Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Gbelce

Oznamy - Hirdetések

hangos.jpgfigyelem_2_0.jpghangos.jpg

Rímskokatolícka cirkev – Farnos Gbelce - Római katolikus Egyház – Köbölkút

Omšový poriadok od 12. - 19. augusta 2018 

 Szentmisék rendje 2018. augusztus 12. - 19.

 

 19. nedeža v cezročnom období -Évközi 19. vasárnap

Augusztus 12. augusta      Šarkan:   8:15

Nedeža - Vasárnap       10:00  Svätá omša v slovenskom jazyku

                                       11:00  Szentmise magyar nyelven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Augusztus 13. augusta                                                                       

Pondelok - Hétfö        -----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Augusztus 14. augusta                                                                         

Utorok - Kedd             18:00 magyar nyelven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Augusztus 15. augusta      Nanebovzatie Panny Márie -Szűz Mária mennybevétele                           

Streda - Szerda          18:00 dvojjazyčne; magyar és szlovák nyelven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Augusztus 16. augusta                                                                                                 

 Štvrtok - Csütörtök    18:00  magyar nyelven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Augusztus 17. augusta                                                                                                                             

Piatok - Péntek           18:00  magyar  nyelven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Augusztus 18. augusta                                                                                                                           

Sobota - Szombat         8:00 magyar nyelven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. nedeža v cezročnom období - Évközi 20. vasárnap

Augusztus 19. augusta      Šarkan: 8:15

Nedeža - Vasárnap     10:00 Svätá omša v slovenskom jazyku

                                     11:00   Szentmise magyar nyelven

FARSKÉ OZNAMY: 12. augusta 2018

19. nedeža v cezročnom období

V stredu 15. augusta 2018 je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Svätá omša bude v tento deň o 18:00-ej hodine, dvojjazyčne.

V nedežu 19. augusta 2018 z príležitosti sviatku Sv. Štefana kráža o 11:00-ej hodine bude v našom farskom kostole slávnostná svätá omša v maďarskom jazyku, pri ktorej bude požehnanie nového chleba. Môžete z domu donies chlieb, ktoré tiež požehnáme v rámci svätej omši.

Hlavným celebrantom svätej omše bude PaedDr. Zsolt Farkas, svodínsky pán farár.

Po obede o 15:00-ej hodine na námestí bude slávnostný program, kde bude aj požehnanie pomníka I. svetovej vojny. Všetkých srdečne pozývame.

PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK: 2018. augusztus 12.

Évközi 19. vasárnap

2018. augusztus 15-én, szerdán Szűz Mária mennybevételének parancsolt főünnepe van. szentmise ezen a napon 18:00 órakor magyar és szlovák nyelven lesz.

2018. augusztus 19-én vasárnap 11:00 órai kezdettel  Sz. István király ünnepe lesz. A szentmise keretében megáldjuk az új kenyeret. Hozhatnak kenyeret otthonaikból, amelyeket szintén megáldunk a szentmise keretén belül. Az ünnepi szentmise főcelebránsa PaedDr. Farkas Zsolt, szőgyéni plébános úr.

Délután 15:00 órai kezdettel a főtéren megkezdődik az ünnepélyes program, amelyben meg lesz áldva az I. világháborús emlék. Mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk.


MUDr. Imrich Hugyivár oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od 6. do 17. augusta 2018 nebude ordinova. Zastupova ho budú nasledovne:

Od 6. do 10. augusta 2018 – MUDr. Nágel v Búči; a nasledujúci týždeň od 13. do 17. augusta 2018  MUDr. Nagy v Gbelciach.

MUDr. Hugyivár Imre értesíti pácienseit, hogy 2018. augusztus 6-tól 17-ig nem fog rendelni.

Helyettesíteni a következő képpen fogják:

2018. augusztus 6-tól 10-ig MUDr. Nágel Búcson; és 2018. augusztus 13-tól 17-ig MUDr. Nagy Köbölkúton.


