Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Gbelce

Oznamy - Hirdetések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedenie TJ Sokol Gbelce oznamuje svojim členom, že dňa 24-ho februára 2017, v piatok, so začiatkom o 18:00 hodine sa v reštaurácii Barus uskutoční členská schôdza.

A helyi sportegyesület vezetősége értesíti tagjait, hogy 2017. február 24-én, pénteken, 18:00 órai kezdettel tagsági gyűlést tart a Barusz véndéglőben.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rímskokatolícka cirkev – Farnos Gbelce - Római katolikus Egyház – Köbölkút

Omšový poriadok – Szentmisék rendje

Február

         19. 

februára 2017

Nedeža - Vasárnap

 

 815

1000

1100

7. nedeža v cezročnom období – Évközi 7. vasárnap

 Šarkan: Za duše v očistci – A tisztító tűzben szenvedő lelkekért

      Pro populo – Za veriacich

   + idősebb Kató István (30. évforduló)

Február

        20.

februára 2017

Pondelok - Hétfő

 

 

Féria

 

 

 

Február

        21.

februára 2017

Utorok - Kedd

 

1600

Féria

   K úcte Božieho milosrdenstva – Az Isteni irgalmasság tiszteletére

Február

        22.

februára 2017

Streda - Szerda

 

1600

Katedra Sv. Petra, apoštola – Sz. Péter apostol székfoglalása

    K úcte Božieho milosrdenstva – Az Isteni irgalmasság tiszteletére

Február

        23.

februára 2017

Štvrtok -Csütörtök

 

 

Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka – Sz. Polikárp

 

Sv. omša nebude – Szentmise nem lesz 

Február

        24.

januára 2017

Piatok – Péntek

 

1600

Féria

      + Halász Vilma és Samuhelová Mária

 

Február

        25.

januára 2017

Sobota - Szombat

 

 

Féria

        Sv. omša nebude – Szentmise nem lesz 

 

Február

        26.

februára 2017

Nedeža –Vasárnap

 

800

930

 

1030

8. nedeža v cezročnom období – Évközi 8. vasárnap

 

    Šarkan: Na úmysel

 

    Pro populo – Za veriacich

 

    + Buják Ferenc

Oznamy: 19. februára 2017

7. nedeža v cezročnom období

 Nasledujúce stretnutie s demi, ktoré sa pripravujú na Prvé Sväté Prijímanie, bude 4. marca, v sobotu o 1530 hod. Účas na týchto stretnutiach je vežmi dôležité! Prosím tých rodičov, ktorým tento čas nevyhovuje, lebo neúčas na stretnutiach, môže oddiali túto Sviatos.

Hirdetések: 2017. február 19.

Évközi 7. vasárnap

A következő találkozó az Első Szentáldozásra készülő gyerekeknek március 4-én, szombaton 1530 órakor lesz. Megjelenésük a katekéziseken, tehát az előkészítőn nagyon fontos! Kérem jelentkezéseit azon szülőknek, akiknek nem felel meg ez az időpont, mivel ha nem jelennek meg az előkészítőn, el lehet halasztani ezt a Szentséget.


A Stampay János Alapiskola mellett működő szülői szövetség kéri Önöket, hogy ajándékozzák adójuk 2%-át az iskolának, amivel nagyban hozzájárulnak az iskolát látogató gyermekek fejlődéséhez. A szükséges Nyomtatványokat beszerezhetik az iskolában. Támogatásukat előre is köszönik.

Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Základnej škole Jánosa Stampayho s vyučovacím jazykom maďarským Gbelce Vás prosí o darovanie 2% dane. Podporte aj Vy združenie, čím prispejete k rozvoju žiakov školy. Potrebné tlačivá sú k dispozícii v budove školy. Za podporu Vám vopred ďakujú.


Oznamujeme občanom, že odvoz komunálneho odpadu z kukanádob sa uskutoční dňa 24-ho februára 2017, v piatok.

Zároveň Vás upozorňujeme, že aspoň prvú splátku poplatku za tuhý komunálny odpad je potrebné zaplati do konca februára tohto roku. Po tomto termíne sa odvoz smetí uskutoční len z tých kukanádob, ktoré budú označené nálepkou na I. polrok 2017.

Értesítjük a lakosságot, hogy a kommunális hulladék begyűjtésére a kukákból 2017. február 24-én, pénteken kerül sor.

