Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Gbelce

Oznamy - Hirdetések

A köbölkúti cserkészek szeretettel meghívják Önöket 2016. szeptember 25-én, vasárnap, 11 órára a helyi római katolikus templomba, ahol a szentmise keretén belül a cserkészek ünnepélyes fogadalomtételére kerül sor. Ünnepi beszédet mond és a fogadalomtételt vezeti Gál Erik a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség elnöke. Mindenkit szeretettel várnak.

Gbelčiansky skauti Vás srdečne pozývajú dňa 25-ho septembra 2016, v nedežu, na 11-tu hodinu do miestneho rímsko-katolíckeho kostola, kde sa v rámci svätej omše uskutoční slávnostné zloženie sžubu skautov. Slávnostný príhovor bude ma Erik Gál, predseda Zväzu skautov maďarskej národnosti, ktorý bude vies aj slávnostné zloženie sžubu skautov. Každého srdečne očakávajú.


Oznamujeme občanom, že odvoz komunálneho odpadu z kukanádob sa uskutoční dňa 30-ho septembra 2016, v piatok.

Értesítjük a lakosságot, hogy a kommunális hulladék begyűjtésére a kukákból 2016. szeptember 30-án, pénteken, kerül sor.


Výbor TJ Sokol Gbelce srdečne pozýva priaznivcov futbalu na majstrovské futbalové zápasy, ktoré sa odohrajú na našom športovom ihrisku dňa 25-ho septembra 2016, v nedežu, a to nasledovne:

  • so začiatkom o 13-ej hodine odohrá naše mužstvo dorast zápas s mužstvom Palárikovo,
  • a so začiatkom o 15-ej hodine 30-ej minúte odohrá naše mužstvo dospelých zápas s mužstvom Jatov.

Každého srdečne očakávajú.

A helyi sportegyesület vezetősége szeretettel meghívja a futballbarátokat a bajnoki labdarúgó mérkőzésekre, melyekre 2016. szeptember 25-én, vasárnap, kerül sor a helyi sportpályán a következőképpen:

- 13 órakor ifjúsági csapatunk játszik Jatov csapatával,

- és 15 óra 30 perces kezdettel felnőtt csapatunk játszik Palárikovo csapatával.

Mindenkit szeretettel várnak.


Národná transfúzna služba Slovenskej republiky a Slovenský Červený kríž sa obracia na Vás s prosbou o darovanie krvi. Krv môžete darova v miestnom kultúrnom dome dňa 29-ho septembra 2016, vo štvrtok, ráno od 8-ej do 10-ej hodiny. Prineste si so sebou občiansky preukaz a kartu poistenca.

A nemzeti transzfúziós állomás és a Szlovák Vöröskereszt önkéntes véradásra kéri fel Önöket. A véradásra 2016. szeptember 29-én, csütörtökön, reggel 8 és 10 óra között lesz lehetőségük a helyi kultúrházban. Hozzák magukkal személyazonossági igazolványukat és a biztosítási kártyájukat.


Mesto Nové Zámky Vás srdečne pozýva na kultúrne podujatie s názvom „Dallamok szárnyán“, ktoré sa uskutoční dňa 2-ho októbra 2016, v nedežu, so začiatkom o 17:30 hod. na hlavnom námestí v Nových Zámkoch v Dome kultúry. Vstupné 10 eur. Predpredaj vstupeniek denne od 9-ej do 18-ej hodiny v Nových Zámkoch v cukrárni Samba. Na podujatie bude zabezpečený autobus. Podrobné informácie poskytnú na telefónnom čísle: 0907 677 954. Organizátori každého srdečne očakávajú.

Érsekújvár város szeretettel meghívja Önöket a „Dallamok szárnyán“ című kultúrműsorára, melyre 2016. október 2-án, vasárnap, 17 óra 30 perces kezdettel kerül sor Érsekújvárban a Fő téren lévő kultúrházban. A beléptidíj 10 euró. A jegyek elővételben kaphatók naponta 9-től 18 óráig Érsekújvárban a Szamba cukrászdában. A rendezvényre autóbuszt is indítanak. Bővebb információt a következő telefonszámon kaphatnak: 0907 677 954.  A szervezők mindenkit szeretettel várnak.