Oznamujeme občanom, že nasledovný zber separovaných zložiek domového odpadu sa uskutoční dňa 1-ho augusta 2018, v stredu. Budú sa zbiera plasty

Értesítjük a lakosságot, hogy a szeparált hulladék legközelebbi begyűjtésére 2018. augusztus 1-én, szerdán kerül sor. Begyűjtésre kerül a műanyag.


Oznamujeme občanom, že najbližší odvoz komunálneho odpadu z kukanádob sa uskutoční dňa 3-ho augusta 2018, v piatok.

Értesítjük a lakosságot, hogy a kommunális hulladék legközelebbi begyűjtésére a kukákból 2018. augusztus 3-án, pénteken, kerül sor.


A Köbölkúti Csemadok Alapszervezete 2018. augusztus 4-én, szombaton, autóbusz kirándulást szervez Magyarországra a következő úti célokkal:

- kisbéri Mini-Magyarország Makettpark,

- Cseszneki vár,

- Zirc város, ahol megtekinthetik a zirci apátságot, arborétumot, műemlékkönyvtárat, valamint részesei lehetnek a zirci betyárfesztiválnak is.

Az indulás augusztus 4-én, 8:00 órakor lesz a községi hivatal épülete elől és az iskolai buszmegállótól.

Az útiköltség tagoknak és gyerekeknek 8,00 euró, nem tagoknak 10,00 euró.

Az érdeklődők jelentkezhetnek a helyi könyvtárban Bolya Dudás Anitánál, vagy az Alexandra ajándékboltban Pásztor Deniszánál.

Miestna organizácia Csemadoku organizuje dňa 4-ho augusta 2018, v sobotu, autobusový zájazd do Maďarska s nasledovným programom:

- maketový park Mini Maďarsko v meste Kisbér,

- návšteva hradu Csesznek,

- ďalej obhliadka opátstva, arboréta a historickej knižnice v meste Zirc.

Odchod autobusu bude 4-ho augusta, ráno o 8-ej hodine spred budovy obecného úradu a z autobusovej zastávky pri základných školách.

Cena autobusu pre členov a deti 8,00 eur a pre nečlenov 10 eur.

Záujemcovia sa môžu prihlási u Anity Bolya Dudás v miestnej knižnici alebo u Denisy Pásztorovej v obchode Alexandra.


Riaditežstvo Základnej školy Jánosa Stampayho upozorňuje našich občanov, že počas letných prázdnin je zakázané zdržiava sa v areály školy. Za pochopenie ďakujú.

A Stampay János Alapiskola igazgatósága figyelmezteti a lakosságot, hogy a nyári szünidő alatt tilos az iskola területén tartózkodni. Megértésüket köszönik.


OZNÁMENIE

Oznamujeme občanom, že Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast na Poliklinike NSK Štúrovo v zmysle Zákona o zdravotnej starostlivosti dňa 30.06.2018 ZANIKLA.

Najbližšia ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast sa nachádza v Nových Zámkoch vo Fakultnej nemocnici na Slovenskej ulici č. 11.

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých naďalej funguje v budove Polikliniky NSK Štúrovo.

Od 1. júla 2018 je ambulantná pohotovostná služba:

  • v pracovných dňoch od 16.00 – 22.00 h.
  • počas víkendu alebo sviatku od 07.00 – 22.00 h.

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a lakosságot, hogy a Párkányi Rendelőintézet által működtetett Elsősegélynyújtási Orvosi Készültség gyermekek és serdülőkorúak részére az 576/2004-es törvény július 1-jei változásai értelmében 2018. június 30-án MEGSZŰNT. A legközelebbi készültségi ügyelet gyermekek és serdülőkorúak részére az érsekújvári gyermekkórház épületében található.

A felnőttkorúak készültségi szolgálata továbbra is működik a Párkányi Rendelőintézet épületében.

2018. Július 1-től a készültségi szolgálat:

munkanapokon 16.00 – 22.00 óráig,

hétvégeken és ünnepnapokon 7.00 – 22.00 óráig működik.