Egyúttal figyelmeztetjük lakosainkat, hogy a szemétilleték legalább első részletét ez év február végéig kell kifizetni, mert azután már csak a 2017-es év első félévére szóló levonóval ellátott kukákból fogják elszállítani a szemetet.


Kultúrny dom v Bátorových Kosihách Vás srdečne pozýva dňa 12-ho marca 2017, v nedežu, na 18:00 hodinu na divadelnú komédiu s názvom „Maude a Harold“ v podaní umelcov z Budapešti. Miestenky v predpredaji 8,00 eur, na mieste pred predstavením 10,00 eur.

Informácie na telefónnom čísle: 0907 746 254.

Organizátori každého srdečne očakávajú.

A Bátorkeszi kultúrház szeretettel meghívja Önöket 2017. március 12-én, vasárnap, 18:00 órára a „Maude és Harold” című komédiára, budapesti színművészek előadásában. Az egyik főszereplő Esztergályos Cecília Jászai-díjas, kiváló és érdemes művész. A darab páratlan érzékenységgel mondja ki a nagy igazságot: az élet szép, csak szeretni kell, csak nevetni kell….

A kedvezményes helyjegy ára elővételben 8,00 euró, a helyszínen 10,00 euró.

Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0907 746 254.

A rendezők mindenkit szeretettel várnak.


Svodínska knižnica oznamuje, že počas jarných prázdnin, dňa 23. februára 2017 (vo štvrtok) organizuje autobusový zájazd do Divadla Andreja Bagara v Nitre na divadelné predstavenie: POVOLANIE PÁPEŽ, v ktorom je spracovaný život pápeža Jána Pavla II. Vstupenky na predstavenie sú dostupné v knižnici.

Cena: 27,- € zahŕňa už aj cestovné náklady.

Autobus bude odchádza spred svodínskeho kultúrneho domu o 16.00 hod, do Gbeliec by mal dorazi o 16.10 hod. Predstavenie sa začína o 18.30 hod.

Bližšie informácie poskytujú vo svodínskej knižnici osobne, resp. telefonicky na čísle:

0908 716 396

Ďalej oznamuje, že v divadelnej sále kultúrneho domu vo Svodíne dňa 19. februára 2017 (v nedežu) so začiatkom o 17.00 hodine si diváci v prevedení „Érsekújvári Rockszínpad“ môžu pozrie predstavenie s názvom: „A JÁTÉK ÚJRA ÉL!“, ktoré je adaptáciou muzikálu Mamma Mia! Vstupné: žiaci a dôchodcovia: 6 €,  dospelí: 8 €

Každého srdečne očakávajú.

A szőgyéni könyvtárvezető ezúton tudatja a színházkedvelő közönséggel, hogy a tavaszi szünetben, február 23-án (csütörtökön) autóbuszt indít a II. János Pál pápa életét feldolgozó HIVATÁSA PÁPA c. darabra a nyitrai Andrej Bagar Színházba, melyre jegyek a szőgyéni Községi Könyvtárban kaphatók.

Az ár útiköltséggel együtt 27 euró.

Az autóbusz 16:00-kor indul a szőgyéni kultúrház elől, Köbölkútra 16:10-re érne. A darab 18:30-kor kezdődik.

Érdeklődni lehet a szőgyéni Községi Könyvtár vezetőjénél (Smidt Veronikánál) a 0908 716 396-os mobilszámon vagy személyesen.

Továbbá tudatja, hogy a szőgyéni kultúrház színháztermében február 19-én (vasárnap) 17:00 órai kezdettel az Érsekújvári Rockszínpad előadásában  A JÁTÉK ÚJRA ÉL! c. darab bemutatására kerül sor, mely a Mamma Mia! című musicalfilm alapján készült.

Jegyek a helyszínen megvásárolhatók: diák, nyugdíjas: 6 €, felnőtt: 8 €

Mindenkit szeretettel várnak.


Spoločnos Jonagold, s.r.o. so sídlom vo Svodíne prijme do pracovného pomeru vodiča na auto do 7,5 tony s vodičským preukazom typu C + E pre prepravu v tuzemsku. Nástup možný ihneď. Záujemcovia sa môžu hlási osobne v kancelárii spoločnosti od 8:00 hod do 15:00 hod.

