Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Gbelce

Slovensko-maďarský poradenský deň v Štúrove

Vytlači
 

Sociálna poisovňa organizuje Slovensko-maďarský poradenský deň, ktorý je zameraný na pomoc pri riešení problémov poistencov - zamestnancov v dôchodkových veciach. Ciežom poradenského dňa je poskytnú poradenstvo zamestnancom a poberatežom dôchodkových dávok, ktorí pracovali alebo pracujú v Maďarskej republike a v Slovenskej republike.

Vzhžadom na množstvo poistencov z nášho regiónu zamestnaných v Maďarsku sa vedenie Sociálnej poisovne rozhodlo, že Slovensko-maďarský poradenský deň sa bude kona vo vysunutom pracovisku pobočky Sociálnej poisovne v Štúrove, dňa 15. mája 2018, od 9,00 do 16,00 hod.. Adresa vysunutého pracoviska: Poliklinika, Jesenského 85, Štúrovo. Pre účely propagácie v prílohe pripájame plagát.

Je však potrebné, aby sa záujemci už vopred prihlásili telefonicky na čísle +421 906 173 211, alebo e-mailom,  na drese: nikola.sutovska@socpoist.sk

 


 
 

Oznamy - Hirdetések

hangos.jpgfigyelem_2_0.jpghangos.jpg

Rímskokatolícka cirkev – Farnos Gbelce - Római katolikus Egyház – Köbölkút

Omšový poriadok od 22. - 29. apríla 2018 

 Szentmisék rendje 2018. április 22. - 29.

 

 4. Vežkonočná nedeža - Húsvét 4. vasárnapja

Április 22.                Šarkan:   815  

Nedeža - Vasárnap     1000  Svätá omša v slovenskom jazyku: za veriacich

                                     1100  Szentmise magyar nyelven: +Kurucz Silvia (2. évforduló)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Április 23.                                           

Pondelok - Hétfö        1700   magyar nyelven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Április 24.                                                              

Utorok - Kedd           1700  magyar nyelven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Április 25.                                    

Streda - Szerda        1700 magyar nyelven   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Április 26.                                                                                                                            

 Štvrtok - Csütörtök  1700  magyar nyelven             

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Április 27.                                                                                                        

Piatok - Péntek        1700    magyar nyelven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Április 28.                                                                                                                           

Sobota - Szombat    1700   magyar nyelven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Vežkonočná nedeža - Húsvét 5. vasárnapja

Április 29.      Šarkan: 800   

Nedeža - Vasárnap       915   Svätá omša v slovenskom jazyku: +Ondrej a rodičia

                                     1015   Szentmise magyar nyelven: a tavaszi hadjárat szándékára

 

FARSKÉ OZNAMY:22. apríla 2018

 4. Vežkonočná nedeža

Dnes na 4. Vežkonočnú nedežu - Dobrého pastiera bude  zbierka na Seminár. Je to zbierka z nariadenia biskupského úradu. Za vaše milodary Vám vopred Pán Boh zapla.

V nedežu 29. apríla 2018 slovenská svätá omša bude o 915 hodine.

Nasledujúce stretnutie pre birmovancov slovenskej skupiny bude v sobotu, 28. apríla 2018 o 1400-ej hodine.

PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK: 2018. április 22.

Húsvét 4. Vasárnapja

Ma Húsvét 4. vasárnapján Jó pásztor vasárnapján a püspöki hivatal elrendeléséből gyűjtés lesz a Szemináriumok részére. Adományaikat előre is a jó Isten fizesse meg.

2018. április 29-én, vasárnap a szentmise magyar nyelven 1015 órakor kezdődik.

A bérmálkozók magyar csoportjának találkozása 2018. április 28-án, szombaton 1500 órakor lesz.


Personálna agentúra ABC JOBS ponúka vožné pracovné miesta pre ženy a mužov vo veku  od 18 rokov v elektrotechnickom priemysle v Šali-Veči-SHC. Práca je na pracovnú zmluvu na 2 zmeny.

Ponúkajú hodinovú mzdu 3,50 eur v hrubom a stravné lístky. Doprava a ubytovanie je zabezpečené zdarma.