Personálna agentúra ponúka jednoduchú prácu v Nitre na pozíciu operátor výroby alebo skladník na 2 zmeny. Ponúkajú mzdu 3,10 na hodinu + bonusy do výšky 225 eur, náborovú prémiu 50 eur, stravné lístky, doprava zabezpečená a ponúkajú aj možnos ubytovania.

Záujemcovia sa môžu hlási na nasledovných telefónnych číslach. 0948 400 183 alebo 0907 381 857

Munkaközvetítő iroda munkalehetőséget kínál Nyitrán két műszakos munkarendbe gyártósori operátor ill. raktáros pozícióba. Kínálatuk a következő: órabér 3,10 euró + bónuszok 225 euróig, prémium 50 euró, ebédjegyek, az utazás biztosítva van, szükség esetén a szállást is biztosítják.

Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámokon: 0948 400 183 ill. 0907 381 857


Spoločnos AGROCONTRACT MIKULÁŠ a.s. ponúka prácu na pozícii dojič – dojička v Dubníku. Ponúkajú prácu v najmodernejšej dojárni, kariérny rast, pravidelné školenia a tréningy, starostlivos o zamestnancov, mzdu 5 – 6 eur na hodinu .Bližšie informácie poskytnú záujemcom na telefónnom čísle: 0905 207 130.

Az AGROCONTRACT MIKULÁŠ részvénytársaság munkalehetőséget kínál fejő – fejőnő pozícióba Csúzra. Munkalehetőséget kínálnak a legmodernebb fejőüzemben, továbbá szakmai fejlődést, rendszeres oktatást és tréningeket, munkásokról való gondoskodást és 5 – 6 eurós órabért. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon: 0905 207 130.


Spoločnos PLUSJOB SOLUTION hžadá manuálne zručných zamestnancov, mužov aj ženy, do výrobnej linky na dve zmeny do Nitry. Ponúkajú 600 eur v čistom, mimoriadny bonus 100 eur počas troch mesiacov, stravné lístky. Doprava je zabezpečená. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle 0905 568 270.

A PLUSJOB SOLUTION társaság munkalehetőséget kínál kézügyességgel rendelkező férfiak és nők számára Nyitrán, gyártósori pozícióba, két műszakos munkarendbe. Kínálnak 600 eurót tisztán, 100 eurós bónuszt három hónapon keresztül, ebédjegyeket. Az utazás biztosítva van. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon: 0905 568 270.


Firma Jonagold s.r.o. so sídlom vo Svodíne ulica Svätého Floriána 1118/1 prijme do pracovného pomeru šoféra nákladného vozidla.

Podrobné informácie v kancelárii spoločnosti od 8:00 do 15:00 hod.

A szőgyéni Jonagold vállalat a Szent Flórián utca 1118-as szám alól felvesz munkaviszonyba sofőrt teher autóra.

Jelentkezni személyesen lehet a vállalat irodájában 8:00 órától 15:00 óráig.


Oznamujeme občanom, že druhú splátku poplatku za tuhý komunálny odpad je potrebné zaplati do konca júna 2018. Po tomto termíne sa odvoz smetí uskutoční len z tých kukanádob, ktoré budú označené nálepkou na II. polrok 2018.

Értesítjük lakosainkat, hogy a szemétilleték második részletét 2018. június végéig kell kifizetni, mert azután már csak a 2018-as év második félévére szóló levonóval ellátott kukákból fogják elszállítani a szemetet.


Oznamujeme občanom, že prevádzkovanie káblovej televízie Carisma prevzala spoločnos INTERNITO so sídlom v Hurbanove. Žiadajú predplatitežov káblovej televízie, aby všetky náležitosti a poruchy oznamovali do centrály spoločnosti v Hurbanove v pracovnej dobe na telefónne číslo: 035 64 92 944, a po pracovnej dobe, v pondelok až v nedežu, medzi 16-tou a 20-tou hodinou, na mobilné číslo: 0905 604 634.

Keďže programy obecnej televízie sú vysielané tiež z tejto centrály, prípadné poruchy je potrebné zahlási tiež na tieto čísla.

