Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Gbelce

Oznámenie k volbám , értesítés választással kapcsolatosan

Uverejnenie výsledkov voliebVytlači
 

Uverejnenie výsledkov volieb výsledky.pdf výsledky.pdf (459.3 kB)

 
 

Malý sprievodca odpadov z domácností

Malý sprievodca odpadov z domácností Vytlači
 

Malý sprievodca odpadov  z domácností.jpg

Malý sprievodca odpadov z domácností RECOBAL_Maly sprievodca triedením odpadov.pdf RECOBAL_Maly sprievodca triedením odpadov.pdf (261.9 kB)

 
 

Zúčtovanie dotácie

Zúčtovanie dotácie na podporu kultúry a športuVytlači
 

Súbor na stiahnutie VZN.doc VZN.doc (49 kB)

 
 

ZSD

Západoslovenská distribučnáVytlači
 


 
 

Oznamy - Hirdetések

hangos.jpgfigyelem_2_0.jpghangos.jpg


VOLEBNÉ OBDOBIE 2019 - 2022

Dovožte nám, aby sme Vás informovali o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí:

V našej obci bolo zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 1844 voličov. Z nich sa volieb zúčastnilo 500 voličov, čo predstavuje vyše 27 percentnú účas.

Za starostu obce bol /a/ zvolený /á/ p. František Szőcs s počtom platných hlasov 437.

Do obecného zastupitežstva samosprávy obce Gbelce boli zvolení nasledovní kandidáti s nasledovnými počtami platných hlasov:

1. Szabolcs Bolya: 393 hlasov

2. Zoltán Vörös: 323 hlasov

3. Mgr. Gizela Csepigová: 321 hlasov

4. Eva Mocskos: 312 hlasov

5. Norbert Zahradniček: 283 hlasov

6. Renata Árvaiová: 264 hlasov

7. Mgr. Jozef Chlapečka: 235 hlasov

8. Monika Bilkóová: 234 hlasov

9. TomᚠÁrvai: 225 hlasov

Ostatní kandidáti na post poslanca obecného zastupitežstva získali nasledovný počet platných hlasov:

10. Bc. Gabriel Gonda: 205 hlasov

11. Zoltán Kiss: 184 hlasov


Engedjék meg, hogy ismertessük Önökkel a helyhatósági választások eredményeit.

A választók névsorában 1844 választópolgár szerepelt, ebből 500 ment el szavazni, ami több mint 27 százalékos részvételi arányt jelent.

Falunk polgármesterévé Szőcs Ferenc lett megválasztva 437 érvényes szavazattal.

Falunk képviselő testületébe a következő képviselők lettek beválasztva a következő érvényes számú szavazat alapján:

1. Bolya Szabolcs: 393 szavazat

2. Vörös Zoltán: 323 szavazat

3. Mgr. Csepiga Gizela: 321 szavazat

4. Mocskos Éva: 312 szavazat

5. Zahradniček Norbert: 283 szavazat

6. Árvai Renáta: 264 szavazat

7. Mgr. Chlapečka Jozef: 235 szavazat

8. Bilkó Monika: 234 szavazat

9. Árvai Tamás: 225 szavazat

A többi képviselő jelölt a következő számú érvényes szavazatot kapta:

10. Bc. Gonda Gábor: 205 szavazat

11. Kiss Zoltán: 184 szavazat


Rímskokatolícka cirkev Farnos Gbelce – Római katolikus egyház Köbölkút

Omšový poriadok –  Szentmisék rendje

 