Rímskokatolícka cirkev – Farnos Gbelce

Római katolikus Egyház – Köbölkút

Omšový poriadok – Szentmisék rendje

szeptember

         18.  septembra 2016

Nedeža-Vasárnap

 

 

1000

1100

25. nedeža v cezročnom období – Évközi 25. Vasárnapja

         

           Za veriacich

           Szándékra

szeptember

        19.

septembra 2016

Pondelok - Hétfő

 

                                                 Féria

szeptember

        20.

septembra 2016

Utorok - Kedd

 

 

1800

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, muč.

 

         Na úmysel - Szándékra

szeptember

        21.

septembra 2016

Streda - Szerda

 

 

1800

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu – Sz. Máté apostol és evangélista

 

         Na úmysel - Szándékra

szeptember

        22.

septembra 2016

Štvrtok-Csütörtök

 

 

1800

Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka – Sz. Emerám

 

        Na úmysel - Szándékra

szeptember

        23.

septembra 2016

Piatok – Péntek

 

 

1800

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza – Sz. Pio atya

 

          Na úmysel – Szándékra

szeptember

        24.

septembra 2016

Sobota-Szombat

 

 

1800

 

 

        Na úmysel - Szándékra

szeptember

        25.

septembra 2016

Nedeža - Vasárnap

 

 

1000

 

1100

26. nedeža v cezročnom období – Évközi 26. Vasárnapja

 

Na úmysel

 

Hívekért

 


Západoslovenská vodárenská spoločnos žiada o zvýšenú pozornos našich občanov, nakožko vo viacerých obciach zaregistrovali podvodníkov, ktorí sa vydávajú za zamestnancov vodárenskej spoločnosti, preukazujú sa falošnými služobnými preukazmi, žiadajú odčíta stav vodomeru v domácnostiach a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti.

Preto upozorňujú našich občanov, že zamestnanci vodárenskej spoločnosti vykonávajú odpočet vodomerov v presne stanovených termínoch a nikdy nepracujú s hotovosou, to znamená, že nikdy nevyberajú peniaze priamo na odbernom mieste.

A Nyugatszlovákiai vízművek figyelmezteti lakosainkat, hogy több községben regisztráltak olyan csalókat, akik a vízművek dolgozóinak adják ki magukat, hamis igazolványt mutatnak fel, leolvassák a vízórát és készpénzt követelnek a lakosoktól.

Ezért figyelmeztetik Önöket, hogy a vízművek dolgozói előre megszabott időpontokban olvassák le a vízórákat, és soha nem dolgoznak készpénzzel, tehát soha nem vesznek el készpénzt a vízóra leolvasásakor.


Vedenie Základnej školy Jánosa Stampayho upozorňuje našich občanov, že v školskom areály a to aj pri športových ihriskách platí prísny zákaz uloženia odpadu. Areál je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade zistenia pôvodcu odpadu bude podané oznámenie kompetentným orgánom.

A Stampay János Alapiskola igazgatósága figyelmezteti lakosainkat, hogy az iskola területén, beleértve a sportpályákat is, szigorúan tilos szemetet lerakni. A terület kamerarendszerrel van felszerelve, így ha a felvételek segítségével azonosításra kerül az elkövető személye, az iskola bejelentést tesz az illetékes szerveknél.


V poslednom období sa opä množia prípady pohybu psov na verejnosti bez dozoru. Viacero občanov z ulíc Trstinová, Jarná, Tabánska a Novozámocká ohlásilo vedeniu obce stály pohyb túlavých psov v spomínaných uliciach, preto starosta obce vyzýva všetkých majitežov psov, aby si prekontrolovali doma prítomnos svojich psov a zabezpečili si ich proti vožnému pohybu v uliciach obce.