A szőgyéni Jonagold vállalat teljes munkaviszonyba keres C és E jogosítvánnyal rendelkező söfőrt 7,5 tonnás autóra belföldi fuvarozásra, azonnali belépéssel. Az érdeklődők jelentkezhetnek személyesen a vállalat irodájában 8:00-tól 15:00 óráig.


V poslednom období sa opä množia prípady pohybu psov na verejnosti bez dozoru. Preto starosta obce vyzýva všetkých majitežov psov, aby si prekontrolovali doma prítomnos svojich psov a zabezpečili si ich proti vožnému pohybu v uliciach obce.

Az utóbbi időben ismét sűrűn fordul elő, hogy az utcákon gazdátlan kutyák kóborolnak. Ezért községünk polgármestere figyelmezteti a kutyatulajdonosokat, hogy ellenőrizzék le, otthon vannak-e kutyáik, ill. gátolják meg, hogy kijuthassanak közterületekre.


Západoslovenská vodárenská spoločnos zistila v našej obci únik vody vo väčšom množstve, preto žiada našich občanov o prekontrolovanie vodovodnej šachty a potrubia v blízkosti svojich domov, prípadne pri neobývaných domoch vo vašom susedstve aj okolia týchto domov, či náhodou nedošlo k poškodeniu vodovodných potrubí a či niekde neuniká voda.  V prípade zistenia akejkožvek závady Vás prosíme to ihneď zahlási na telefónne číslo: 0911 854 509

A nyugat-szlovákiai vízművek több mennyiségű vezetékes víz elfolyását észlelte községünkben, ezért kéri a lakosságot, hogy ellenőrizzék le vizes aknáikat ill. a házaik körüli vezetékeket illetve a szomszédaikban lévő lakatlan házak környékét, hogy véletlenül nincs-e látható jele csőtörésnek illetve vízszivárgásnak. Ha ilyesmit észlelnek, kérjük, azonnal jelentsék a következő telefonszámon: 0911 854 509


Oznamujeme našim občanom, že v lokalite vinohrady ako aj v ulici Vinohradníckej prebehne v najbližších mesiacoch – približne od februára do mája tohto roku - úplná rekonštrukcia elektrických vedení, to znamená výmena stĺpov, elektrických vedení a zapojení. V najbližšom období prebehnú zameriavace- a následne rekonštrukčné práce, pri ktorých je potrebné v tejto lokalite ráta aj s výpadkami elektrickej energie a pohybom robotníkov dodávatežskej spoločnosti. V súvislosti s týmito rekonštrukčnými prácami a nimi spojenými prípadnými nepríjemnosami prosíme našich občanov o zhovievavos a trpezlivos.

Tudatjuk lakosainkkal, hogy a szőlőhegyen ill. a Szőlősor utcában az elkövetkező hónapok folyamán – februártól májusig – sor kerül a villanyvezetékek teljes rekonstrukciójára, vagyis kicserélik a tartóoszlopokat, a vezetékeket és a bekötéseket. A közeljövőben elvégzik a bemérési munkálatokat, majd sor kerül a rekonstrukcióra, aminek során a szolgáltató vállalat munkásainak jelenlétével és áramkiesésekkel is számolni kell. Ezzel kapcsolatosan kérjük lakosaink megértését és türelmét.


 

 

 

 

 

Oznamujeme občanom, že obec Gbelce začala vybera miestne dane a poplatky na rok 2017. Upozorňujeme Vás, že aspoň prvú splátku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 je potrebné zaplati do konca februára tohto roku do pokladne obecného úradu. Po tomto termíne sa odvoz smetí uskutoční len z tých kukanádob, ktoré budú označené nálepkou.

Tudatjuk önökkel, hogy Köbölkút Község megkezdte az ingatlanadó, a kutyaadó és a kommunális hulladék és apró építési hulladék helyi illetékének beszedését a 2017-es évre. Figyelmeztetjük lakosainkat, hogy a szemétilleték legalább első részletét ez év február végéig kell befizetni a községi hivatal pénztárában, mert azután már csak a levonóval ellátott kukákból fogják elszállítani a szemetet.


