Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Gbelce

Oznamy - Hirdetések

 

Doktor Korčok gynekológ zo Štúrova oznamuje svojim pacientkam, že v dňoch od 25-ho augusta do 2-ho septembra 2016 nebude ordinova.

Doktor Korčok Nőgyógyász Párkányból értesíti pacienseit, hogy 2016. augusztus 25-től szeptember 2-ig nem fog rendelni.

 

____________________________________________________________________________

 

Personálna agentúra MAX ponúka vožné pracovné miesta pre  ženy v Šali. Popis práce: výroba komponentov do LCD panelov. Pracovná doba je 12 hodín denne na dve zmeny. Ponúkajú dopravu do zamestnania zdarma, dochádzkový bonus, stravné lístky, zálohy. Nástup možný ihneď. Bližšie informácie poskytnú záujemcom na telefónnych číslach 0948 010 010 alebo 0948 130 130.

e-mailová adresa: info@agenturamax.sk

 

A Max munkaközvetítő iroda munkalehetőséget kínál nők számára Selyén 2 műszakos munkarendbe – napi 12 óra azonnali belépéssel. Ingyen biztosítják az utazást, továbbá biztosítanak utazási bónuszt, ebédjegyeket, előleget. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0948 010 010 ill. 0948 130 130

e-mail cím: info@agenturamax.sk

 

_____________________________________________________________________________

 

 

Rímskokatolícka cirkev - Farnos Gbelce

Római katolikus Egyház - Köbölkút

Omšový poriadok – Szentmisék rendje

21. nedeža v cezročnom období – Évközi 21. vasárnapja

augusztus 21. august 2016                        

Nedeža – Vasárnap                  1000     Za veriacich

                                                    1100 + szülők és nagyszülők

                               Panny Márie Krážovnej – Boldogságos Szűz Mária királynő

augusztus 22. august 2016                    

 Pondelok - Hétfő                         ---------------

    

augusztus 23. august 2016         

Utorok – Kedd                               ---------------

 

augusztus 24. august 2016        Sv. Bartolomeja, apoštola – Sz. Bertalan, apostol

Streda – Szerda                             ---------------

 

augusztus 25. august 2016       

Štvrtok – Csütörtök                      ---------------

                                                     

augusztus 26. august 2016                        

Piatok – Péntek                             ---------------

 

augusztus 27. august 2016           Sv. Moniky – Sz. Mónika

Sobota – Szombat                        1530 sobᚠso sv. omšou – esküvő szentmisével

 

22. nedeža v cezročnom období – Évközi 22. vasárnapja

 

augusztus 28. august 2016          1000   Za veriacich

Nedeža – Vasárnap                        1100   Szándékra

Počas mojej neprítomnosti od 21. – 27. augusta 2016 ma budú zastupova vdp. Zsolt Farkas, pán farár zo Svodína a vdp. Henrich Neviďanský, pán farár z Brut.  Sväté omše v tomto týždni nebudú. V prípade pohrebu im môžete vola na telefónne číslo: Vdp. Zsolt Farkas: 0904/ 942 790, Vdp. Henrich Neviďanský: 0907/ 780 540

2016. augusztus 21. – 27-ig főtisztelendő Farkas Zsolt, Szőgyéni plébános úr és főtisztelendő  Henrich Neviďanský, Barti plébános úr fognak helyettesítení. Szentmisék ezen a héten nem lesznek. Temetés esetén elérhetőek lesznek: Farkas Zsolt 0904/ 942 790 és Henrich Neviďanský: : 0907/ 780 540  telefonszámon.


Riaditežstvo materskej školy oznamuje rodičom, že dňa 25-ho augusta 2016, vo štvrtok, so začiatkom o 15-tej hodine sa bude kona rodičovské združenie v budove materskej školy. Každého srdečne očakávajú.

Az óvoda igazgatósága értesíti a kedves szülőket, hogy 2016. augusztus 25-én, csütörtökön, 15 órai kezdettel, szülői értekezletre kerül sor az óvoda épületében. Mindenkit szeretettel várnak.


Firma Jasplastik Nitra ponúka vožné pracovné miesta na pozíciu operátor výroby. Doprava do zamestnania je zabezpečená. Záujemcovia sa môžu informova osobne do 24-ho augusta 2016 na Úrade práce, sociálnych vecí  a rodiny v Štúrove u pani Bc. Moniky Magdovej na 6. poschodí číslo dverí 608.

A Nyitrai Jasplastik vállalat munkalehetőséget kínál operátori munkakörbe. Az utazást biztosítják. Az érdeklődők személyesen érdeklődhetnek 2016. augusztus 24-ig a párkányi Munkaügyi Hivatalban Bc. Monika Magdovánál a 6-ik emeleten, 608-as ajtóban.


