Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Gbelce

Oznamy - Hirdetések

hangos.jpgfigyelem_2_0.jpghangos.jpg

Rímskokatolícka cirkev – Farnos Gbelce - Római katolikus Egyház – Köbölkút

Omšový poriadok od 18. - 25. marca 2018 

 Szentmisék rendje 2018. március 18. -  25.

 

 5. pôstna nedeža - Nagyböjt 5. vasárnapja

Március 18.                Šarkan:   815  

Nedeža - Vasárnap     1000  Svätá omša v slovenskom jazyku: Za veriacich

                                     1100  Szentmise magyar nyelven: +Konterman Istvánért és szüleiért

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Március 19.                                     Slávnos sv. Jozefa - Sz. József  főünnepe           

Pondelok - Hétfö     1700 v slovenskom jazyku

                                1800 magyar nyelven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Március 20.               

Utorok - Kedd         1600  magyar nyelven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Március 21.               

Streda - Szerda      1600 magyar nyelven   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Március 22.                                                                                 

Štvrtok - Csütörtök  1600  magyar nyelven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Március 23.                                                        

Piatok - Péntek       1600   magyar nyelven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Március 24.                                  

Sobota - Szombat     800   magyar nyelven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kvetná nedeža - Virágvasárnap

Március 25.      Šarkan: 815   

Nedeža - Vasárnap     1000   Svätá omša v slovenskom jazyku

                                     1100   Szentmise magyar nyelven: Hívekért

 

FARSKÉ OZNAMY: 18. marca 2018

5. pôstna nedeža

Dnes /18. marca 2018/ je zbierka pre pomoc prenasledovaným kresanom a vojnovým utečencom. V tejto súvislosti vydala Slovenská katolícka charita v spolupráci s Generálnym sekretariátom KBS informačný leták, ktoré si môžete zobra so sebou. Sú vyložené v kostole vzadu na stolíkoch. Za vaše milodary Vám vopred Pán Boh zapla.

V pondelok, 19. marca 2018 je slávnos sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Svätá omša v slovenskom jazyku bude v tento deň o 1700-ej hodine.

V sobotu 24. marca 2018 od 900-ej hodine bude jarné upratovanie okolo nášho Farského kostola ako i vo vnútri Farského kostola. Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujem.

Po svätých omšiach môžete nahlási chorých príbuzných, ktorí by sa chceli pripravi svätou spoveďou a Svätým Prijímaním na Vežkonočné sviatky.

V pôstnom období sa modlíme krížovú cestu pol hodinu pred nedežnou svätou omšou.

Na budúci týždeň v noci z 24. na 25. marca sa mení čas. O 02. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hodinu letného času.

PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK: 2018. március 18.

Nagyböjt 5. vasárnapja

Ma /2018. március 18./ gyűjtés van az üldözött keresztények és a háborús menekültek részére. A Szlovákiai katolikus karitász és a szlovák püspökkari konferencia generális titkárságával együttműködve ezzel összefüggésben kiadott információs röplapokat, amelyek a templomunk kisasztalán vannak. Minden kedves adakozónak a jó Isten fizesse meg adományát.

2018. március 19-én, hétfőn Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe van. A szentmise magyar nyelven ezen a napon 1800 órakor lesz.

2018. március 24-én, szombaton, 900 órától plébániatemplomunk körül és a templomunkban is tavaszi takarítás lesz. Előre is megköszönöm segítségüket.

A szentmisék után bejelenthetik betegeiket, akik a Húsvéti ünnepekre fel szeretnének készülni szentgyónással és szentáldozással.

A nagyböjti időben plébániatemplomunkban a keresztúti ájtatosságot pénteken a szentmise előtt 1515 órától kezdjük imádkozni.

2018. március 24. – 25., szombatról vasárnapra, óraátállítás lesz a közép-európai idő szerint.


Personálna agentúra ABC JOBS ponúka vožné pracovné miesta pre ženy a mužov vo veku  od 18 rokov v elektrotechnickom priemysle v Šali-Veči-SHC. Práca je na pracovnú zmluvu na 2 zmeny.