Tudatjuk lakosainkkal, hogy a Carisma kábel TV üzemeltetését a Gyallai székhelyű INTERNITO vállalat vette át. Kérik a kábel TV előfizetőit, hogy az azzal kapcsolatos ügyeket ill. a meghibásodásokat a vállalat központjába jelentsék munkaidőben a 035 64 92 944-es telefonszámon, munkaidő után pedig hétfőtől vasárnapig, 16 és 20 óra között a köv. mobilszámon: 0905 604 634.

Mivel a Falu TV adásait szintén a gyallai központból sugározzák, kérjük, hogy az azzal kapcsolatos esetleges problémákat szintén a megadott telefonszámokon jelentsék be.


Personálna agentúra ReQest ponúka vožné pracovné miesta na nasledovné pozície:

  • operátor výroby plošných strojov, miesto výkonu práce – Vráble. Ponúkajú hrubú mzdu 440 eur na mesiac + osobné ohodnotenie 88 eur. Doprava a strava je zabezpečená.
  • ďalej na pozíciu operátor autoklávy, miesto výkonu práce – Nové Zámky. Ponúkajú hrubú mzdu 576 eur na mesiac +rizikový  príplatok, príplatok za nočnú prácu, ILU bonus, dochádzkový bonus, prémie a stravné lístky. Dopravu zabezpečia.

Bližšie informácie poskytnú záujemcom osobne dňa 22-ho mája 2018, v utorok, o 10:00 hodine pred budovou obecného úradu. Informova sa môžete aj na telefonickom čísle: 0915 953 631.

A REQUEST munkaközvetítő iroda a következő munkalehetőségeket kínálja:

  • nyomtatott áramköri lapok gyártása, munka végzés helye: Verebély. Kínálatuk a következő: havi 440 euró bruttó bér + 88 eurós személyes értékelés. Az utazás és az étkezés biztosítva van.
  • továbbá gyártósori operátor, munka végzés helye: Érsekújvár. Kínálatuk a következő: 576 euró havi bruttó bér + kockázati pótbér, éjjeli pótbér, ILU bónusz, jelenléti bónusz, prémium és ebédjegyek. Az utazás biztosítják.

Az érdeklődők bővebb tájékoztatást személyesen kaphatnak 2018. május 22-én, kedden, 10 órakor a községi hivatal épülete előtt. Érdeklődni a következő telefonszámon is lehet: 0915 953 631


Spoločnos Jonagold s.r.o. so sídlom vo Svodíne Ul. Svätého Floriána 1118 prijme do pracovného pomeru obsluhovačov výrobných strojov a obsluhovača vysokozdvižného vozíka do prevádzky kartonáž. Záujemcovia sa môžu hlási osobne v kancelárii spoločnosti vo Svodíne denne od 8:00 do 15:00 hodiny.

A szőgyéni Jonagold vállalat a Szent Flórián utca 1118-as szám alól munkaerőt keres gépkezelő és targoncavezető pozícióba a kartonázs részlegére. Az érdeklődők jelentkezhetnek személyesen a vállalat irodájában Szőgyénben naponta 8:00 és 15:00 óra között.


Personálna agentúra ABC JOBS ponúka vožné pracovné miesta pre ženy a mužov vo veku  od 18 rokov v elektrotechnickom priemysle v Šali-Veči-SHC. Práca je na pracovnú zmluvu na 2 zmeny.

Ponúkajú hodinovú mzdu 2,80 eur v čistom a stravné lístky. Doprava a ubytovanie je zabezpečené zdarma. Informácie poskytnú na bezplatnom telefónnom čísle: 0800 800 019

Az ABC JOBS munkaközvetítő iroda munkalehetőséget kínál férfiak és nők részére 18 éves kortól az elektrotechnikai iparban Selyén két műszakos munkarendbe. Kínálnak: nettó órabért 2,80 eurót és ebédjegyeket. Az utazást és a szállást ingyen biztosítják. Érdeklődni a következő ingyenes telefonszámon lehet: 0800 800 019.


Spoločnos Mánya, spol. s.r.o. vo Svodíne prijme do pracovného pomeru vodiča nákladného auta s vodičským preukazom minimálne typ C.