Záujemcovia sa môžu hlási dňa 19-ho apríla 2018, vo štvrtok, o 14:20 hod. pred budovou obecného úradu.

Informácie poskytnú aj na bezplatnom telefónnom čísle: 0800 800 019

Az ABC JOBS munkaközvetítő iroda munkalehetőséget kínál férfiak és nők részére 18 éves kortól az elektrotechnikai iparban Selyén két műszakos munkarendbe. Kínálnak: bruttó órabért 3,50 eurót és ebédjegyeket. Az utazást és a szállást ingyen biztosítják.

Az érdeklődők jelentkezhetnek 2018. április 19-én, csütörtökön, 14:20 órakor a községi hivatal épülete előtt.

Érdeklődni a következő ingyenes telefonszámon is lehet: 0800 800 019.


Oznamujeme občanom, že najbližší odvoz komunálneho odpadu z kukanádob sa uskutoční dňa 20-ho apríla 2018, v piatok.

Értesítjük a lakosságot, hogy a kommunális hulladék legközelebbi begyűjtésére a kukákból 2018. április 20-án, pénteken, kerül sor.


Brantner Nové Zámky s.r.o. oznamuje záujemcom, že dňa 24-ho apríla 2018, v utorok v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod. v rámci výmennej akcie príde do našej obce vykupova zberový papier a použitý rastlinný olej. Vozidlo bude pristavené na miestnom trhovisku. Výmenné podmienky sú nasledovné:

- ZBEROVÝ PAPIER môže obsahova časopisy, letáky, noviny, knihy a kartónový papier. Nesmie by znečistený alebo mokrý.

Ponúkajú na výmenu: toaletný papier, hygienické vreckovky a kuchynské utierky v nasledovnom pomere:

za 5 kg papiera – 1 kus toaletného papiera

za 5 kg papiera – 3 kusy hygienických vreckoviek

za 2 kg papiera – 1 kus hygienických vreckoviek

a za 24 kg papiera – 2 kusy kuchynských utierok.

- POUŽITÝ RASTLINNÝ OLEJ je potrebné prinies v uzatvorenej nádobe (najvhodnejšia je PET fžaša os nápoja). Nesmie obsahova vodu, živočíšny tuk a vežké množstvo zbytkov jedla.

Výmenné pomery sú nasledovné:

za pol liter oleja – 1 kus hygienických vreckoviek

za 1 liter oleja – 1 kus toaletného papiera

a za 4 litre oleja – 2 kusy kuchynských utierok.

Az érsekújvári Brantner vállalat tudatja lakosainkkal, hogy 2018. április 24-én, kedden 14:00 órától 16:00 óráig, csereakció keretén belül is átveszi a hulladék papírt és a használt étolajat. Az autó a helyi piactéren fogja várni lakosainkat. A csere feltételei a következők:

A hulladék papír lehet újság, folyóirat, szórólap, könyv és karton papír. Nem lehet szennyzett vagy nedves.

Cserébe toalett papírt, papírzsebkendőt és konyhai törlőkendőt kínálnak a következő képpen:

- 5kg papírért – 1 tekercs toalett papírt

- 5 kg papírért – 3 csomag papírzsebkendőt

- 2 kg papírért – 1 csomag papírzsebkendőt

- és 24 kg papírért – 2 tekercs konyhai törlőkendőt adnak.

A használt étolajat lezárt edényben (pl. PET üvegben) kell elhozni. Nem tartalmazhat vizet, állati eredetű zsiradékot és nagyobb ételmaradékokat.

- fél liter olajért – 1 db papírzsebkendőt,

- 1 liter olajért – 1 tekercs toalett papírt

- és 4 liter olajért – 2 tekercs konyhai törlőkendőt adnak.


Samospráva obce Gbelce a Prvý  jazdecký a tradície zachovávajúci spolok v Iži Vás srdečne pozývajú dňa 29-ho apríla 2018, v nedežu na 20. ročník Spomienkového jarného aženia s nasledovným programom:

- od 9-tej hodiny 30-tej minúty sa uskutoční spomienková slávnos pri pomníku pred rekreačným strediskom ARDEA s nasledovným programom:

- vystúpenie ženského speváckeho zboru pri CSEMADOKu,

- slávnostný príhovor Dr. Lászlóa Vassa

- a následne kladenie vencov.