Ponúkajú hodinovú mzdu 2,80 eur v čistom a stravné lístky. Doprava a ubytovanie je zabezpečené zdarma. Informácie poskytnú na bezplatnom telefónnom čísle: 0800 800 019

Výberové konanie sa uskutoční v Šali dňa 27-ho marca 2018, v utorok, na ktorý bude pre záujemcov zabezpečený aj autobus, ktorého odchod bude o 8-ej hodine 15-ej minúte spred budovy supermarketu Jednota.

Az ABC JOBS munkaközvetítő iroda munkalehetőséget kínál férfiak és nők részére 18 éves kortól az elektrotechnikai iparban Selyén két műszakos munkarendbe. Kínálnak: nettó órabért 2,80 eurót és ebédjegyeket. Az utazást és a szállást ingyen biztosítják. Érdeklődni a következő ingyenes telefonszámon lehet: 0800 800 019.

A válogatásra Selyén kerül sor 2018. március 27-én, kedden, melyre ingyenes buszjáratot is indítanak. Az autóbusz 8 óra 15 perckor indul a Jednota szupermarket épülete elől.


Západoslovenská distribučná akciová spoločnos oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 3-ho apríla 2018, utorok, v čase od 7:30 h. do 11:30 h. prerušená dodávka elektrickej energie v nasledovných uliciach:

  • Slávičia, Dúhová, Svodínska cesta, Trstinová, Kvetná, Krížna, Materskej školy, Tichá, Tabánska, Jarná, Novozámocká, Železničná, Kostolná, Športová, Ružová, Nový rad, Vinohradnícka, Pod záhradami, Starý vrch,
  • ďalej v častiach ulíc: Búčska cesta, J. Stampayho, Jedličková a Pod brezami.

Dodávka elektrickej energie bude prerušená aj vo vinohradoch.

Presný rozpis podža súpisných čísiel domov je vyvesený na informačnej tabuli obecného úradu a nájdete ho aj na internetovej stránke obce.

A Nyugat-szlovákiai disztribúciós részvénytársaság tudatja lakosainkkal, hogy a villanyvezetékek karbantartása végett 2018. április 3-án, kedden, 7:30-tól 11:30-ig szünetelni fog az áramellátás a következő utcákban:

  • Csalogány, Szivárvány, Szőgyéni út, Nádrajáró. Virág,  Kereszt, Óvoda, Csendes, Tabán, Tavasz, Érsekújvári út, Állomás, Templom, Sport, Rózsa, Új sor, Szőlősor, Kertalja és Óhegy,
  • továbbá a következő utcák egyes részein: Búcsi út, Stampay, Fenyőfa és Nyírfasor.

Az áramellátás szünetelni fog az említett időpontban a szőlőhegyen is.

A pontos szétírás házszámok szerint megtalálható kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


 

poločnos Mánya, spol. s.r.o. vo Svodíne prijme do pracovného pomeru vodiča nákladného auta s vodičským preukazom minimálne typ C.

Žiados spolu so životopisom je možné zasla mailom na adresu: obchod@manya.sk alebo odovzda osobne do kancelárie spoločnosti.

Životopis musí obsahova minimálne nasledovné údaje: osobné údaje, kontakt: telefónne číslo príp. mailovú adresu, doklad o ukončení štúdia, odborné skúsenosti a typ vodičského preukazu.

Informova sa môžete v pracovných dňoch poobede do 16:00 hodiny na telefónnom čísle: 0918 974 727.

A szőgyéni Mánya kft. munkalehetőséget kínál tehergépjármű sofőri poszt betöltésére, minimum C típusú jogosítvánnyal.

A jelentkezéseket az életrajzzal együtt leadhatják személyesen a vállalt irodájában, vagy elküldhetik e-mailban a következő címre: obchod@manya.sk

Az életrajznak a következőket kell tartalmaznia: személyi adatok, telefonszám vagy e-mail cím, iskolai végzettség, szakmai tapasztalat és jogosítvány típusa.

