Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Gbelce

Oznamy - Hirdetések

hangos.jpgfigyelem_2_0.jpghangos.jpg

Oznamujeme občanom, že najbližší odvoz komunálneho odpadu z kukanádob sa uskutoční dňa 22-ho septembra 2017, v piatok.

Ďalej oznamujeme, že nasledovný zber separovaných zložiek domového odpadu sa uskutoční dňa 25-ho septembra 2017, v pondelok. Budú sa zbiera plasty.

Értesítjük a lakosságot, hogy a kommunális hulladék legközelebbi begyűjtésére a kukákból 2017. szeptember 22-én, pénteken, kerül sor.

Továbbá értesítjük Önöket, hogy a szeparált hulladék legközelebbi begyűjtésére 2017. szeptember 25-én, hétfőn kerül sor. Begyűjtésre kerül a műanyag.


Výbor TJ Sokol Gbelce srdečne pozýva priaznivcov futbalu na majstrovský futbalový zápas, ktorý sa odohrá dňa 24-ho septembra 2017, v nedežu, so začiatkom o 15:30 hodine na našom športovom ihrisku medzi našim mužstvom dospelých a mužstvom Maňa.

Každého srdečne očakávajú.

A helyi sportegyesület vezetősége szeretettel meghívja a futballbarátokat a bajnoki labdarúgó mérkőzésre, melyre 2017. szeptember 24-én, vasárnap, 15:30 órai kezdettel kerül sor a helyi sportpályán felnőtt csapatunk és Maňa csapata között.

Mindenkit szeretettel várnak.


Spoločnos Jonagold s.r.o. so sídlom vo Svodíne Ul. Svätého Floriána 1118 prijme do pracovného pomeru pracovníkov a pracovníčky do výroby kartonáže. Záujemcovia sa môžu hlási v kancelárii spoločnosti vo Svodíne denne od 9:00 do 15:00 hodiny.

A szőgyéni Jonagold vállalat a Szent Flórián utca 1118-as szám alól munkaerőt keres a kartonázs részlegébe. Az érdeklődők jelentkezhetnek személyesen a vállalat irodájában Szőgyénben naponta 9:00 és 15:00 óra között.


Základná škola Jánosa Stampayho s vyučovacím jazykom maďarským oznamuje občanom, že v dňoch od 18-ho do 22-ho septembra 2017, čiže na budúci týždeň usporiada zber papiera, preto Vás prosia, aby ste nepotrebný papier a kartóny pripravili zvl᚝ do zväzkov. O presnom termíne zberu Vás budú včas informova.

A Stampay János Alapiskola értesíti a lakosságot, hogy 2017. szeptember 18-tól 22-ig, tehát a jövő héten papírgyűjtést szervez, ezért kérik Önöket, hogy a fölösleges papírt és kartonokat készítsék külön kötegekbe. A begyűjtés napjáról időben fogják Önöket informálni.


Oznamujeme občanom, že obecná televízia opä začína vysiela svoje programy. Prvé vysielanie si môžete pozrie dňa 17-ho septembra 2017, v nedežu, so začiatkom o 14-tej hodine.

Értesítjük a lakosságot, hogy a falutévé újra megkezdi működését, és az első adásra 2017. szeptember 17-én, vasárnap, 14 órai kezdettel kerül sor.


Miestna organizácia CSEMADOKu oznamuje občanom, že podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja organizuje dňa 30-ho septembra, v sobotu, oberačkovú slávnos s nasledovným programom:

-         o 14-tej hodine slávnostný sprievod v uliciach obce,

-         o 16-tej hodine kultúrny program v kultúrnom dome

-         a od 20-tej hodiny tanečná zábava v kultúrnom dome. Hudbu zabezpečuje pán Róbert Torma. Stôl si môžete rezervova u pani Juliany Drégelyovej v nábytkovom obchode.

Usporiadatelia každého srdečne očakávajú.

A Köbölkúti CSEMADOK Vezetősége tudatja lakosainkkal, hogy Nyitra Megye támogatásával 2017. szeptember 30-án szüreti vigadalmat szervez a következő programmal:

- 14 órától szüreti felvonulás a falu utcáin

- 16 órától kultúrműsor a kultúrházban

- és 20 órától batyubál a kultúrházban. A zenét Torma Róbert biztosítja. Asztalfoglalás Drégely Júlia bútorüzletében.

A szervezők mindenkit sok szeretettel várnak.


Personálna agentúra ABC JOBS ponúka vožné pracovné miesta pre ženy a mužov vo veku  od 18 rokov v elektrotechnickom priemysle v Šali-Veči-SHC. Práca je na pracovnú zmluvu na 2 zmeny.

