Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Gbelce

Žiados o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu

Vytlači
 

Súbor na stiahnutie Žiados.doc Žiados.doc (52.5 kB)
Súbor na stiahnutie VZN.doc VZN.doc (49 kB)

 
 

Rozpis zberu separovaného a komunálneho odpadu v obci Gbelce

Az osztályozott és a komunális hulladék begyűjtésének időpontjai a 2018 as évbenVytlači
 

Súbor na stiahnutie rozpis zberu.doc rozpis zberu.doc (33.5 kB)

 
 

Oznamy - Hirdetések

hangos.jpgfigyelem_2_0.jpghangos.jpg

Rímskokatolícka cirkev – Farnos Gbelce - Római katolikus Egyház – Köbölkút

Omšový poriadok od 21. - 28. januára 2018 

 Szentmisék rendje 2018. január 21. - 28.

 

              3. nedeža v cezročnom období - Évközi 3. vasárnap

Január 21.                Šarkan:   815  

Nedeža - Vasárnap               1000  Svätá omša v slovenskom jazyku: Na úmysel darcu

                                               1100  Szentmise magyar nyelven: Pro populo - Hívekért

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Január 22.               

Pondelok - Hétfö                    ---------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Január 23.                       

Utorok - Kedd                      1600  magyar nyelven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Január 24.                             

Streda - Szerda                   1800  Ekumenická pobožnos v Novej Vieske

                                                      Ökumenikus Istentisztelet Kisújfalun

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Január 25.                                        Obrátenie Sv. Pavla, apoštola - Sz. Pál apostol megtérése           

Štvrtok - Csütörtök               1600  magyar nyelven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Január 26.                         

Piatok - Péntek                    1600  magyar nyelven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Január 27.        

Sobota - Szombat                  800  magyar nyelven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         4. nedeža v cezročnom období - Évközi 4. vasárnap

Január 28.                        Šarkan: 815   

Nedeža - Vasárnap                     1000   Svätá omša v slovenskom jazyku: +starých rodičov

                                                     1100   Szentmise magyar nyelven: Pro populo - Hívekért

 

FARSKÉ OZNAMY: 21. januára 2018

3. nedeža v cezročnom období

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresanov.

24. januára 2018 v stredu o 1800-ej hodine bude ekumenická pobožnos v reformovanom kostole v Novej Vieske. Všetkých srdečne pozývame na tento modlitbový deň.

27. januára 2018  v sobotu od 900-ej hodine bude upratovanie v našom farskom kostole. Za Vašu pomoc pri upratovaní vopred Pán Boh zapla.

Nasledujúce stretnutie s Prvoprijímajúcimi, pre slovenskú skupinu, bude v stredu 31. januára 2018 o 1210-ej hodine v základnej škole.

Katechéza  birmovancov pre slovenskú skupinu bude v sobotu 3. februára 2018 o 1400-ej hodine.

PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK: 2018. január 21.

Évközi 3. vasárnap

Január 18. – 25. imahét van a keresztények egységéért.

2018. január 24-én, szerdán 1800 órai kezdettel ökumenikus Istentisztelet lesz a Kisújfalusi református templomban. Mindenkit nagy szeretettel hívunk erre az imanapra.

2018. január 27-én szombaton 900 órától plébániatemplomunkban takarítás lesz. Előre is a jó Isten fizesse meg segítségüket.

A következő katekézis a bérmálkozók magyar csoportjának 2018. február 3-án, szombaton 1500-órakor lesz.


Oznamujeme občanom, že najbližší odvoz komunálneho odpadu z kukanádob sa uskutoční dňa 26-ho januára 2018, v piatok.

Értesítjük a lakosságot, hogy a kommunális hulladék legközelebbi begyűjtésére a kukákból 2018. január 26-án, pénteken, kerül sor.


Žiadame všetkých občanov, u ktorých v roku 2017 nastali zmeny týkajúce sa nehnutežností, napr. kúpa, predaj, darovanie, dedičstvo alebo stavba, alebo zmeny týkajúce sa jednotlivých daní a poplatkov, aby to zahlásili na obecnom úrade do konca januára 2018. Pri zahlásení je potrebné predloži aj dokumenty potvrdzujúce zmeny.

Kérjük azon lakosainkat, akiknél a 2017-es év folyamán változás történt az ingatlanadóval kapcsolatosan, pl. eladás, vétel, ajándékozás, örökösödés vagy építkezés, vagy más adóval ill. illetékkel kapcsolatosan, hogy azt jelentsék be a községi hivatalban 2018. január végéig. A bejelentéskor szükséges felmutatni a változást igazoló okmányokat.


Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Nové Zámky upozorňuje občanov, ktorým boli v minulosti pridelené požnohospodárske pozemky do náhradného užívania na blížiace sa zákonné lehoty. Ak spĺňajú zákonom stanovené kritériá a majú záujem náhradné pozemky užíva aj do budúcnosti, musia poda najneskôr do 28-ho februára 2018  na príslušný Okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzahu k doterajšiemu náhradnému pozemku. Ak tak neurobia stratia možnos tieto požnohospodárske pozemky využíva. V tejto súvislosti organizuje Okresný úrad Nové Zámky stretnutie, kde budú vysvetlené všetky zmeny v zákonoch.

Az Érsekújvári Járási Hivatal Földügyi és Erdészeti Ügyosztálya figyelmezteti azokat, akiknek az elmúlt időszakban pótföldeket mértek ki használatba az ezt érintő törvényben foglalt határidőkre. Ha megfelelnek a törvényben előírt feltételeknek, és továbbra is szeretnék használni a pótföldeket, 2018. február 28-ig javaslatot kell beadniuk a járási hivatalba, hogy meghosszabbodhasson a földterület bérleti joga. Az Érsekújvári Járási Hivatal találkozót szervez ez ügyben, ahol tájékoztatást adnak a módosított törvényben foglaltakról.


Obec Bátorové Kosihy Vás v rámci Divadelných večierok srdečne pozýva na Veselohru v podaní umelcov z Budapešti. Divadelné predstavenie sa uskutoční dňa 28. januára 2018 /v nedežu/ so začiatkom o 18.00 hodine v divadelnej sále kultúrneho domu v Bátorových Kosihách.

Vstupné v predpredaji: 8.- Eur, pred predstavením: 10.- Eur.

Informova sa môžete na telefónnom čísle: 0907 746 254.

Organizátori podujatia každého srdečne očakávajú!

Bátorkeszi Község a Színházi Esték keretén belül szeretettel meghívja Önöket „Az asszony körbejár-kézről kézre” című briliáns bohózatra a házasság természetéről, melyre 2018.január 28-án /vasárnap/ 18.00 órakor kerül sor a Bátorkeszi Kultúrház Színháztermében, a Budapesti Művész-színház előadásában.

A kedvezményes belépőjegy-helyjegy ára elővételben: 8.- euro, az előadás előtt: 10.- Euro.

Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0907 746 254.

Minden Kedves színházbarátot szeretettel várnak a szervezők!


Firma NOVOFRUCT SK, s.r.o. Nové Zámky prijme do pracovného pomeru kmeňových zamestnancov s nástupom ihneď na pozíciu operátor výroby s prácou na tri zmeny. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle 0911 339 251. Bližšie informácie sú zverejnené aj na informačnej tabuli obce.

Az érsekújvári NOVOFRUCT SK vállalat felvételt hirdet három műszakos munkarendbe gyártósori operátor pozícióra azonnali belépéssel. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon 0911 339 251. Bővebb információk a község információs tábláján is megtalálhatók.


KOM Polster s.r.o firma vyrábajúca čalúnený nábytok prijme pracovníkov na nasledovné pozície: šička, vodič vysokozdvižných vozíkov a výrobný robotník. Ponúkajú možnos zaučenia sa, dlhodobú prácu a bezplatnú autobusovú prepravu. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle: 035 785 20 33.

 A KOM Polster ülőgarnitúrákat gyártó vállalat felvételt hirdet kétműszakos munkára a következő munkakörök betöltésére: varrónő, targoncás és gyártósori munkás. Betanítás is lehetséges. Hosszú távú munkát ajánlanak, ingyenes buszjárattal. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon 035 785 20 33.


Spoločnos Billboardovo, s.r.o, ponúka pre záujemcov pracovnú príležitos vo firme Amazon. V prípade výbornej dochádzky za mesiac ponúkajú možnos zárobku až do výšky 920 eur. V prípade záujmu Vás očakávajú  dňa 16-ho novembra 2017, zajtra, o 9:00 hodine v Nových Zámkoch, Pribinova 19, v hoteli Grand. Bližšie informácie poskytnú na telefónnom čísle: 0800 200 100.

A Billboardovo társaság munkalehetőséget kínál az érdeklődők számára az Amazon vállalatnál. Kiváló munkába járás esetén egy hónapban a kereseti lehetőség elérheti a 920 eurót. Az érdeklődőket 2017. november 16-án, holnap,  9:00 órakor várják Érsekújvárban, a Pribinova 19-es szám alatt a Grand hotelben. Bővebb információkat a következő telefonszámon kaphatnak: 0800 200 100.