- od 10-tej hodiny 15-tej minúty slávnostná svätá omša v miestnom rímsko-katolíckom kostole Svätého Karla Boromejského a

- so začiatkom o 16-tej hodine sa v miestnom kultúrnom dome uskutoční divadelná hra s názvom „Hit és illúzió“ v podaní Divadla Boráros Imre. Vstup zdarma.

Každého srdečne očakávame.

Köbölkút Község Önkormányzata és az Első Izsai Lovas és Hagyományőrző Egyesület tisztelettel meghívja önöket a 20. Felvidéki Tavaszi Emlékhadjáratra, melyre 2018. április 29-én, vasárnap, kerül sor a következő programmal:

- 9 óra 30 perctől emlékünnepély a Köbölkúti Csata emlékoszlopánál az ARDEA üdülő előtt.

A programban fellép a CSEMADOK mellett működő asszonykórus, majd ünnepi beszédet mond Dr. Vass László az 1848-49-IKI SZEGEDI 3. HONVÉDZÁSZLÓALJ HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLETének elnöke.

A programot koszorúzás követi, majd

- 10 óra 15 perctől ünnepi szentmise  a Felvidéki Tavaszi Hadjárat résztvevőiért a Borromeo Szent Károly római katolikus templomban, ezután

- 16 órai kezdettel a helyi kultúrházban a „Hit és illúzió„ c. színpadi játékot adja elő a Boráros Imre Színház. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várnak.


Riaditežstvo Základnej školy oznamuje rodičom, že zápis do prvého ročníka na školský rok 2018/2019 sa uskutoční dňa 20-ho apríla 2018, od 10-ej hodiny. Treba so sebou prinies občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieaa.

A szlovák tanítási nyelvű alapiskola igazgatósága értesíti a szülőket, hogy a gyermekek beiratkozására a 2018/2019-es iskolai év első osztályába, 2018. április 20-án, 10 órától kerül sor az iskola épületében. Hozzák magukkal törvényes képviselő személyazonossági igazolványát ill. a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.


Riaditežstvo Základnej školy Jánosa Stampayho oznamuje našim občanom, že dňa 13-ho apríla 2018, v piatok,  v doobedňajších hodinách organizuje v uliciach obce finančnú zbierku na Deň narcisov. Za podporu Vám vopred ďakujú.

A Stampay János alapiskola igazgatósága értesíti lakosainkat, hogy 2018. április 13-án, pénteken, a délelőtti órákban a tanulók a Nárcisz-nap alkalmából gyűjtést szerveznek a faluban. Segítségüket előre is köszönjük.


Spoločnos Jonagold s.r.o. so sídlom vo Svodíne Ul. Svätého Floriána 1118 prijme do pracovného pomeru obsluhovačov výrobných strojov a obsluhovača vysokozdvižného vozíka do prevádzky kartonáž. Záujemcovia sa môžu hlási osobne v kancelárii spoločnosti vo Svodíne denne od 8:00 do 15:00 hodiny.

A szőgyéni Jonagold vállalat a Szent Flórián utca 1118-as szám alól munkaerőt keres gépkezelő és targoncavezető pozícióba a kartonázs részlegére. Az érdeklődők jelentkezhetnek személyesen a vállalat irodájában Szőgyénben naponta 8:00 és 15:00 óra között.


Riaditežstvo materskej školy srdečne pozýva rodičov s malými demi na hravé popoludnie, ktoré sa uskutoční pre budúcich škôlkarov dňa 12-ho apríla 2018, dnes, so začiatkom o 15-ej hodine v materskej škole. Čaká na Vás tvorivá dielňa a poskytnú Vám informácie aj o zápise do materskej školy. Každého srdečne očakávajú.

Az óvoda igazgatósága szeretettel meghívja a kisgyermekes anyukákat egy játszó délutánra, melyre 2018. április 12-én, azaz ma, 15 órától kerül sor a helyi óvodában a leendő óvodások részére. Várják önöket egy kis közös alkotásra, játszásra, és a jelenlévők tájékoztatást is kapnak az óvodai beiratkozásról. Mindenkit szeretettel várnak.