Žiados spolu so životopisom je možné zasla mailom na adresu: obchod@manya.sk alebo odovzda osobne do kancelárie spoločnosti.

Životopis musí obsahova minimálne nasledovné údaje: osobné údaje, kontakt: telefónne číslo príp. mailovú adresu, doklad o ukončení štúdia, odborné skúsenosti a typ vodičského preukazu.

Informova sa môžete v pracovných dňoch poobede do 16:00 hodiny na telefónnom čísle: 0918 974 727.

A szőgyéni Mánya kft. munkalehetőséget kínál tehergépjármű sofőri poszt betöltésére, minimum C típusú jogosítvánnyal.

A jelentkezéseket az életrajzzal együtt leadhatják személyesen a vállalt irodájában, vagy elküldhetik e-mailban a következő címre: obchod@manya.sk

Az életrajznak a következőket kell tartalmaznia: személyi adatok, telefonszám vagy e-mail cím, iskolai végzettség, szakmai tapasztalat és jogosítvány típusa.

Érdeklődni munkanapokon délután 16 óráig lehet a következő telefonszámon: 0918 974 727


Reštaurácia Barus prijme do pracovnoprávneho vzahu 2 osoby na rozvoz jedál. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle: 0905 452 995

A Barus étterem felvesz munkaviszonyba két személyt étel kihordásra. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon: 0905 452 995


Oznamujeme záujemcom, že hžadajú pomocných pracovníkov na obnovu železničnej stanice v Novej Vieske. Ponúkajú plat 4 eurá na hodinu. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0905 502 625.

Értesítjük az érdeklődőket, hogy segédmunkásokat keresnek a kisújfalusi vasútállomás felújításához. 4 eurós órabért kínálnak. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0905 502 625


Firma NOVOFRUCT SK, s.r.o. Nové Zámky prijme do pracovného pomeru kmeňových zamestnancov s nástupom ihneď na pozíciu operátor výroby s prácou na tri zmeny. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle 0911 339 251. Bližšie informácie sú zverejnené aj na informačnej tabuli obce.

Az érsekújvári NOVOFRUCT SK vállalat felvételt hirdet három műszakos munkarendbe gyártósori operátor pozícióra azonnali belépéssel. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon 0911 339 251. Bővebb információk a község információs tábláján is megtalálhatók.


KOM Polster s.r.o firma vyrábajúca čalúnený nábytok prijme pracovníkov na nasledovné pozície: šička, vodič vysokozdvižných vozíkov a výrobný robotník. Ponúkajú možnos zaučenia sa, dlhodobú prácu a bezplatnú autobusovú prepravu. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle: 035 785 20 33.

A KOM Polster ülőgarnitúrákat gyártó vállalat felvételt hirdet kétműszakos munkára a következő munkakörök betöltésére: varrónő, targoncás és gyártósori munkás. Betanítás is lehetséges. Hosszú távú munkát ajánlanak, ingyenes buszjárattal. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon 035 785 20 33.


Spoločnos Billboardovo, s.r.o, ponúka pre záujemcov pracovnú príležitos vo firme Amazon. V prípade výbornej dochádzky za mesiac ponúkajú možnos zárobku až do výšky 920 eur. V prípade záujmu Vás očakávajú  dňa 16-ho novembra 2017, zajtra, o 9:00 hodine v Nových Zámkoch, Pribinova 19, v hoteli Grand. Bližšie informácie poskytnú na telefónnom čísle: 0800 200 100.

A Billboardovo társaság munkalehetőséget kínál az érdeklődők számára az Amazon vállalatnál. Kiváló munkába járás esetén egy hónapban a kereseti lehetőség elérheti a 920 eurót. Az érdeklődőket 2017. november 16-án, holnap,  9:00 órakor várják Érsekújvárban, a Pribinova 19-es szám alatt a Grand hotelben. Bővebb információkat a következő telefonszámon kaphatnak: 0800 200 100.


