Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Gbelce

Oznamy - Hirdetések

Firma Europress BK s.r.o. z Bátorových Kosích hžadá do stáleho pracovného pomeru strojmajstra-údržbára a tlačiara na úsek výroby papierových sáčkov. Firma zabezpečí zaučenie do profesie. Mechanici alebo opravári strojov, ďalej zámočníci a tlačiari sú vo výhode. Záujemcovia sa môžu hlási osobne v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hodiny v sídle firmy v Bátorových Kosihách na Športovej ulici pod číslom 1416.

A bátorkeszi Europress BK kft gépkarbantartót – gépmestert és nyomdászt keres állandó munkakörbe a tasakgyártói részlegre. A cég vállalja a betanítást. Gépeszerelő, lakatos illetve nyomdász szakismerettel rendelkezők előnyben. Az érdeklődők személyesen jelentkezhetnek a cég bátorkeszi telephelyén a Sport utca 1416-os házszám alatt munkanapokon 8:00-tól 17:00 óráig.


Oznamujeme občanom, že pred budovou materskej školy sa našiel kžúč. Majitež sa môže ohlási na obecnom úrade.

Értesítjük a lakosságot, hogy az óvoda épülete előtt találtak egy kulcsot. A tulajdonos jelentkezhet érte a községi hivatalban.


Spoločnos Mánya s.r.o. so sídlom Malá škovránková 1215/2, Svodín vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície s pracovným pomerom na plný úväzok s 3-mesačnou skúšobnou dobou: administratívny pracovník v kancelárii vo Svodíne.

Predpokladaný termín nástupu: ihneď.

Uchádzač o pracovné miesto musí poda nasledovné dokumenty: žiados o prijatie do pracovného pomeru, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, životopis.

Podmienkou prijatia do pracovného pomeru je aktívna znalos slovenského a maďarského jazyka.

Výhodou je aktívna znalos anglického jazyka a znalos podvojného účtovníctva.

Ďalšie kritériá a požiadavky: komunikatívnos, rozhodnos, zodpovednos, organizačné schopnosti, samostatnos, diskrétnos, odolnos voči stresovým situáciám, výborná znalos práce s počítačom.

Kompletnú žiados je možné zasla v termíne do 5-ho decembra 2016 :

  • písomne na adresu spoločnosti: Mánya, spol. s.r.o., Malá škovránková 1215/2, 943 54  Svodín
  • mailom na adresu: obchod@manya. sk
  • alebo osobne do kancelárie v čase od 13-ej do 15-ej hodiny.

 

Bližšie informácie poskytnú záujemcov aj na telefónnych číslach: 75 32 400 alebo 0905 927 415 alebo osobne v čase od 13:00 do 15:00 hodiny.

Text výberového konania je zverejnený na internetovej stránke www.manya.sk a na facebookovej stránke spoločnosti.

A szőgyéni Mánya kft. versenypályázatot hirdet ügyintézői poszt betöltésére Szőgyénbe állandó munkakörbe, három hónapos próbaidővel azonnali belépéssel.

A jelentkezőknek a következő dokumentumokat kell leadniuk:

- Kérvény,

- az iskolai végzettséget igazoló okmány másolatát,

- és életrajzot.

Feltételek: a szlovák és a magyar nyelv aktív ismerete.

Előny az angol nyelv aktív ismerete és a kettős könyvelés ismerete.

További feltételek: kommunikációs készség, határozottság, felelősség, szervezői készség, önállóság, diszkréció, stresszbíró képesség, számítógépes ismeret.

A komplett kérvényt 2016. december 5-ig kell beadni:

- írásban a következő címre: Mánya spol. s.r.o., Malá škovránková 1215/2, 943 54  Svodín,

- e-mailben a obchod@manya.sk címre

- vagy személyesen a vállalat irodájában naponta 13:00-tól 15:00 óráig.

Bővebb információkat személyesen kaphatnak a vállalat irodájában 13:00-tól 15:00 óráig vagy a következő telefonszámokon: 75 32 400 ill. 0905 927 415.

A versenypályázati kiírás megtalálható a vállalat internetes honlapján www.manya.sk vagy a vállalat facebook oldalán.