November 11. novembra   10:00 svätá omša v slovenskom jazyku

Nedeža - Vasárnap             11:00 szentmise magyar nyelven

________________________________________________________________________________

November 12. novembra

Pondelok - Hétfő         

________________________________________________________________________________

November 13. novembra

Utorok - Kedd              16:00  szentmise magyar nyelven

________________________________________________________________________________

November 14. novembra

Streda - Szerda            16:00 szentmise magyar nyelven

________________________________________________________________________________

November 15. novembra  

Štvrtok - Csütörtök       16:00 szentmise magyar nyelven

________________________________________________________________________________

November 16. novembra           

Piatok - Péntek            svätá omša nebude - szentmise nem lesz

_______________________________________________________________________________

November 17. novembra

Sobota - Szombat         8:00 Szentmise magyar nyelven

________________________________________________________________________________

November 18. novembra   9:00 svätá omša v slovenskom jazyku

Nedeža - Vasárnap           10:00 szentmise magyar  nyelven

 

FARSKÉ OZNAMY: 11. novembra 2018

32. nedeža v cezročnom období

V sobotu, 17. novembra 2018 o 16:00-tej hodine bude v kostole prvé stretnutie pre rodičov a deti, ktoré sa pripravujú na Prvé sväté prijimanie.

Prosba o modlitbu: za prenasledovaných kresanov v Pakistane.

"Bratia a sestry, ako je známe aj z médií, kresania v Pakistane zažívajú nárast prenasledovania za svoju kresanskú vieru.

Najnovším príkladom je kauza manželky a matky dvoch detí Asie Bibi, kresanky väznenej a prenasledovanej za to, že vyznala vieru v Ježiša Krista. Okrem nej je ohrozený aj jej obhajca, pričom jej rodina  bola nútená emigrova do zahraničia.

Kresania v Pakistane prosia o modlitbu. Vyprosujme im od Boha vytrvalos vo viere, trpezlivos v utrpení a posilu v rozhodnutí vyznáva Ježiša Krista a jeho evanjelium."

PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK: 2018. november 11.

Évközi 32. vasárnap

2018. november 17., szombaton 16:00 órai kezdettel lesz az első találkozó az elsőáldozásra készülő gyermekek és szüleiknek a templomban.

Imakérés: a pakisztáni üldözött keresztényekért

„Kedves testvérek, amint már ismert a médiákból is, Pakisztánban a keresztények a hitükért keresztényüldözést szenvednek. Új példája ennek egy feleségnek és kétgyermekes keresztény anyának Asia Bibi esetének, akit azért üldöznek és tartanak fogva, mert megvallotta hitét Jézus Krisztusban. Ő rajta kívül még az ügyvédje is veszélyben van, míg családja kénytelen volt emigrálni külföldre.

A keresztények pakisztánban kérik imáinkat. Kérjük számukra a jó Istentől kitartást a hitükben, türelmet a szenvedéseikben és erősséget abban, hogy Jézus Krisztus és az Ő evangéliuma mellett tudjanak dönteni.“        


Oznamujeme našim občanom, že oznámenia o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí budú doručené do každej domácnosti do 16-ho októbra 2018.

Értesítjük lakosainkat, hogy a helyhatósági választások helyéről és időpontjáról szóló értesítések 2018. október 16-ig lesznek kikézbesítve minden háztartásba.


Starosta obce  prosí našich občanov, aby vo vykurovacom období nekúrili pet fžašami, nakožko sú na naše zdravie a životné prostredie mimoriadne škodlivé.

Községünk polgármestere kéri lakosainkat, hogy a fűtési szezonban ne tüzeljenek pet üvegekkel, mert egészségünkre és környezetünkre rendkívül káros anyagokat tartalmaz.


Oznamujeme občanom, že spoločnos Orange Slovensko rozširuje sie optického vedenia a preto bude v dobe od 1-ho októbra 2018 do 1-ho novembra 2018 vykonáva výkopové práce, ktoré sa budú týka chodníka na ulici Nový rad, a to pravej strany smerom na Štúrovo, až po čerpaciu stanicu.

Tudatjuk a lakossággal, hogy az Orange részvénytársaság bővíti az optikus hálózatát, ezért 2018. október 1. és 2018. november 1. között ásatási munkálatokat fog végezni, melyek az Újsor Párkány felé vezető járda jobb oldali részét érinti egészen a benzinkútig.