Ponúkajú plat v hrubom  vo výške od 500 eur do 700 eur a stravné lístky. Doprava a ubytovanie je zabezpečené zdarma. Informácie poskytnú na bezplatnom telefónnom čísle: 0800 800 019

Výberové konanie sa uskutoční dňa 7-ho septembra 2017, vo štvrtok, na ktorý bude pre záujemcov zabezpečený aj autobus, ktorého odchod bude o 8-ej hodine 10-ej minúte spred budovy supermarketu Jednota.

Az ABC JOBS munkaközvetítő iroda munkalehetőséget kínál férfiak és nők részére 18 éves kortól az elektrotechnikai iparba Selyére két műszakos munkarendbe. Kínálnak: bruttó keresetet 500-tól 700 euróig és ebédjegyeket. Az utazást és a szállást ingyen biztosítják. Érdeklődni a következő ingyenes telefonszámon lehet: 0800 800 019.

A válogatásra 2017. szeptember 7-én, csütörtökön kerül sor, melyre ingyenes buszjáratot is indítanak. Az autóbusz 8 óra 10 perckor indul a Jednota szupermarket épülete elől.


Firma ORGECO spol. s.r.o. Nové Zámky prijme na sezónne práce montážne pracovníčky do výroby svetelných dekorov. Termín nástupu je možný ihneď. Bližšie informácie:

  • osobne na adrese firmy Bešeňovská cesta 7, Nové Zámky, v čase od 7:30 hod. do 16:00 hod.
  • alebo na telefónnom čísle 035 / 64 26 048.

Az érsekújvári ORGECO vállalat szezonális munkára felvesz női összeszerelő munkásokat azonnali belépéssel. Bővebb információk:

  • személyesen a vállalat címén: Bešeňovská utca 7, Érsekújvár, 7:30 órától 16:00 óráig,
  • ill. a következő telefonszámon 035 / 64 26 047.

KOM Polster s.r.o firma vyrábajúca čalúnený nábytok prijme pracovníkov na nasledovné pozície: šička, vodič vysokozdvižných vozíkov a výrobný robotník. Ponúkajú možnos zaučenia sa, dlhodobú prácu a bezplatnú autobusovú prepravu. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle: 035 785 20 33.

 A KOM Polster ülőgarnitúrákat gyártó vállalat felvételt hirdet kétműszakos munkára a következő munkakörök betöltésére: varrónő, targoncás és gyártósori munkás. Betanítás is lehetséges. Hosszú távú munkát ajánlanak, ingyenes buszjárattal. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon 035 785 20 33.


Obec Gbelce upozorňuje tých občanov, ktorí ešte nezaplatili daň z nehnutežnosti a daň za komunálny odpad, aby svoje pozdĺžnosti vyrovnali na obecnom úrade do 30-ho septembra tohto roka. Voči tým daňovníkom, ktorí do spomenutého dátumu nevyrovnajú svoje pozdĺžnosti, obec začne ďalšie konanie.

Köbölkút Község felszólítja azon lakosokat, akik még nem fizették ki az ingatlanadót, a kutyaadót illetve a szemétilleték hátralékukat, hogy azt legkésőbb ez év szeptember 30-ig  rendezzék. Azon adósokkal szemben, akik az említett időpontig nem rendezik adósságukat, a község további eljárást indít.


Firma DEALCO s.r.o. ponúka pracovnú príležitos pre záujemcov ako kmeňový zamestnanec. Doprava a ubytovanie je zabezpečené. V prípade záujmu a pre bližšie informácie volajte telefónne číslo 0948 050 112.

A DEALCO vállalt munkalehetőséget kínál az érdeklődők számára, mint cégi alkalmazott munkaközvetítő iroda nélkül. A buszjárat és a szállás biztosítva van. Bővebb információk és jelentkezés a következő telefonszámon: 0948 050 112


Spoločnos JOB IMPULSE prijme väčšie množstvo elektromechanikov na dve až tri zmeny do podniku SEMECS s.r.o. Vráble s nástupom ihneď. Doprava je zabezpečená a hradená. Ponúkajú dlhodobú prácu a zárobok od 620 do 850 eur podža kvalifikácie a zručnosti. Bližšie informácie na telefónnych číslach: 0948 397 996 alebo 0948 430 727.

A JOB IMPULSE társaság felvesz munkásokat elektroműszerészi pozícióra a SEMECS vállalathoz Verebélyre, két vagy három műszakos munkarendbe, azonnali belépéssel. Az utazást biztosítják és térítik. Hosszú távú munkát ajánlanak, továbbá kereseti lehetőséget 620 eurótól 850 euróig. Bővebb információk a következő telefonszámokon: 0948 397 996 ill. 0948 430 727.