Spoločnos Kryštof Group SVK a.s. ponúka vožné pracovné pozície v elektrotechnickom priemysle v Šuranoch so zabezpečenou dopravou zdarma a možným zárobkom od 550 eur v čistom za odpracovaný mesiac. Záujemcovia sa môžu hlási telefonicky na čísle: 0915 713 062.

A Kryštof Group SVK részvénytársaság munkalehetőséget kínál az elektrotechnikai iparban Surányban. Az utazást ingyen biztosítják. Kereseti lehetőség egy ledolgozott hónap után 550 eurótól tisztán. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon: 0915 713 062.


Západoslovenská vodárenská spoločnos žiada o zvýšenú pozornos našich občanov, nakožko vo viacerých obciach zaregistrovali podvodníkov, ktorí sa vydávajú za zamestnancov vodárenskej spoločnosti, preukazujú sa falošnými služobnými preukazmi, žiadajú odčíta stav vodomeru v domácnostiach a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti.

Preto upozorňujú našich občanov, že zamestnanci vodárenskej spoločnosti vykonávajú odpočet vodomerov v presne stanovených termínoch a nikdy nepracujú s hotovosou, to znamená, že nikdy nevyberajú peniaze priamo na odbernom mieste.

A Nyugatszlovákiai vízművek figyelmezteti lakosainkat, hogy több községben regisztráltak olyan csalókat, akik a vízművek dolgozóinak adják ki magukat, hamis igazolványt mutatnak fel, leolvassák a vízórát és készpénzt követelnek a lakosoktól.

Ezért figyelmeztetik Önöket, hogy a vízművek dolgozói előre megszabott időpontokban olvassák le a vízórákat, és soha nem dolgoznak készpénzzel, tehát soha nem vesznek el készpénzt a vízóra leolvasásakor.


Vedenie Základnej školy Jánosa Stampayho upozorňuje našich občanov, že v školskom areály a to aj pri športových ihriskách platí prísny zákaz uloženia odpadu. Areál je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade zistenia pôvodcu odpadu bude podané oznámenie kompetentným orgánom.

A Stampay János Alapiskola igazgatósága figyelmezteti lakosainkat, hogy az iskola területén, beleértve a sportpályákat is, szigorúan tilos szemetet lerakni. A terület kamerarendszerrel van felszerelve, így ha a felvételek segítségével azonosításra kerül az elkövető személye, az iskola bejelentést tesz az illetékes szerveknél.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky upozorňuje držitežov hospodárskych zvierat na povinnos zabezpeči na svoje náklady identifikáciu zvierat a registráciu zvierat podža osobitných predpisov.

Registrácii podlieha každý chov, kde sa drží 1 alebo viac kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, jedna prasnica, dva alebo viac kusov výkrmných ošípaných, viac ako 1500 kusov hydiny určenej na výkrm, viac ako 300 kusov kúr, moriek, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov.

Regionálne veterinárne a potravinové správy podža zákona vykonávajú kontroly chovov hospodárskych zvierat. V prípade zistenia nezaregistrovaného chovu sú povinné uloži pokutu, pričom výška pokuty pre fyzické osoby je do 300 eur.

Podrobné informácie  sú zverejnené na informačnej tabuli obecného úradu a na webstránke obce.

Az Érsekújvári Járási Állategészségügyi Hivatal figyelmezteti a gazdasági állatokat tartó lakosokat, hogy a törvény értelmében kötelesek saját költségükre identifikáltatni és regisztráltatni állataikat.

Regisztráció köteles minden olyan gazdaság, ahol tartanak 1 vagy több szarvasmarhát, birkát, kecskét, lovat, egy anyadisznót, 2 vagy több hízósertést, több mint 1500 baromfit, több mint 300 csibét, pulykát, kacsát, fácánt, fürjet, vagy több mint 5 futómadarat.

A Járási Állategészségügyi Hivatalok a törvény értelmében ellenőrzéseket végeznek a gazdaságokban. Ha a gazdásági állatok nincsenek beregisztrálva, kötelesek büntetést kiszabni, miközben a fizikai személyek számára a büntetés magassága 300 euróig terjed.

Bővebb információk megtalálhatók kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


 


 

Rozpis zberu separovaného a komunálneho odpadu v obci Gbelce

Az osztályozott és a komunális hulladék begyűjtésének időpontjai a 2018 as évbenVytlači
 

Súbor na stiahnutie rozpis zberu.doc rozpis zberu.doc (33.5 kB)

 
 


Magyar verzió
Úvodná stránka