OZNÁMENIE

Oznamujeme občanom, že Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast na Poliklinike NSK Štúrovo v zmysle Zákona o zdravotnej starostlivosti dňa 30.06.2018 ZANIKLA.

Najbližšia ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast sa nachádza v Nových Zámkoch vo Fakultnej nemocnici na Slovenskej ulici č. 11.

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých naďalej funguje v budove Polikliniky NSK Štúrovo.

Od 1. júla 2018 je ambulantná pohotovostná služba:

  • v pracovných dňoch od 16.00 – 22.00 h.
  • počas víkendu alebo sviatku od 07.00 – 22.00 h.

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a lakosságot, hogy a Párkányi Rendelőintézet által működtetett Elsősegélynyújtási Orvosi Készültség gyermekek és serdülőkorúak részére az 576/2004-es törvény július 1-jei változásai értelmében 2018. június 30-án MEGSZŰNT. A legközelebbi készültségi ügyelet gyermekek és serdülőkorúak részére az érsekújvári gyermekkórház épületében található.

A felnőttkorúak készültségi szolgálata továbbra is működik a Párkányi Rendelőintézet épületében.

2018. Július 1-től a készültségi szolgálat:

munkanapokon 16.00 – 22.00 óráig,

hétvégeken és ünnepnapokon 7.00 – 22.00 óráig működik.


Personálna agentúra ponúka jednoduchú prácu v Nitre na pozíciu operátor výroby alebo skladník na 2 zmeny. Ponúkajú mzdu 3,10 na hodinu + bonusy do výšky 225 eur, náborovú prémiu 50 eur, stravné lístky, doprava zabezpečená a ponúkajú aj možnos ubytovania.

Záujemcovia sa môžu hlási na nasledovných telefónnych číslach. 0948 400 183 alebo 0907 381 857

Munkaközvetítő iroda munkalehetőséget kínál Nyitrán két műszakos munkarendbe gyártósori operátor ill. raktáros pozícióba. Kínálatuk a következő: órabér 3,10 euró + bónuszok 225 euróig, prémium 50 euró, ebédjegyek, az utazás biztosítva van, szükség esetén a szállást is biztosítják.

Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámokon: 0948 400 183 ill. 0907 381 857


Spoločnos AGROCONTRACT MIKULÁŠ a.s. ponúka prácu na pozícii dojič – dojička v Dubníku. Ponúkajú prácu v najmodernejšej dojárni, kariérny rast, pravidelné školenia a tréningy, starostlivos o zamestnancov, mzdu 5 – 6 eur na hodinu .Bližšie informácie poskytnú záujemcom na telefónnom čísle: 0905 207 130.

Az AGROCONTRACT MIKULÁŠ részvénytársaság munkalehetőséget kínál fejő – fejőnő pozícióba Csúzra. Munkalehetőséget kínálnak a legmodernebb fejőüzemben, továbbá szakmai fejlődést, rendszeres oktatást és tréningeket, munkásokról való gondoskodást és 5 – 6 eurós órabért. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon: 0905 207 130.


Spoločnos PLUSJOB SOLUTION hžadá manuálne zručných zamestnancov, mužov aj ženy, do výrobnej linky na dve zmeny do Nitry. Ponúkajú 600 eur v čistom, mimoriadny bonus 100 eur počas troch mesiacov, stravné lístky. Doprava je zabezpečená. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle 0905 568 270.

A PLUSJOB SOLUTION társaság munkalehetőséget kínál kézügyességgel rendelkező férfiak és nők számára Nyitrán, gyártósori pozícióba, két műszakos munkarendbe. Kínálnak 600 eurót tisztán, 100 eurós bónuszt három hónapon keresztül, ebédjegyeket. Az utazás biztosítva van. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon: 0905 568 270.