Žiadame všetkých občanov, u ktorých v roku 2016 nastali zmeny týkajúce sa nehnutežností, napr. kúpa, predaj, darovanie, dedičstvo alebo stavba, alebo zmeny týkajúce sa jednotlivých daní a poplatkov, aby to zahlásili na obecnom úrade do konca januára 2017. Pri zahlásení je potrebné predloži aj dokumenty potvrdzujúce zmeny.

Kérjük azon lakosainkat, akiknél a 2016-os év folyamán változás történt az ingatlanadóval kapcsolatosan, pl. eladás, vétel, ajándékozás, örökösödés vagy építkezés, vagy más adóval ill. illetékkel kapcsolatosan, hogy azt jelentsék be a községi hivatalban 2017 január végéig. A bejelentéskor szükséges felmutatni a változást igazoló okmányokat.


Firma Pigagro s.r.o., hžadá pracovníkov do trvalého pracovného pomeru  na farmu vo Svodíne na pozíciu Ošetrovatež ošípaných s nástupom ihneď. Práca je vhodná aj pre ženy.

Ponúkajú stabilné zamestnanie na dobu neurčitú, nástupný plat 500 eur, mesačný bonus do výšky 130 eur podža výkonu, príplatky za prácu nadčas, stravné lístky.

Záujemcovia sa môžu hlási osobne na farme Pigagro vo Svodíne v pracovných dňoch ráno o 7:15 hod. alebo u vedúceho farmy na telefónnom čísle: 0908 676 715.

A Pigagro s.r.o. vállalat hosszú távú munkaviszonyba keres munkásokat szőgyéni telephelyére sertésgondozói pozícióba azonnali belépéssel. A munka nők számára is alkalmas.

A vállalat kínálata: stabil munkahely hosszú távú munkaszerződéssel, kezdő alapfizetés 500 euró, havi juttatás 130 euróig teljesítmény szerint, juttatás túlóramunkáért, ebédjegyek.

Az érdeklődők jelentkezhetnek személyesen a szőgyéni sertéstelephelyen munkanapokon reggel 7:15 órakor vagy a sertéstelep vezetőjénél a következő telefonszámon: 0908 676 715.


Spoločnos Jonagold, s.r.o. Svodín hžadá zamestnanca na obsluhu strojov. Uchádzači o zamestnanie sa môžu hlási osobne v kancelárii spoločnosti od 8:00 do 15-00 hodiny.

A szőgyéni Jonagold vállalat teljes munkaviszonyba gépkezelő egyént keres. Az érdeklődők személyesen jelentkezhetnek a vállalat irodájában 8:00-tól 15:00 óráig.


Oznamujeme Vám, že v pokladni obecného úradu a v miestnej knižnici si môžete zakúpi nástenný kalendár s leteckými fotografiami našej obce na rok 2017 po 5 eur za kus.

Tudatjuk önökkel, hogy a községi hivatal pénztárában, ill. a helyi könyvtárban kapható a Köbölkút légi felvételeiből összeállított 2017-es falinaptár 5,- euróért.


Západoslovenská distribučná akciová spoločnos vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnutežností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná a.s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnos alebo spožahlivos prevádzky vedení distribučnej sústavy a to do 15-ho marca 2017. Po tomto termíne Západoslovenská distribučná akciová spoločnos vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 o energetike v platnom znení. O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov je nutné požiada v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác, a to na tel. č.: 035 645 35 58.

Výzva a upozornenie sú zverejnené na internetovej stránke obce a na informačnej tabuli obecného úradu.

A Nyugat-szlovákiai disztribúciós részvénytársaság felhívja azon ingatlanok tulajdonosai, bérlői vagy gondnokai figyelmét, amelyeken a Nyugat-szlovákiai disztribúciós részvénytársaság tulajdonában lévő föld alatti és feletti villanyvezetékek találhatók, hogy 2017. március 15-ig távolítsák el a fákat, bokrokat ill. ágakat, melyek veszélyeztetik az áramszolgáltatás biztonságos és gondmentes ellátását. Ha az említett időpontig nem lesznek eltávolítva a villanyvezetékeket körülvevő faágat, a Nyugat Szlovákiai disztribúciós részvénytársaság az energiáról szóló 251/2012-es törvény 11-es paragrafusa értelmében fogja elvégezni ezeket a munkálatokat. Az elkerülhetetlen áram kikapcsolását min. 25 nappal a tervezett munkálatok előtt kell kérvényezni a következő telefonszámon: 035 645 35 58.