Spoločnos Kryštof Group SVK a.s. ponúka vožné pracovné pozície v elektrotechnickom priemysle v Šuranoch so zabezpečenou dopravou zdarma a možným zárobkom od 550 eur v čistom za odpracovaný mesiac. Záujemcovia sa môžu hlási telefonicky na čísle: 0915 713 062.

A Kryštof Group SVK részvénytársaság munkalehetőséget kínál az elektrotechnikai iparban Surányban. Az utazást ingyen biztosítják. Kereseti lehetőség egy ledolgozott hónap után 550 eurótól tisztán. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon: 0915 713 062.


Západoslovenská vodárenská spoločnos žiada o zvýšenú pozornos našich občanov, nakožko vo viacerých obciach zaregistrovali podvodníkov, ktorí sa vydávajú za zamestnancov vodárenskej spoločnosti, preukazujú sa falošnými služobnými preukazmi, žiadajú odčíta stav vodomeru v domácnostiach a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti.

Preto upozorňujú našich občanov, že zamestnanci vodárenskej spoločnosti vykonávajú odpočet vodomerov v presne stanovených termínoch a nikdy nepracujú s hotovosou, to znamená, že nikdy nevyberajú peniaze priamo na odbernom mieste.

A Nyugatszlovákiai vízművek figyelmezteti lakosainkat, hogy több községben regisztráltak olyan csalókat, akik a vízművek dolgozóinak adják ki magukat, hamis igazolványt mutatnak fel, leolvassák a vízórát és készpénzt követelnek a lakosoktól.

Ezért figyelmeztetik Önöket, hogy a vízművek dolgozói előre megszabott időpontokban olvassák le a vízórákat, és soha nem dolgoznak készpénzzel, tehát soha nem vesznek el készpénzt a vízóra leolvasásakor.


Vedenie Základnej školy Jánosa Stampayho upozorňuje našich občanov, že v školskom areály a to aj pri športových ihriskách platí prísny zákaz uloženia odpadu. Areál je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade zistenia pôvodcu odpadu bude podané oznámenie kompetentným orgánom.

A Stampay János Alapiskola igazgatósága figyelmezteti lakosainkat, hogy az iskola területén, beleértve a sportpályákat is, szigorúan tilos szemetet lerakni. A terület kamerarendszerrel van felszerelve, így ha a felvételek segítségével azonosításra kerül az elkövető személye, az iskola bejelentést tesz az illetékes szerveknél.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky upozorňuje držitežov hospodárskych zvierat na povinnos zabezpeči na svoje náklady identifikáciu zvierat a registráciu zvierat podža osobitných predpisov.

Registrácii podlieha každý chov, kde sa drží 1 alebo viac kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, jedna prasnica, dva alebo viac kusov výkrmných ošípaných, viac ako 1500 kusov hydiny určenej na výkrm, viac ako 300 kusov kúr, moriek, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov.

Regionálne veterinárne a potravinové správy podža zákona vykonávajú kontroly chovov hospodárskych zvierat. V prípade zistenia nezaregistrovaného chovu sú povinné uloži pokutu, pričom výška pokuty pre fyzické osoby je do 300 eur.

Podrobné informácie  sú zverejnené na informačnej tabuli obecného úradu a na webstránke obce.

Az Érsekújvári Járási Állategészségügyi Hivatal figyelmezteti a gazdasági állatokat tartó lakosokat, hogy a törvény értelmében kötelesek saját költségükre identifikáltatni és regisztráltatni állataikat.

Regisztráció köteles minden olyan gazdaság, ahol tartanak 1 vagy több szarvasmarhát, birkát, kecskét, lovat, egy anyadisznót, 2 vagy több hízósertést, több mint 1500 baromfit, több mint 300 csibét, pulykát, kacsát, fácánt, fürjet, vagy több mint 5 futómadarat.

A Járási Állategészségügyi Hivatalok a törvény értelmében ellenőrzéseket végeznek a gazdaságokban. Ha a gazdásági állatok nincsenek beregisztrálva, kötelesek büntetést kiszabni, miközben a fizikai személyek számára a büntetés magassága 300 euróig terjed.

Bővebb információk megtalálhatók kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


 


 


Magyar verzió
Úvodná stránka