 

Rímskokatolícka cirkev – Farnos Gbelce - Római katolikus Egyház – Köbölkút

Omšový poriadok – Szentmisék rendje

november

         27. 

novembra 2016

Nedeža - Vasárnap

 

 1000

1100

1. Adventná nedeža – Ádvent 1. Vasárnapja

       Pro populo – Za veriacich

      Szándékra

november

        28.

novembra 2016

Pondelok - Hétfő

 

 

 

Féria

     

november

        29.

novembra 2016

Utorok - Kedd

 

1600

Féria

         Na úmysel - Szándékra

november

        30.

novembra 2016

Streda - Szerda

 

1600

Sv. Ondreja, apoštola – Sz. András apostol

           Na úmysel - Szándékra

december

        1.

decembra 2016

Štvrtok -Csütörtök

 

 1600

Féria

         Na úmysel - Szándékra

december

        2.

decembra 2016

Piatok – Péntek

 

 

1600

Féria

 

            Na úmysel – Szándékra

december

        3.

decembra 2016

Sobota - Szombat

 

1600

Sv. Františka Xaverského, kňaza – Xavéri Sz. Ferenc, áldozópap

          Na úmysel - Szándékra

december

        4.

decembra 2016

Nedeža –Vasárnap

 

 

1000

1100

2. Adventná nedeža – Advent 2. Vasárnapja

 

       Pro populo – Za veriacich

    + Linter István és szüleiért


Západoslovenská distribučná akciová spoločnos vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnutežností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná a.s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnos alebo spožahlivos prevádzky vedení distribučnej sústavy a to do 15-ho marca 2017. Po tomto termíne Západoslovenská distribučná akciová spoločnos vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 o energetike v platnom znení. O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov je nutné požiada v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác, a to na tel. č.: 035 645 35 58.

Výzva a upozornenie sú zverejnené na internetovej stránke obce a na informačnej tabuli obecného úradu.

A Nyugat-szlovákiai disztribúciós részvénytársaság felhívja azon ingatlanok tulajdonosai, bérlői vagy gondnokai figyelmét, amelyeken a Nyugat-szlovákiai disztribúciós részvénytársaság tulajdonában lévő föld alatti és feletti villanyvezetékek találhatók, hogy 2017. március 15-ig távolítsák el a fákat, bokrokat ill. ágakat, melyek veszélyeztetik az áramszolgáltatás biztonságos és gondmentes ellátását. Ha az említett időpontig nem lesznek eltávolítva a villanyvezetékeket körülvevő faágat, a Nyugat Szlovákiai disztribúciós részvénytársaság az energiáról szóló 251/2012-es törvény 11-es paragrafusa értelmében fogja elvégezni ezeket a munkálatokat. Az elkerülhetetlen áram kikapcsolását min. 25 nappal a tervezett munkálatok előtt kell kérvényezni a következő telefonszámon: 035 645 35 58.

A felhívás és a figyelmeztetés megtalálható kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján és a község honlapján.


Oznamujeme občanom, že nasledovný zber separovaných zložiek domového odpadu firmou Brantner sa uskutoční dňa 2-ho decembra 2016, čiže v piatok. Bude sa zbiera papier

Értesítjük a lakosságot, hogy a szeparált hulladék legközelebbi begyűjtésére a Brantner vállalat által 2016. december 2-án, tehát pénteken kerül sor. Begyűjtésre kerül a papír.


Oznamujeme občanom, že najbližší odvoz komunálneho odpadu z kukanádob sa uskutoční dňa 02-ho decembra 2016, v piatok.

Értesítjük a lakosságot, hogy a kommunális hulladék legközelebbi begyűjtésére a kukákból 2016. december 2-án, pénteken, kerül sor.


Firma Pigagro s.r.o., hžadá pracovníkov do trvalého pracovného pomeru  na farmu vo Svodíne na pozíciu Ošetrovatež ošípaných s nástupom ihneď.

Požadujú fyzickú zdatnos, dobrý zdravotný stav a spožahlivos.

Ponúkajú stabilné zamestnanie na dobu neurčitú, nástupný plat 500 eur, od druhého mesiaca po nástupe mesačný bonus do výšky 130 eur podža výkonu, príplatky za prácu nadčas, stravné lístky, príplatok vo výške 60 eur na letnú dovolenku, príplatok vo výške 90 eur na Vianoce a ďalšie zamestnanecké výhody.

Záujemcovia sa môžu hlási osobne na farme Pigagro vo Svodíne každý týždeň v utorok alebo vo štvrtok v čase od 13:00 do 14:00 hod.

A Pigagro s.r.o. vállalat hosszú távú munkaviszonyba keres munkásokat szőgyéni telephelyére sertésgondozói pozícióba azonnali belépéssel.

Követeléseik a következők: fizikai rátermettség, jó egészségi állapot és megbízhatóság.

A vállalat kínálata: stabil munkahely hosszú távú munkaszerződéssel, kezdő alapfizetés 500 euró, a belépés második hónapjától havi juttatás 130 euróig teljesítmény szerint, juttatás túlóramunkáért, 60 eurós hozzájárulás a nyári kiránduláshoz, 90 euró értékű karácsonyi utalvány, ebédjegyek és még további munkavállalói juttatások.