A felhívás és a figyelmeztetés megtalálható kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján és a község honlapján.


Západoslovenská vodárenská spoločnos žiada o zvýšenú pozornos našich občanov, nakožko vo viacerých obciach zaregistrovali podvodníkov, ktorí sa vydávajú za zamestnancov vodárenskej spoločnosti, preukazujú sa falošnými služobnými preukazmi, žiadajú odčíta stav vodomeru v domácnostiach a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti.

Preto upozorňujú našich občanov, že zamestnanci vodárenskej spoločnosti vykonávajú odpočet vodomerov v presne stanovených termínoch a nikdy nepracujú s hotovosou, to znamená, že nikdy nevyberajú peniaze priamo na odbernom mieste.

A Nyugatszlovákiai vízművek figyelmezteti lakosainkat, hogy több községben regisztráltak olyan csalókat, akik a vízművek dolgozóinak adják ki magukat, hamis igazolványt mutatnak fel, leolvassák a vízórát és készpénzt követelnek a lakosoktól.

Ezért figyelmeztetik Önöket, hogy a vízművek dolgozói előre megszabott időpontokban olvassák le a vízórákat, és soha nem dolgoznak készpénzzel, tehát soha nem vesznek el készpénzt a vízóra leolvasásakor.


Vedenie Základnej školy Jánosa Stampayho upozorňuje našich občanov, že v školskom areály a to aj pri športových ihriskách platí prísny zákaz uloženia odpadu. Areál je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade zistenia pôvodcu odpadu bude podané oznámenie kompetentným orgánom.

A Stampay János Alapiskola igazgatósága figyelmezteti lakosainkat, hogy az iskola területén, beleértve a sportpályákat is, szigorúan tilos szemetet lerakni. A terület kamerarendszerrel van felszerelve, így ha a felvételek segítségével azonosításra kerül az elkövető személye, az iskola bejelentést tesz az illetékes szerveknél.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky upozorňuje držitežov hospodárskych zvierat na povinnos zabezpeči na svoje náklady identifikáciu zvierat a registráciu zvierat podža osobitných predpisov.

Registrácii podlieha každý chov, kde sa drží 1 alebo viac kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, jedna prasnica, dva alebo viac kusov výkrmných ošípaných, viac ako 1500 kusov hydiny určenej na výkrm, viac ako 300 kusov kúr, moriek, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov.

Regionálne veterinárne a potravinové správy podža zákona vykonávajú kontroly chovov hospodárskych zvierat. V prípade zistenia nezaregistrovaného chovu sú povinné uloži pokutu, pričom výška pokuty pre fyzické osoby je do 300 eur.

Podrobné informácie  sú zverejnené na informačnej tabuli obecného úradu a na webstránke obce.

Az Érsekújvári Járási Állategészségügyi Hivatal figyelmezteti a gazdasági állatokat tartó lakosokat, hogy a törvény értelmében kötelesek saját költségükre identifikáltatni és regisztráltatni állataikat.

Regisztráció köteles minden olyan gazdaság, ahol tartanak 1 vagy több szarvasmarhát, birkát, kecskét, lovat, egy anyadisznót, 2 vagy több hízósertést, több mint 1500 baromfit, több mint 300 csibét, pulykát, kacsát, fácánt, fürjet, vagy több mint 5 futómadarat.

A Járási Állategészségügyi Hivatalok a törvény értelmében ellenőrzéseket végeznek a gazdaságokban. Ha a gazdásági állatok nincsenek beregisztrálva, kötelesek büntetést kiszabni, miközben a fizikai személyek számára a büntetés magassága 300 euróig terjed.

Bővebb információk megtalálhatók kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


     

Oznamujeme občanom, že oznamy vysielané v miestnom rozhlase je možné si vypoču v priamom prenose na kanáli obecnej televízie. Oznamy týkajúce sa verejného záujmu budú dostupné aj v písomnej podobe na internetovej a facebookovej stránke obce.

Értesítjük a lakosságot, hogy a hangosbemondóban elhangzó hirdetések egyidejűleg meghallgathatóak a falutévé kanálisán. Továbbá a közérdekű hirdetések elérhetőek írott formában is a község honlapján és facebook oldalán. 


 


Magyar verzió
Úvodná stránka