Firma Jonagold s.r.o. so sídlom vo Svodíne ulica Svätého Floriána 1118/1 prijme do pracovného pomeru šoféra nákladného vozidla.

Podrobné informácie v kancelárii spoločnosti od 8:00 do 15:00 hod.

A szőgyéni Jonagold vállalat a Szent Flórián utca 1118-as szám alól felvesz munkaviszonyba sofőrt teher autóra.

Jelentkezni személyesen lehet a vállalat irodájában 8:00 órától 15:00 óráig.


Oznamujeme občanom, že prevádzkovanie káblovej televízie Carisma prevzala spoločnos INTERNITO so sídlom v Hurbanove. Žiadajú predplatitežov káblovej televízie, aby všetky náležitosti a poruchy oznamovali do centrály spoločnosti v Hurbanove v pracovnej dobe na telefónne číslo: 035 64 92 944, a po pracovnej dobe, v pondelok až v nedežu, medzi 16-tou a 20-tou hodinou, na mobilné číslo: 0905 604 634.

Keďže programy obecnej televízie sú vysielané tiež z tejto centrály, prípadné poruchy je potrebné zahlási tiež na tieto čísla.

Tudatjuk lakosainkkal, hogy a Carisma kábel TV üzemeltetését a Gyallai székhelyű INTERNITO vállalat vette át. Kérik a kábel TV előfizetőit, hogy az azzal kapcsolatos ügyeket ill. a meghibásodásokat a vállalat központjába jelentsék munkaidőben a 035 64 92 944-es telefonszámon, munkaidő után pedig hétfőtől vasárnapig, 16 és 20 óra között a köv. mobilszámon: 0905 604 634.

Mivel a Falu TV adásait szintén a gyallai központból sugározzák, kérjük, hogy az azzal kapcsolatos esetleges problémákat szintén a megadott telefonszámokon jelentsék be.


Spoločnos Jonagold s.r.o. so sídlom vo Svodíne Ul. Svätého Floriána 1118 prijme do pracovného pomeru obsluhovačov výrobných strojov a obsluhovača vysokozdvižného vozíka do prevádzky kartonáž. Záujemcovia sa môžu hlási osobne v kancelárii spoločnosti vo Svodíne denne od 8:00 do 15:00 hodiny.

A szőgyéni Jonagold vállalat a Szent Flórián utca 1118-as szám alól munkaerőt keres gépkezelő és targoncavezető pozícióba a kartonázs részlegére. Az érdeklődők jelentkezhetnek személyesen a vállalat irodájában Szőgyénben naponta 8:00 és 15:00 óra között.


Personálna agentúra ABC JOBS ponúka vožné pracovné miesta pre ženy a mužov vo veku  od 18 rokov v elektrotechnickom priemysle v Šali-Veči-SHC. Práca je na pracovnú zmluvu na 2 zmeny.

Ponúkajú hodinovú mzdu 2,80 eur v čistom a stravné lístky. Doprava a ubytovanie je zabezpečené zdarma. Informácie poskytnú na bezplatnom telefónnom čísle: 0800 800 019

Az ABC JOBS munkaközvetítő iroda munkalehetőséget kínál férfiak és nők részére 18 éves kortól az elektrotechnikai iparban Selyén két műszakos munkarendbe. Kínálnak: nettó órabért 2,80 eurót és ebédjegyeket. Az utazást és a szállást ingyen biztosítják. Érdeklődni a következő ingyenes telefonszámon lehet: 0800 800 019.


Spoločnos Mánya, spol. s.r.o. vo Svodíne prijme do pracovného pomeru vodiča nákladného auta s vodičským preukazom minimálne typ C.

Žiados spolu so životopisom je možné zasla mailom na adresu: obchod@manya.sk alebo odovzda osobne do kancelárie spoločnosti.

Životopis musí obsahova minimálne nasledovné údaje: osobné údaje, kontakt: telefónne číslo príp. mailovú adresu, doklad o ukončení štúdia, odborné skúsenosti a typ vodičského preukazu.

