportpályákat is, szigorúan tilos szemetet lerakni. A terület kamerarendszerrel van felszerelve, így ha a felvételek segítségével azonosításra kerül az elkövető személye, az iskola bejelentést tesz az illetékes szerveknél.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky upozorňuje držitežov hospodárskych zvierat na povinnos zabezpeči na svoje náklady identifikáciu zvierat a registráciu zvierat podža osobitných predpisov.

Registrácii podlieha každý chov, kde sa drží 1 alebo viac kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, jedna prasnica, dva alebo viac kusov výkrmných ošípaných, viac ako 1500 kusov hydiny určenej na výkrm, viac ako 300 kusov kúr, moriek, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov.

Regionálne veterinárne a potravinové správy podža zákona vykonávajú kontroly chovov hospodárskych zvierat. V prípade zistenia nezaregistrovaného chovu sú povinné uloži pokutu, pričom výška pokuty pre fyzické osoby je do 300 eur.

Podrobné informácie  sú zverejnené na informačnej tabuli obecného úradu a na webstránke obce.

Az Érsekújvári Járási Állategészségügyi Hivatal figyelmezteti a gazdasági állatokat tartó lakosokat, hogy a törvény értelmében kötelesek saját költségükre identifikáltatni és regisztráltatni állataikat.

Regisztráció köteles minden olyan gazdaság, ahol tartanak 1 vagy több szarvasmarhát, birkát, kecskét, lovat, egy anyadisznót, 2 vagy több hízósertést, több mint 1500 baromfit, több mint 300 csibét, pulykát, kacsát, fácánt, fürjet, vagy több mint 5 futómadarat.

A Járási Állategészségügyi Hivatalok a törvény értelmében ellenőrzéseket végeznek a gazdaságokban. Ha a gazdásági állatok nincsenek beregisztrálva, kötelesek büntetést kiszabni, miközben a fizikai személyek számára a büntetés magassága 300 euróig terjed.

Bővebb információk megtalálhatók kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


 


 


Magyar verzió
Úvodná stránka