Érdeklődni munkanapokon délután 16 óráig lehet a következő telefonszámon: 0918 974 727


Reštaurácia Barus prijme do pracovnoprávneho vzahu 2 osoby na rozvoz jedál. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle: 0905 452 995

A Barus étterem felvesz munkaviszonyba két személyt étel kihordásra. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon: 0905 452 995


Oznamujeme občanom, že aspoň prvú splátku poplatku za tuhý komunálny odpad je potrebné zaplati do 28-ho marca 2018. Po tomto termíne sa odvoz smetí uskutoční len z tých kukanádob, ktoré budú označené nálepkou na I. polrok 2018.

Értesítjük lakosainkat, hogy a szemétilleték legalább első részletét 2018. március 28-ig kell kifizetni, mert azután már csak a 2018-as év első félévére szóló levonóval ellátott kukákból fogják elszállítani a szemetet.


Oznamujeme záujemcom, že hžadajú pomocných pracovníkov na obnovu železničnej stanice v Novej Vieske. Ponúkajú plat 4 eurá na hodinu. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0905 502 625.

Értesítjük az érdeklődőket, hogy segédmunkásokat keresnek a kisújfalusi vasútállomás felújításához. 4 eurós órabért kínálnak. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0905 502 625


Žiadame všetkých občanov, u ktorých v roku 2017 nastali zmeny týkajúce sa nehnutežností, napr. kúpa, predaj, darovanie, dedičstvo alebo stavba, alebo zmeny týkajúce sa jednotlivých daní a poplatkov, aby to zahlásili na obecnom úrade do konca januára 2018. Pri zahlásení je potrebné predloži aj dokumenty potvrdzujúce zmeny.

Kérjük azon lakosainkat, akiknél a 2017-es év folyamán változás történt az ingatlanadóval kapcsolatosan, pl. eladás, vétel, ajándékozás, örökösödés vagy építkezés, vagy más adóval ill. illetékkel kapcsolatosan, hogy azt jelentsék be a községi hivatalban 2018. január végéig. A bejelentéskor szükséges felmutatni a változást igazoló okmányokat.


Firma NOVOFRUCT SK, s.r.o. Nové Zámky prijme do pracovného pomeru kmeňových zamestnancov s nástupom ihneď na pozíciu operátor výroby s prácou na tri zmeny. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle 0911 339 251. Bližšie informácie sú zverejnené aj na informačnej tabuli obce.

Az érsekújvári NOVOFRUCT SK vállalat felvételt hirdet három műszakos munkarendbe gyártósori operátor pozícióra azonnali belépéssel. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon 0911 339 251. Bővebb információk a község információs tábláján is megtalálhatók.


KOM Polster s.r.o firma vyrábajúca čalúnený nábytok prijme pracovníkov na nasledovné pozície: šička, vodič vysokozdvižných vozíkov a výrobný robotník. Ponúkajú možnos zaučenia sa, dlhodobú prácu a bezplatnú autobusovú prepravu. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle: 035 785 20 33.

A KOM Polster ülőgarnitúrákat gyártó vállalat felvételt hirdet kétműszakos munkára a következő munkakörök betöltésére: varrónő, targoncás és gyártósori munkás. Betanítás is lehetséges. Hosszú távú munkát ajánlanak, ingyenes buszjárattal. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon 035 785 20 33.


Spoločnos Billboardovo, s.r.o, ponúka pre záujemcov pracovnú príležitos vo firme Amazon. V prípade výbornej dochádzky za mesiac ponúkajú možnos zárobku až do výšky 920 eur. V prípade záujmu Vás očakávajú  dňa 16-ho novembra 2017, zajtra, o 9:00 hodine v Nových Zámkoch, Pribinova 19, v hoteli Grand. Bližšie informácie poskytnú na telefónnom čísle: 0800 200 100.

A Billboardovo társaság munkalehetőséget kínál az érdeklődők számára az Amazon vállalatnál. Kiváló munkába járás esetén egy hónapban a kereseti lehetőség elérheti a 920 eurót. Az érdeklődőket 2017. november 16-án, holnap,  9:00 órakor várják Érsekújvárban, a Pribinova 19-es szám alatt a Grand hotelben. Bővebb információkat a következő telefonszámon kaphatnak: 0800 200 100.