Informova sa môžete v pracovných dňoch poobede do 16:00 hodiny na telefónnom čísle: 0918 974 727.

A szőgyéni Mánya kft. munkalehetőséget kínál tehergépjármű sofőri poszt betöltésére, minimum C típusú jogosítvánnyal.

A jelentkezéseket az életrajzzal együtt leadhatják személyesen a vállalt irodájában, vagy elküldhetik e-mailban a következő címre: obchod@manya.sk

Az életrajznak a következőket kell tartalmaznia: személyi adatok, telefonszám vagy e-mail cím, iskolai végzettség, szakmai tapasztalat és jogosítvány típusa.

Érdeklődni munkanapokon délután 16 óráig lehet a következő telefonszámon: 0918 974 727


Reštaurácia Barus prijme do pracovnoprávneho vzahu 2 osoby na rozvoz jedál. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle: 0905 452 995

A Barus étterem felvesz munkaviszonyba két személyt étel kihordásra. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon: 0905 452 995


Oznamujeme záujemcom, že hžadajú pomocných pracovníkov na obnovu železničnej stanice v Novej Vieske. Ponúkajú plat 4 eurá na hodinu. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0905 502 625.

Értesítjük az érdeklődőket, hogy segédmunkásokat keresnek a kisújfalusi vasútállomás felújításához. 4 eurós órabért kínálnak. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0905 502 625


Firma NOVOFRUCT SK, s.r.o. Nové Zámky prijme do pracovného pomeru kmeňových zamestnancov s nástupom ihneď na pozíciu operátor výroby s prácou na tri zmeny. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle 0911 339 251. Bližšie informácie sú zverejnené aj na informačnej tabuli obce.

Az érsekújvári NOVOFRUCT SK vállalat felvételt hirdet három műszakos munkarendbe gyártósori operátor pozícióra azonnali belépéssel. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon 0911 339 251. Bővebb információk a község információs tábláján is megtalálhatók.


KOM Polster s.r.o firma vyrábajúca čalúnený nábytok prijme pracovníkov na nasledovné pozície: šička, vodič vysokozdvižných vozíkov a výrobný robotník. Ponúkajú možnos zaučenia sa, dlhodobú prácu a bezplatnú autobusovú prepravu. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle: 035 785 20 33.

A KOM Polster ülőgarnitúrákat gyártó vállalat felvételt hirdet kétműszakos munkára a következő munkakörök betöltésére: varrónő, targoncás és gyártósori munkás. Betanítás is lehetséges. Hosszú távú munkát ajánlanak, ingyenes buszjárattal. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon 035 785 20 33.


Spoločnos Billboardovo, s.r.o, ponúka pre záujemcov pracovnú príležitos vo firme Amazon. V prípade výbornej dochádzky za mesiac ponúkajú možnos zárobku až do výšky 920 eur. V prípade záujmu Vás očakávajú  dňa 16-ho novembra 2017, zajtra, o 9:00 hodine v Nových Zámkoch, Pribinova 19, v hoteli Grand. Bližšie informácie poskytnú na telefónnom čísle: 0800 200 100.

A Billboardovo társaság munkalehetőséget kínál az érdeklődők számára az Amazon vállalatnál. Kiváló munkába járás esetén egy hónapban a kereseti lehetőség elérheti a 920 eurót. Az érdeklődőket 2017. november 16-án, holnap,  9:00 órakor várják Érsekújvárban, a Pribinova 19-es szám alatt a Grand hotelben. Bővebb információkat a következő telefonszámon kaphatnak: 0800 200 100.


Spoločnos Kryštof Group SVK a.s. ponúka vožné pracovné pozície v elektrotechnickom priemysle v Šuranoch so zabezpečenou dopravou zdarma a možným zárobkom od 550 eur v čistom za odpracovaný mesiac. Záujemcovia sa môžu hlási telefonicky na čísle: 0915 713 062.