 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky oznamuje občanom, že v okrese Nové Zámky bol potvrdený dňa 27-ho júla 2016 v obci Vežké Lovce pozitívny prípad infekčnej anémie koní. Infekčná anémia koní je nákaza, ktorá postihuje populáciu koňovitých zvierat. Podža dostupných informácií sa nejedná o ochorenie prenosné na  človeka alebo iné zvieratá. Vzhžadom na to, že toto ochorenie je infekčné, žiadajú chovatežov koňovitých zvierat (napr. kone používané na chov a produkciu, rekreačné, jazdecké aj pracovné účely, poníky, osly a ich kríženci), aby prostredníctvom súkromných veterinárnych lekárov vykonali vyšetrenie na toto ochorenie u koňovitých zvierat na farme.

V prípade zistenia, že chovatež zvierat si nesplnil túto povinnos, hrozí mu pokuta za priestupok podža § 48 alebo pokuta za iný správny delikt podža § 50 veterinárneho zákona.

Nakožko je potrebné vykona súpis všetkých chovatežov koňovitých zvierat, žiadame Vás túto skutočnos nahlási na obecnom úrade do 15-ho augusta 2016.

V prípade akýchkožvek otázok nás prosím kontaktujte na RVPS Nové Zámky, Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky, tel. 035/6428309, 6428311, fax. 035/6428310, email: riaditel.NZ@svps.sk

Az Érsekújvári Járási Állategészségügyi Hivatal értesíti a lakosságot, hogy az érsekújvári járásban 2016. július 27-én, Újlóton egy lónál diagnosztizálták az úgynevezett „lovak fertőző kevésvérűsége“ megbetegedést. A megbetegedés az egypatás állatokat veszélyezteti. A rendelkezésre álló adatok alapján emberre és más állatfajokra nem veszélyes. Mivel a betegség fertőző, kérik az egypatás állatok tenyésztőit (mint pl. ló, póni, szamár, öszvér és ezek keresztezése), hogy állatorvosukkal vizsgáltassák be állataikat ezen megbetegedésre.

Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a tenyésztőre az állategészségügyi törvény 48-as ill. 50-es paragrafusa értelmében bírság szabható ki.

Mivel szükséges nyilvántartásba venni az egypatás állatokat, kérjük a tenyésztőket, hogy állataikat jelentsék be a községi hivatalban 2016. augusztus 15-ig.

További információkért forduljanak az Érsekújvári Járási Állategészségügyi Hivatalhoz:

RVPS Nové Zámky, Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky, tel. 035/6428309, 035/6428311, fax. 035/6428310, email: riaditel.NZ@svps.sk


Firma ORGECO spol. s.r.o. Nové Zámky prijme na sezónne práce montážne pracovníčky do výroby svetelných dekorov. Termín nástupu je možný ihneď. Bližšie informácie:

  • osobne na adrese firmy Bešeňovská cesta 7, Nové Zámky
  • alebo na telefónnom čísle 035 / 64 26 047.

Az érsekújvári ORGECO vállalat szezonális munkára felvesz női összeszerelő munkásokat azonnali belépéssel. Bővebb információk:

  • személyesen a vállalat címén: Bešeňovská 7, Érsekújvár
  • ill. a következő telefonszámon 035 / 64 26 047.

Oznamujeme občanom, že sa našli dva malé psy hnedej farby. Majitež sa môže ohlási na telefónnom čísle: 0907 322 145.

Értesítjük a lakosságot, hogy találtak két barna szőrű kiskutyát. A tulajdonos jelentkezhet érte a következő telefonszámon: 0907 322 145.


Spoločnos Kryštof Group SVK ponúka vožné pracovné pozície v elektrotechnickom priemysle v Šuranoch so zabezpečenou dopravou zdarma a možným zárobkom od 500 eur v čistom za odpracovaný mesiac. Záujemcovia sa môžu hlási telefonicky na číslach: 0915 713 062 alebo 0917 228 808.

A Kryštof Group SVK társaság munkalehetőséget kínál az elektrotechnikai iparban Surányban. Az utazást ingyen biztosítják. Kereseti lehetőség 500 eurótól tisztán egy ledolgozott hónap után. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámokon: 0915 713 062 ill. 0917 228 808.


A Stampay János Alapiskola igazgatósága figyelmezteti a lakosságot, hogy a nyári szünidő alatt idegeneknek tilos a belépés az iskolák területére.

Riaditežstvo Základnej školy Jánosa Stampayho upozorňuje našich občanov, že počas letných prázdnin je zakázané vstupova do areálu škôl cudzím osobám.