Spoločnos Kryštof Group SVK a.s. ponúka vožné pracovné pozície v elektrotechnickom priemysle v Šuranoch so zabezpečenou dopravou zdarma a možným zárobkom od 550 eur v čistom za odpracovaný mesiac. Záujemcovia sa môžu hlási telefonicky na čísle: 0915 713 062.

A Kryštof Group SVK részvénytársaság munkalehetőséget kínál az elektrotechnikai iparban Surányban. Az utazást ingyen biztosítják. Kereseti lehetőség egy ledolgozott hónap után 550 eurótól tisztán. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon: 0915 713 062.


Západoslovenská vodárenská spoločnos žiada o zvýšenú pozornos našich občanov, nakožko vo viacerých obciach zaregistrovali podvodníkov, ktorí sa vydávajú za zamestnancov vodárenskej spoločnosti, preukazujú sa falošnými služobnými preukazmi, žiadajú odčíta stav vodomeru v domácnostiach a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti.

Preto upozorňujú našich občanov, že zamestnanci vodárenskej spoločnosti vykonávajú odpočet vodomerov v presne stanovených termínoch a nikdy nepracujú s hotovosou, to znamená, že nikdy nevyberajú peniaze priamo na odbernom mieste.

A Nyugatszlovákiai vízművek figyelmezteti lakosainkat, hogy több községben regisztráltak olyan csalókat, akik a vízművek dolgozóinak adják ki magukat, hamis igazolványt mutatnak fel, leolvassák a vízórát és készpénzt követelnek a lakosoktól.

Ezért figyelmeztetik Önöket, hogy a vízművek dolgozói előre megszabott időpontokban olvassák le a vízórákat, és soha nem dolgoznak készpénzzel, tehát soha nem vesznek el készpénzt a vízóra leolvasásakor.


Vedenie Základnej školy Jánosa Stampayho upozorňuje našich občanov, že v školskom areály a to aj pri športových ihriskách platí prísny zákaz uloženia odpadu. Areál je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade zistenia pôvodcu odpadu bude podané oznámenie kompetentným orgánom.

A Stampay János Alapiskola igazgatósága figyelmezteti lakosainkat, hogy az iskola területén, beleértve a sportpályákat is, szigorúan tilos szemetet lerakni. A terület kamerarendszerrel van felszerelve, így ha a felvételek segítségével azonosításra kerül az elkövető személye, az iskola bejelentést tesz az illetékes szerveknél.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky upozorňuje držitežov hospodárskych zvierat na povinnos zabezpeči na svoje náklady identifikáciu zvierat a registráciu zvierat podža osobitných predpisov.

Registrácii podlieha každý chov, kde sa drží 1 alebo viac kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, jedna prasnica, dva alebo viac kusov výkrmných ošípaných, viac ako 1500 kusov hydiny určenej na výkrm, viac ako 300 kusov kúr, moriek, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov.

Regionálne veterinárne a potravinové správy podža zákona vykonávajú kontroly chovov hospodárskych zvierat. V prípade zistenia nezaregistrovaného chovu sú povinné uloži pokutu, pričom výška pokuty pre fyzické osoby je do 300 eur.

Podrobné informácie  sú zverejnené na informačnej tabuli obecného úradu a na webstránke obce.

Az Érsekújvári Járási Állategészségügyi Hivatal figyelmezteti a gazdasági állatokat tartó lakosokat, hogy a törvény értelmében kötelesek saját költségükre identifikáltatni és regisztráltatni állataikat.

Regisztráció köteles minden olyan gazdaság, ahol tartanak 1 vagy több szarvasmarhát, birkát, kecskét, lovat, egy anyadisznót, 2 vagy több hízósertést, több mint 1500 baromfit, több mint 300 csibét, pulykát, kacsát, fácánt, fürjet, vagy több mint 5 futómadarat.

A Járási Állategészségügyi Hivatalok a törvény értelmében ellenőrzéseket végeznek a gazdaságokban. Ha a gazdásági állatok nincsenek beregisztrálva, kötelesek büntetést kiszabni, miközben a fizikai személyek számára a büntetés magassága 300 euróig terjed.

Bővebb információk megtalálhatók kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


 


 


Magyar verzió
Úvodná stránka