A Kryštof Group SVK részvénytársaság munkalehetőséget kínál az elektrotechnikai iparban Surányban. Az utazást ingyen biztosítják. Kereseti lehetőség egy ledolgozott hónap után 550 eurótól tisztán. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon: 0915 713 062.


Západoslovenská vodárenská spoločnos žiada o zvýšenú pozornos našich občanov, nakožko vo viacerých obciach zaregistrovali podvodníkov, ktorí sa vydávajú za zamestnancov vodárenskej spoločnosti, preukazujú sa falošnými služobnými preukazmi, žiadajú odčíta stav vodomeru v domácnostiach a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti.

Preto upozorňujú našich občanov, že zamestnanci vodárenskej spoločnosti vykonávajú odpočet vodomerov v presne stanovených termínoch a nikdy nepracujú s hotovosou, to znamená, že nikdy nevyberajú peniaze priamo na odbernom mieste.

A Nyugatszlovákiai vízművek figyelmezteti lakosainkat, hogy több községben regisztráltak olyan csalókat, akik a vízművek dolgozóinak adják ki magukat, hamis igazolványt mutatnak fel, leolvassák a vízórát és készpénzt követelnek a lakosoktól.

Ezért figyelmeztetik Önöket, hogy a vízművek dolgozói előre megszabott időpontokban olvassák le a vízórákat, és soha nem dolgoznak készpénzzel, tehát soha nem vesznek el készpénzt a vízóra leolvasásakor.


Vedenie Základnej školy Jánosa Stampayho upozorňuje našich občanov, že v školskom areály a to aj pri športových ihriskách platí prísny zákaz uloženia odpadu. Areál je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade zistenia pôvodcu odpadu bude podané oznámenie kompetentným orgánom.

A Stampay János Alapiskola igazgatósága figyelmezteti lakosainkat, hogy az iskola területén, beleértve a sportpályákat is, szigorúan tilos szemetet lerakni. A terület kamerarendszerrel van felszerelve, így ha a felvételek segítségével azonosításra kerül az elkövető személye, az iskola bejelentést tesz az illetékes szerveknél.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky upozorňuje držitežov hospodárskych zvierat na povinnos zabezpeči na svoje náklady identifikáciu zvierat a registráciu zvierat podža osobitných predpisov.

Registrácii podlieha každý chov, kde sa drží 1 alebo viac kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, jedna prasnica, dva alebo viac kusov výkrmných ošípaných, viac ako 1500 kusov hydiny určenej na výkrm, viac ako 300 kusov kúr, moriek, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov.

Regionálne veterinárne a potravinové správy podža zákona vykonávajú kontroly chovov hospodárskych zvierat. V prípade zistenia nezaregistrovaného chovu sú povinné uloži pokutu, pričom výška pokuty pre fyzické osoby je do 300 eur.

Podrobné informácie  sú zverejnené na informačnej tabuli obecného úradu a na webstránke obce.

Az Érsekújvári Járási Állategészségügyi Hivatal figyelmezteti a gazdasági állatokat tartó lakosokat, hogy a törvény értelmében kötelesek saját költségükre identifikáltatni és regisztráltatni állataikat.

Regisztráció köteles minden olyan gazdaság, ahol tartanak 1 vagy több szarvasmarhát, birkát, kecskét, lovat, egy anyadisznót, 2 vagy több hízósertést, több mint 1500 baromfit, több mint 300 csibét, pulykát, kacsát, fácánt, fürjet, vagy több mint 5 futómadarat.

A Járási Állategészségügyi Hivatalok a törvény értelmében ellenőrzéseket végeznek a gazdaságokban. Ha a gazdásági állatok nincsenek beregisztrálva, kötelesek büntetést kiszabni, miközben a fizikai személyek számára a büntetés magassága 300 euróig terjed.

Bővebb információk megtalálhatók kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


 


 


Magyar verzió
Úvodná stránka