Riaditežstvo Základnej školy Jánosa Stampayho oznamuje rodičom budúcich prváčikov, že zápis detí na školský rok 2018/2019 sa dňa 17-ho apríla 2018, v utorok, od 10-ej hodiny. Na zápis sa musia dostavi deti, ktoré do konca augusta 2018 dovŕšia 6 rokov. Treba so sebou prinies občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieaa.

Stampay János alapiskola igazgatósága értesíti a szülőket, hogy a gyermekek beiratkozására a 2018/2019-es iskolai év első osztályába, 2018. április 17-én, 10 órától kerül sor az iskola épületében. A beiratkozáson köteles megjelenni minden kisgyermek, aki 2018 augusztusáig betölti a 6. életévét. Hozzák magukkal törvényes képviselő személyazonossági igazolványát ill. a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.


Oznamujeme občanom, že nasledovný zber separovaných zložiek domového odpadu sa uskutoční dňa 17-ho apríla 2018, čiže v utorok. Budú sa zbiera plasty

Értesítjük a lakosságot, hogy a szeparált hulladék legközelebbi begyűjtésére 2018. április 17-én, tehát kedden kerül sor. Begyűjtésre kerül a műanyag.


Personálna agentúra ABC JOBS ponúka vožné pracovné miesta pre ženy a mužov vo veku  od 18 rokov v elektrotechnickom priemysle v Šali-Veči-SHC. Práca je na pracovnú zmluvu na 2 zmeny.

Ponúkajú hodinovú mzdu 2,80 eur v čistom a stravné lístky. Doprava a ubytovanie je zabezpečené zdarma. Informácie poskytnú na bezplatnom telefónnom čísle: 0800 800 019

Výberové konanie sa uskutoční v Šali dňa 27-ho marca 2018, v utorok, na ktorý bude pre záujemcov zabezpečený aj autobus, ktorého odchod bude o 8-ej hodine 15-ej minúte spred budovy supermarketu Jednota.

Az ABC JOBS munkaközvetítő iroda munkalehetőséget kínál férfiak és nők részére 18 éves kortól az elektrotechnikai iparban Selyén két műszakos munkarendbe. Kínálnak: nettó órabért 2,80 eurót és ebédjegyeket. Az utazást és a szállást ingyen biztosítják. Érdeklődni a következő ingyenes telefonszámon lehet: 0800 800 019.

A válogatásra Selyén kerül sor 2018. március 27-én, kedden, melyre ingyenes buszjáratot is indítanak. Az autóbusz 8 óra 15 perckor indul a Jednota szupermarket épülete elől.


Spoločnos Mánya, spol. s.r.o. vo Svodíne prijme do pracovného pomeru vodiča nákladného auta s vodičským preukazom minimálne typ C.

Žiados spolu so životopisom je možné zasla mailom na adresu: obchod@manya.sk alebo odovzda osobne do kancelárie spoločnosti.

Životopis musí obsahova minimálne nasledovné údaje: osobné údaje, kontakt: telefónne číslo príp. mailovú adresu, doklad o ukončení štúdia, odborné skúsenosti a typ vodičského preukazu.

Informova sa môžete v pracovných dňoch poobede do 16:00 hodiny na telefónnom čísle: 0918 974 727.

A szőgyéni Mánya kft. munkalehetőséget kínál tehergépjármű sofőri poszt betöltésére, minimum C típusú jogosítvánnyal.

A jelentkezéseket az életrajzzal együtt leadhatják személyesen a vállalt irodájában, vagy elküldhetik e-mailban a következő címre: obchod@manya.sk

Az életrajznak a következőket kell tartalmaznia: személyi adatok, telefonszám vagy e-mail cím, iskolai végzettség, szakmai tapasztalat és jogosítvány típusa.