Az érdeklődők személyesen jelentkezhetnek a szőgyéni sertéstelephelyen minden héten, kedden vagy csütörtökön, 13:00-tól 14:00 óráig.


Západoslovenská distribučná akciová spoločnos oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 28-ho novembra 2016, v pondelok, v čase od 09:30 hod. do 14:00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie v ulici Ružová.

A Nyugat-szlovákiai disztribúciós részvénytársaság tudatja lakosainkkal, hogy a villanyvezetékek karbantartása végett 2016. november 28-án, hétfőn, 09:30-tól 14:00 óráig szünetelni fog az áramellátás a Rózsa utcában.


Samospráva obce Vás srdečne pozýva na Mikulášsku predvianočnú oslavu, ktorá sa uskutoční dňa 4-ho decembra 2016, v nedežu, so začiatkom o 16-ej hodine, pred budovou obecného úradu s nasledovným programom:

  • kultúrny program s vianočnými koledami,
  • slávnostné požehnanie adventného venca,
  • vianočná výstava a trh, kde nájdete voňavé mydlá, vyšívané vianočné obrusy, vianočné oblátky, hračky a knihy pod stromček a ďalšie remeselnícke výrobky.

Ďalšie programy: fotenie s Mikulášom, čertom a anjelom, varené víno a čaj, medovníčky, pagáče, príjemná vianočná hudba a dobrá nálada.

Každého srdečne očakávame.

Zároveň oznamujeme rodičom malých detí, že tento deň navštívi Mikulᚠdeti v ich domácom prostredí a bude im rozdáva darčeky zaobstarané rodičmi. Vo veci mikulášskych balíčkov sa môžete informova  v miestnej knižnici do 25-ho novembra 2016.

Ďalej ponúkame na tejto predvianočnej oslave príležitos záujemcom vystavi a predáva svoje domáce produkty. V tejto súvislosti sa tiež môžete informova v miestnej knižnici do 25-ho novembra 2016.

Községünk önkormányzata szeretettel meghívja Önöket Mikulás- és karácsonyváró ünnepségére, melyre 2016. december 4-én, vasárnap, 16 órai kezdettel, kerül sor a községi hivatal épülete előtt a következő programmal:

  • kultúrműsor, melyben karácsonyi énekek hangzanak el,
  • Adventi koszorú ünnepélyes megáldása,
  • karácsonyi kiállítás és vásár, ahol lesznek illatos szappanok, hímzett terítők, „fa alá való” játékok, ajándékkönyvek, karácsonyi ostya és más kézműves termékek.

További programok: fényképezkedés a Mikulással, ördöggel és az angyalkával, forralt bor és tea, mézeskalács, pogácsa, kellemes karácsonyi zenék és jó hangulat.

Mindenkit szeretettel várunk.

Egyúttal tudatjuk a kisgyermekes szülőkkel, hogy ezen a napon a Mikulás meglátogatja otthonaikban a gyermekeket, és kiosztja nekik a szülők által biztosított ajándékot. A Mikulás csomagok ügyében a helyi könyvtárban lehet jelentkezni 2016. november 25-ig.

Továbbá az említett ünnepségen lehetőséget adunk az érdeklődőknek, hogy házi készítésű portékájukat kiállítsák ill. értékesítsék. Ezzel kapcsolatosan szintén a helyi könyvtárban lehet jelentkezni 2016. november 25-ig.


 

Západoslovenská vodárenská spoločnos žiada o zvýšenú pozornos našich občanov, nakožko vo viacerých obciach zaregistrovali podvodníkov, ktorí sa vydávajú za zamestnancov vodárenskej spoločnosti, preukazujú sa falošnými služobnými preukazmi, žiadajú odčíta stav vodomeru v domácnostiach a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti.

Preto upozorňujú našich občanov, že zamestnanci vodárenskej spoločnosti vykonávajú odpočet vodomerov v presne stanovených termínoch a nikdy nepracujú s hotovosou, to znamená, že nikdy nevyberajú peniaze priamo na odbernom mieste.

A Nyugatszlovákiai vízművek figyelmezteti lakosainkat, hogy több községben regisztráltak olyan csalókat, akik a vízművek dolgozóinak adják ki magukat, hamis igazolványt mutatnak fel, leolvassák a vízórát és készpénzt követelnek a lakosoktól.

Ezért figyelmeztetik Önöket, hogy a vízművek dolgozói előre megszabott időpontokban olvassák le a vízórákat, és soha nem dolgoznak készpénzzel, tehát soha nem vesznek el készpénzt a vízóra leolvasásakor.


Vedenie Základnej školy Jánosa Stampayho upozorňuje našich občanov, že v školskom areály a to aj pri športových ihriskách platí prísny zákaz uloženia odpadu. Areál je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade zistenia pôvodcu odpadu bude podané oznámenie kompetentným orgánom.