Letná otváracia doba knižnice.

A könyvtár nyári nyitvatartása.

Otváracia doba knižnice v mesiacoch júl - august 2016
A könyvtár júliusi és augusztusi nyitvatartása 2016 - ban

Pondelok – Hétfő: 09:00-12:00 / 12:30-16:00
Utorok – Kedd: 12:30-16:00
Streda – Szerda: 09:00-12:00 / 12:30-17:00
Štvrtok – Csütörtök: 08:00-12:00
Piatok – Péntek: 09:00-12:00 / 13:00-17:00
Sobota – Szombat: zatvorené / zárva
Nedeža – Vasárnap: zatvorené / zárva


Personálna agentúra MAX ponúka vožné pracovné miesta pre ženy a mužov v elektrotechnickom priemysle v Šali. Pracovná doba na 2 zmeny 8 hodín denne, v prípade potreby 12 hodín. Mzda sa vypláca hneď po skončení brigády na ruku. Doprava je zabezpečená zdarma. Informácie na telefónnych číslach: 0948 010 010 alebo 0948 130 130.

A Max munkaközvetítő iroda munkalehetőséget kínál nők és férfiak számára az elektrotechnikai iparban Selyén 2 műszakos munkarendbe – 8 óra naponta, szükség esetén 12 óra. A bér kifizetése a brigád munka befejezése után készpénzben van. Az utazást ingyen biztosítják. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0948 010 010 ill. 0948 130 130


Spoločnos Pigagro s.r.o., hžadá do trvalého pracovného pomeru stavebného robotníka s nástupom ihneď. Požadujú:

  • skúsenosti s prácou na stavbe, všestranné stavebné znalosti a zručnosti
  • fyzickú zdatnos, dobrý zdravotný stav a spožahlivos.

Ponúkajú stabilné zamestnanie na dobu neurčitú, príplatky za prácu nadčas, stravné lístky a iné zamestnanecké výhody. Záujemcovia o prácu sa môžu hlási na telefónnom čísle: 0908 676 721 u pána Belického.

A Pigagro s.r.o., vállalat hosszú távú munkaviszonyba keres építőipari szakmunkást a következő feltételekkel:

  • tapasztalat és ügyesség az építőiparban,
  • kifogástalan egészségügyi állapot, jó erőnlét,
  • megbízhatóság.

Kínálataik a következőek: stabil munkahely, túlóra pótlék, ebédjegyek.

Az érdeklődők jelentkezhetnek Belicky úrnál a következő telefonszámon: 0908 676 721


  

Spoločnos Pigagro s.r.o., hžadá pracovníkov do trvalého pracovného pomeru  na farmu vo Svodíne na pozíciu Ošetrovatež ošípaných s nástupom ihneď.

Požadujú fyzickú zdatnos, dobrý zdravotný stav a spožahlivos.

Ponúkajú stabilné zamestnanie na dobu neurčitú, nástupný plat 470 eur, mesačný bonus do výšky 130 eur podža výkonu, príplatky za prácu nadčas, stravné lístky a ďalšie zamestnanecké výhody.

Záujemcovia sa môžu hlási osobne na farme Pigagro vo Svodíne každý štvrtok alebo piatok v čase od 7:30 do 8:00 hod.

A Pigagro s.r.o. vállalat hosszú távú munkaviszonyba keres munkásokat a szőgyéni telephelyére sertésgondozói pozícióba azonnali belépéssel.

Követeléseik a következők: fizikai rátermettség, jó egészségi állapot és megbízhatóság.

A vállalt kínálata: stabil munkahely hosszú távú munkaszerződéssel, kezdő alapfizetés 470 euró, havi juttatás 130 euróig teljesítmény szerint, juttatás túlóramunkáért, ebédjegyek.

Az érdeklődők jelentkezhetnek személyesen a szőgyéni sertéstelephelyen minden csütörtökön vagy pénteken, 7:30-tól 8:00 óráig.


 

 

Oznamujeme občanom, že oznamy vysielané v miestnom rozhlase je možné si vypoču v priamom prenose na kanáli obecnej televízie. Oznamy týkajúce sa verejného záujmu budú dostupné aj v písomnej podobe na internetovej a facebookovej stránke obce.

Értesítjük a lakosságot, hogy a hangosbemondóban elhangzó hirdetések egyidejűleg meghallgathatóak a falutévé kanálisán. Továbbá a közérdekű hirdetések elérhetőek írott formában is a község honlapján és facebook oldalán. 


 

Ardea

ARDEA
 ARDEA_2016-01_PRINT.pdf (6.1 MB) (6.1 MB)

 


Magyar verzió
Úvodná stránka