Érdeklődni munkanapokon délután 16 óráig lehet a következő telefonszámon: 0918 974 727


Reštaurácia Barus prijme do pracovnoprávneho vzahu 2 osoby na rozvoz jedál. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle: 0905 452 995

A Barus étterem felvesz munkaviszonyba két személyt étel kihordásra. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon: 0905 452 995


Oznamujeme občanom, že aspoň prvú splátku poplatku za tuhý komunálny odpad je potrebné zaplati do 28-ho marca 2018. Po tomto termíne sa odvoz smetí uskutoční len z tých kukanádob, ktoré budú označené nálepkou na I. polrok 2018.

Értesítjük lakosainkat, hogy a szemétilleték legalább első részletét 2018. március 28-ig kell kifizetni, mert azután már csak a 2018-as év első félévére szóló levonóval ellátott kukákból fogják elszállítani a szemetet.


Oznamujeme záujemcom, že hžadajú pomocných pracovníkov na obnovu železničnej stanice v Novej Vieske. Ponúkajú plat 4 eurá na hodinu. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0905 502 625.

Értesítjük az érdeklődőket, hogy segédmunkásokat keresnek a kisújfalusi vasútállomás felújításához. 4 eurós órabért kínálnak. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0905 502 625


Žiadame všetkých občanov, u ktorých v roku 2017 nastali zmeny týkajúce sa nehnutežností, napr. kúpa, predaj, darovanie, dedičstvo alebo stavba, alebo zmeny týkajúce sa jednotlivých daní a poplatkov, aby to zahlásili na obecnom úrade do konca januára 2018. Pri zahlásení je potrebné predloži aj dokumenty potvrdzujúce zmeny.

Kérjük azon lakosainkat, akiknél a 2017-es év folyamán változás történt az ingatlanadóval kapcsolatosan, pl. eladás, vétel, ajándékozás, örökösödés vagy építkezés, vagy más adóval ill. illetékkel kapcsolatosan, hogy azt jelentsék be a községi hivatalban 2018. január végéig. A bejelentéskor szükséges felmutatni a változást igazoló okmányokat.


Firma NOVOFRUCT SK, s.r.o. Nové Zámky prijme do pracovného pomeru kmeňových zamestnancov s nástupom ihneď na pozíciu operátor výroby s prácou na tri zmeny. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle 0911 339 251. Bližšie informácie sú zverejnené aj na informačnej tabuli obce.

Az érsekújvári NOVOFRUCT SK vállalat felvételt hirdet három műszakos munkarendbe gyártósori operátor pozícióra azonnali belépéssel. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon 0911 339 251. Bővebb információk a község információs tábláján is megtalálhatók.


KOM Polster s.r.o firma vyrábajúca čalúnený nábytok prijme pracovníkov na nasledovné pozície: šička, vodič vysokozdvižných vozíkov a výrobný robotník. Ponúkajú možnos zaučenia sa, dlhodobú prácu a bezplatnú autobusovú prepravu. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle: 035 785 20 33.

A KOM Polster ülőgarnitúrákat gyártó vállalat felvételt hirdet kétműszakos munkára a következő munkakörök betöltésére: varrónő, targoncás és gyártósori munkás. Betanítás is lehetséges. Hosszú távú munkát ajánlanak, ingyenes buszjárattal. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon 035 785 20 33.


Spoločnos Billboardovo, s.r.o, ponúka pre záujemcov pracovnú príležitos vo firme Amazon. V prípade výbornej dochádzky za mesiac ponúkajú možnos zárobku až do výšky 920 eur. V prípade záujmu Vás očakávajú  dňa 16-ho novembra 2017, zajtra, o 9:00 hodine v Nových Zámkoch, Pribinova 19, v hoteli Grand. Bližšie informácie poskytnú na telefónnom čísle: 0800 200 100.

A Billboardovo társaság munkalehetőséget kínál az érdeklődők számára az Amazon vállalatnál. Kiváló munkába járás esetén egy hónapban a kereseti lehetőség elérheti a 920 eurót. Az érdeklődőket 2017. november 16-án, holnap,  9:00 órakor várják Érsekújvárban, a Pribinova 19-es szám alatt a Grand hotelben. Bővebb információkat a következő telefonszámon kaphatnak: 0800 200 100.