Okresné riaditežstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Nové Zámky od 20-ho júna 2017 až do odvolania, z dôvodu pretrvávania suchého a teplého počasia. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiava zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podža zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi z a k a z u j e:

  • vypažova porasty bylín, kríkov a stromov
  • fajči alebo používa otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • a zaklada oheň na miestach a v priestoroch, kde by mohlo dôjs k jeho rozšíreniu.

Az Érsekújvári Járási Tűzoltó Parancsnokság felhívja a lakosság figyelmét, hogy  a hosszantartó száraz és meleg időjárás miatt az érsekújvári járás területét 2017. június 20-től egészen a tilalom visszavonásáig fokozottan tűzveszélyes területté nyilvánítja. A tilalom alatt mindenki köteles betartani a tűzvédelmi előírásokat.

Fizikai személyeknek a 314/2001-es számú törvény értelmében t i l o s:

  • felégetni a növényzetet, bokrokat és fákat,
  • tilos dohányozni vagy nyitott tüzet használni tűzveszélyes területen,
  • és tilos tüzet rakni olyan területeken, ahol a tűz szétterjedhet.

Oznamujeme našim občanom, že v rámci protikriminálnej činnosti samospráva našej obce v spolupráci s Obvodným oddelením policajného zboru Štúrovo a susednými obecnými samosprávami vypracovali leták na varovanie občanov pred kriminálnou činnosou, ktorá ohrozuje najmä našich seniorov. Spomínané letáky budú doručené do poštových schránok postupne od 10-ho apríla 2017. Samospráva obce odporúča všetkým našim obyvatežom, aby sa oboznámili s obsahom letáku.

Tudatjuk lakosainkkal, hogy községünk önkormányzata bűnmegelőzés céljából, a Párkányi Rendőrkapitánysággal és a szomszédos falvak önkormányzataival együttműködve, szórólapokat dolgozott ki a lakosok figyelmeztetésére olyan bűncselekményekkel kapcsolatosan, melyek leginkább az idősek ellen irányulnak. Az említett szórólapokat 2017. április 10-étől folyamatosan fogjuk eljuttatni postaládáikba. Községünk vezetősége ajánlja minden lakosunknak, hogy saját- és családtagjai érdekében ismerkedjen meg a szórólap tartalmával.


Rímskokatolícka cirkev – Farnos Gbelce - Római katolikus Egyház – Köbölkút

Omšový poriadok – Szentmisék rendje

 

Szeptember

17. septembra 2017

Nedeža - Vasárnap

 

   815

 1000

 

1100

24. nedeža v cezročnom období – Évközi 24. vasárnap

Šarkan: + Mária a Pavol

   Pro populo - Hívekért

 

   + Szollár Ferenc, Margit és szüleikért

Szeptember

18. septembra 2017

Pondelok - Hétfő

 

 

Féria

 

Szeptember

19. septembra 2017

Utorok - Kedd

 

 1430

 1500

Féria

 + Matilda Kovácsová – pohrebná svätá omša

    Pohrebné obrady na cintoríne

Szeptember

20. septembra 2017

Streda - Szerda

 

 

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spol.,muč.

 Svätá omša nebude – Szentmise nem lesz

Szeptember

21. septembra 2017

Štvrtok -Csütörtök

 

 1800

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu – Sz. Máté apostol és evang.

  + Csanda Anna, született Kurcsa

Szeptember

22. septembra 2017

Piatok – Péntek

 

 1800

Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka – Sz. Emmerám

  + Emília a Božena

Szeptember

23. septembra 2017

Sobota - Szombat

 

 1800

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza – Pietrelcinai Sz. Pio, áldozópap

   Za všetky duše v očistci

Szeptember

24. septembra 2017

Nedeža –Vasárnap

 

   815

 1000

 

 1100

25. nedeža v cezročnom období – Évközi 25. vasárnap

 

Šarkan: + Mária, + Ignác

 

               + Amália, + Ondrej

 

               Pro populo - Hívekért

FARSKÉ OZNAMY: 17. septembra 2017

24. nedeža v cezročnom období

Dňa 7. októbra 2017 v sobotu sa organizuje Farská pú do Marianky do najstaršieho pútnického miesta na Slovensku. Hlási sa môžete po svätých omšiach. Cena autobusu je 10 EUR.

Kto by mal záujem o kalendáre na rok 2018, môže nahlási po svätých omšiach.

PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK: 2017. szeptember 17.

Évközi 24. Vasárnap

2017. október 7-én, szombaton plébániai zarándoklatra hívom a kedves híveket Máriavölgybe /Marianka/ Szlovákia legősibb zarándokhelyére. Jelentkezni lehet a szentmisék után. Az autóbusz ára 10 EUR.

Aki szeretne a 2018-as évre kalendáriumot, a szentmisék után lehet jelenteni.


Západoslovenská vodárenská spoločnos žiada o zvýšenú pozornos našich občanov, nakožko vo viacerých obciach zaregistrovali podvodníkov, ktorí sa vydávajú za zamestnancov vodárenskej spoločnosti, preukazujú sa falošnými služobnými preukazmi, žiadajú odčíta stav vodomeru v domácnostiach a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti.

Preto upozorňujú našich občanov, že zamestnanci vodárenskej spoločnosti vykonávajú odpočet vodomerov v presne stanovených termínoch a nikdy nepracujú s hotovosou, to znamená, že nikdy nevyberajú peniaze priamo na odbernom mieste.

A Nyugatszlovákiai vízművek figyelmezteti lakosainkat, hogy több községben regisztráltak olyan csalókat, akik a vízművek dolgozóinak adják ki magukat, hamis igazolványt mutatnak fel, leolvassák a vízórát és készpénzt követelnek a lakosoktól.

Ezért figyelmeztetik Önöket, hogy a vízművek dolgozói előre megszabott időpontokban olvassák le a vízórákat, és soha nem dolgoznak készpénzzel, tehát soha nem vesznek el készpénzt a vízóra leolvasásakor.


Vedenie Základnej školy Jánosa Stampayho upozorňuje našich občanov, že v školskom areály a to aj pri športových ihriskách platí prísny zákaz uloženia odpadu. Areál je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade zistenia pôvodcu odpadu bude podané oznámenie kompetentným orgánom.

A Stampay János Alapiskola igazgatósága figyelmezteti lakosainkat, hogy az iskola területén, beleértve a sportpályákat is, szigorúan tilos szemetet lerakni. A terület kamerarendszerrel van felszerelve, így ha a felvételek segítségével azonosításra kerül az elkövető személye, az iskola bejelentést tesz az illetékes szerveknél.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky upozorňuje držitežov hospodárskych zvierat na povinnos zabezpeči na svoje náklady identifikáciu zvierat a registráciu zvierat podža osobitných predpisov.

Registrácii podlieha každý chov, kde sa drží 1 alebo viac kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, jedna prasnica, dva alebo viac kusov výkrmných ošípaných, viac ako 1500 kusov hydiny určenej na výkrm, viac ako 300 kusov kúr, moriek, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov.

Regionálne veterinárne a potravinové správy podža zákona vykonávajú kontroly chovov hospodárskych zvierat. V prípade zistenia nezaregistrovaného chovu sú povinné uloži pokutu, pričom výška pokuty pre fyzické osoby je do 300 eur.

Podrobné informácie  sú zverejnené na informačnej tabuli obecného úradu a na webstránke obce.

Az Érsekújvári Járási Állategészségügyi Hivatal figyelmezteti a gazdasági állatokat tartó lakosokat, hogy a törvény értelmében kötelesek saját költségükre identifikáltatni és regisztráltatni állataikat.

Regisztráció köteles minden olyan gazdaság, ahol tartanak 1 vagy több szarvasmarhát, birkát, kecskét, lovat, egy anyadisznót, 2 vagy több hízósertést, több mint 1500 baromfit, több mint 300 csibét, pulykát, kacsát, fácánt, fürjet, vagy több mint 5 futómadarat.

A Járási Állategészségügyi Hivatalok a törvény értelmében ellenőrzéseket végeznek a gazdaságokban. Ha a gazdásági állatok nincsenek beregisztrálva, kötelesek büntetést kiszabni, miközben a fizikai személyek számára a büntetés magassága 300 euróig terjed.

Bővebb információk megtalálhatók kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


Oznamujeme občanom, že oznamy vysielané v miestnom rozhlase je možné si vypoču v priamom prenose na kanáli obecnej televízie. Oznamy týkajúce sa verejného záujmu budú dostupné aj v písomnej podobe na internetovej a facebookovej stránke obce.

Értesítjük a lakosságot, hogy a hangosbemondóban elhangzó hirdetések egyidejűleg meghallgathatóak a falutévé kanálisán. Továbbá a közérdekű hirdetések elérhetőek írott formában is a község honlapján és facebook oldalán. 


 


Magyar verzió
Úvodná stránka