A Stampay János Alapiskola igazgatósága figyelmezteti lakosainkat, hogy az iskola területén, beleértve a sportpályákat is, szigorúan tilos szemetet lerakni. A terület kamerarendszerrel van felszerelve, így ha a felvételek segítségével azonosításra kerül az elkövető személye, az iskola bejelentést tesz az illetékes szerveknél.


V poslednom období sa opä množia prípady pohybu psov na verejnosti bez dozoru. Viacero občanov z ulíc Trstinová, Jarná, Tabánska a Novozámocká ohlásilo vedeniu obce stály pohyb túlavých psov v spomínaných uliciach, preto starosta obce vyzýva všetkých majitežov psov, aby si prekontrolovali doma prítomnos svojich psov a zabezpečili si ich proti vožnému pohybu v uliciach obce.

Az utóbbi időben ismét sűrűn fordul elő, hogy az utcákon gazdátlan kutyák kóborolnak. A Nádrajáró, Tavasz, Tabán és az Érsekújvári utca több lakosa is jelezte a község vezetősége felé, hogy ebben az utcákban gyakran gazdátlan kutyák kóborolnak, ezért községünk polgármestere figyelmezteti a kutyatulajdonosokat, hogy ellenőrizzék le, otthon vannak-e kutyáik, és gátolják meg, hogy kijuthassanak a közterületekre.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky upozorňuje držitežov hospodárskych zvierat na povinnos zabezpeči na svoje náklady identifikáciu zvierat a registráciu zvierat podža osobitných predpisov.

Registrácii podlieha každý chov, kde sa drží 1 alebo viac kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, jedna prasnica, dva alebo viac kusov výkrmných ošípaných, viac ako 1500 kusov hydiny určenej na výkrm, viac ako 300 kusov kúr, moriek, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov.

Regionálne veterinárne a potravinové správy podža zákona vykonávajú kontroly chovov hospodárskych zvierat. V prípade zistenia nezaregistrovaného chovu sú povinné uloži pokutu, pričom výška pokuty pre fyzické osoby je do 300 eur.

Podrobné informácie  sú zverejnené na informačnej tabuli obecného úradu a na webstránke obce.

Az Érsekújvári Járási Állategészségügyi Hivatal figyelmezteti a gazdasági állatokat tartó lakosokat, hogy a törvény értelmében kötelesek saját költségükre identifikáltatni és regisztráltatni állataikat.

Regisztráció köteles minden olyan gazdaság, ahol tartanak 1 vagy több szarvasmarhát, birkát, kecskét, lovat, egy anyadisznót, 2 vagy több hízósertést, több mint 1500 baromfit, több mint 300 csibét, pulykát, kacsát, fácánt, fürjet, vagy több mint 5 futómadarat.

A Járási Állategészségügyi Hivatalok a törvény értelmében ellenőrzéseket végeznek a gazdaságokban. Ha a gazdásági állatok nincsenek beregisztrálva, kötelesek büntetést kiszabni, miközben a fizikai személyek számára a büntetés magassága 300 euróig terjed.

Bővebb információk megtalálhatók kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


     

Personálna agentúra MAX ponúka vožné pracovné miesta pre  ženy v Šali. Popis práce: výroba komponentov do LCD panelov. Pracovná doba je 12 hodín denne na dve zmeny. Ponúkajú dopravu do zamestnania zdarma, dochádzkový bonus, stravné lístky, zálohy. Nástup možný ihneď. Bližšie informácie poskytnú záujemcom na telefónnych číslach 0948 010 010 alebo 0948 130 130.

e-mailová adresa: info@agenturamax.sk

A Max munkaközvetítő iroda munkalehetőséget kínál nők számára Selyén 2 műszakos munkarendbe – napi 12 óra azonnali belépéssel. Ingyen biztosítják az utazást, továbbá biztosítanak utazási bónuszt, ebédjegyeket, előleget. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0948 010 010 ill. 0948 130 130

e-mail cím: info@agenturamax.sk


 

Oznamujeme občanom, že oznamy vysielané v miestnom rozhlase je možné si vypoču v priamom prenose na kanáli obecnej televízie. Oznamy týkajúce sa verejného záujmu budú dostupné aj v písomnej podobe na internetovej a facebookovej stránke obce.

Értesítjük a lakosságot, hogy a hangosbemondóban elhangzó hirdetések egyidejűleg meghallgathatóak a falutévé kanálisán. Továbbá a közérdekű hirdetések elérhetőek írott formában is a község honlapján és facebook oldalán. 


 

Ardea

ARDEA
 ARDEA_2016-01_PRINT.pdf (6.1 MB) (6.1 MB)

 


Magyar verzió
Úvodná stránka