Spoločnos Kryštof Group SVK a.s. ponúka vožné pracovné pozície v elektrotechnickom priemysle v Šuranoch so zabezpečenou dopravou zdarma a možným zárobkom od 550 eur v čistom za odpracovaný mesiac. Záujemcovia sa môžu hlási telefonicky na čísle: 0915 713 062.

A Kryštof Group SVK részvénytársaság munkalehetőséget kínál az elektrotechnikai iparban Surányban. Az utazást ingyen biztosítják. Kereseti lehetőség egy ledolgozott hónap után 550 eurótól tisztán. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon: 0915 713 062.


Západoslovenská vodárenská spoločnos žiada o zvýšenú pozornos našich občanov, nakožko vo viacerých obciach zaregistrovali podvodníkov, ktorí sa vydávajú za zamestnancov vodárenskej spoločnosti, preukazujú sa falošnými služobnými preukazmi, žiadajú odčíta stav vodomeru v domácnostiach a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti.

Preto upozorňujú našich občanov, že zamestnanci vodárenskej spoločnosti vykonávajú odpočet vodomerov v presne stanovených termínoch a nikdy nepracujú s hotovosou, to znamená, že nikdy nevyberajú peniaze priamo na odbernom mieste.

A Nyugatszlovákiai vízművek figyelmezteti lakosainkat, hogy több községben regisztráltak olyan csalókat, akik a vízművek dolgozóinak adják ki magukat, hamis igazolványt mutatnak fel, leolvassák a vízórát és készpénzt követelnek a lakosoktól.

Ezért figyelmeztetik Önöket, hogy a vízművek dolgozói előre megszabott időpontokban olvassák le a vízórákat, és soha nem dolgoznak készpénzzel, tehát soha nem vesznek el készpénzt a vízóra leolvasásakor.


Vedenie Základnej školy Jánosa Stampayho upozorňuje našich občanov, že v školskom areály a to aj pri športových ihriskách platí prísny zákaz uloženia odpadu. Areál je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade zistenia pôvodcu odpadu bude podané oznámenie kompetentným orgánom.

A Stampay János Alapiskola igazgatósága figyelmezteti lakosainkat, hogy az iskola területén, beleértve a sportpályákat is, szigorúan tilos szemetet lerakni. A terület kamerarendszerrel van felszerelve, így ha a felvételek segítségével azonosításra kerül az elkövető személye, az iskola bejelentést tesz az illetékes szerveknél.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky upozorňuje držitežov hospodárskych zvierat na povinnos zabezpeči na svoje náklady identifikáciu zvierat a registráciu zvierat podža osobitných predpisov.

Registrácii podlieha každý chov, kde sa drží 1 alebo viac kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, jedna prasnica, dva alebo viac kusov výkrmných ošípaných, viac ako 1500 kusov hydiny určenej na výkrm, viac ako 300 kusov kúr, moriek, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov.

Regionálne veterinárne a potravinové správy podža zákona vykonávajú kontroly chovov hospodárskych zvierat. V prípade zistenia nezaregistrovaného chovu sú povinné uloži pokutu, pričom výška pokuty pre fyzické osoby je do 300 eur.

Podrobné informácie  sú zverejnené na informačnej tabuli obecného úradu a na webstránke obce.

Az Érsekújvári Járási Állategészségügyi Hivatal figyelmezteti a gazdasági állatokat tartó lakosokat, hogy a törvény értelmében kötelesek saját költségükre identifikáltatni és regisztráltatni állataikat.

Regisztráció köteles minden olyan gazdaság, ahol tartanak 1 vagy több szarvasmarhát, birkát, kecskét, lovat, egy anyadisznót, 2 vagy több hízósertést, több mint 1500 baromfit, több mint 300 csibét, pulykát, kacsát, fácánt, fürjet, vagy több mint 5 futómadarat.

A Járási Állategészségügyi Hivatalok a törvény értelmében ellenőrzéseket végeznek a gazdaságokban. Ha a gazdásági állatok nincsenek beregisztrálva, kötelesek büntetést kiszabni, miközben a fizikai személyek számára a büntetés magassága 300 euróig terjed.

Bővebb információk megtalálhatók kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


 


 


Magyar verzió
Úvodná stránka