Az utóbbi időben ismét sűrűn fordul elő, hogy az utcákon gazdátlan kutyák kóborolnak. A Nádrajáró, Tavasz, Tabán és az Érsekújvári utca több lakosa is jelezte a község vezetősége felé, hogy ebben az utcákban gyakran gazdátlan kutyák kóborolnak, ezért községünk polgármestere figyelmezteti a kutyatulajdonosokat, hogy ellenőrizzék le, otthon vannak-e kutyáik, és gátolják meg, hogy kijuthassanak a közterületekre.


Spoločnos Jonagold s.r.o. Svodín hžadá zamestnanca do trvalého pracovného pomeru na pozíciu vedúceho výroby. Požadované vzdelanie minimálne stredoškolské s maturitou. Uchádzači o zamestnanie sa môžu hlási v kancelárii spoločnosti denne od 8-ej do 15-ej hodiny.

A szőgyéni Jonagold vállalat munkaviszonyba, érettségivel rendelkező egyént keres – gyártásvezetői pozícióba. Az érdeklődők a vállalat irodájában jelentkezhetnek naponta 8-tól 15 óráig.


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky oznamuje rodičom detí, ktoré navštevujú strednú školu alebo vysokú školu (denné štúdium), aby si  splnili svoju oznamovaciu povinnos  a predložili potvrdenie  o návšteve školy na školský rok 2016/2017.

Potvrdenie je potrebné doruči na pracoviská Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky podža miesta trvalého pobytu rodiča, v prípade Gbelčanov do Štúrova, najneskôr do konca mesiaca september 2016, u vysokoškolákov v čase zápisu na vysokú školu.

V prípade, že rodič dieaa, alebo fyzická osoba, ktorej je diea zverené do starostlivosti tento doklad nepredloží v stanovenom termíne, výplata prídavku na diea bude zastavená.

Az Érsekújvári Munkaügyi Hivatal értesíti a középiskolás ill. nappali tagozatos főiskolás diákok szüleit, hogy teljesítsék bejelentési kötelezettségüket, és adják le az iskola látogatásáról szóló igazolást a 2016/2017-es iskolai évre.

Az igazolást 2016. szeptember végéig kell leadni abban a munkaügyi hivatalban, mely a szülők állandó lakhelyéhez tartozik, tehát köbölkútiak esetében a párkányi kirendeltségen. A főiskolásoknak az igazolást a beiratkozáskor kell leadni.

Abban az esetben, ha a szülő, ill. azon fizikai személy, akinek gyámsága alá tartozik a gyermek, nem adja le az igazolást az adott időpontban, a munkaügyi hivatal leállítja a családi pótlék kifizetését.


Obec Bátorové Kosihy Vás srdečne pozýva  na veselohru s názvom „Meseautó“ v podaní umelcov z Budapešti. Divadelné predstavenie sa uskutoční dňa 23-ho septembra 2016, so začiatkom o 19:00 hod. v divadelnej sále kultúrneho domu v Bátorových Kosihách. Vstupné v predpredaji 7 eur a na mieste 9 eur. Informova sa môžete na telefónnom čísle 0907 746 254.

Organizátori každého srdečne očakávajú.

Bátorkeszi község szeretettel meghívja Önöket az egyik legnagyobb magyar filmsiker a „Meseautó” című zenés vígjátékra, amely rendhagyó, ám az eredetihez méltó megformálásban kerül színre a Budapesti Körúti Színház kiváló művészeinek előadásában a Bátorkeszi Kultúrházban 2016. szeptember 23-án, 19:00 órai kezdettel.

Főbb szerepekben: Vándor Éva, Tahi-Tóth László, Gyembár Csekka és még sokan mások. Rendező Galambos Zoltán.

A belépőjegy ára elővételben 7 euró, a helyszínen 9 euró. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0907 746 254.

A rendezők mindenkit szeretettel várnak.


A Csemadok Köbölkúti Alapszervezete értesíti a lakosságot, hogy 2016. szeptember 24-én, szombaton, 20 órai kezdettel szüreti batyubált rendez a helyi kultúrházban. A zenét Mikle Péter biztosítja. Továbbá borárverés, kávé és hajnalban zsíros kenyér várja Önöket. Információk és helyfoglalás a Drégely bútorüzletben és a helyi könyvtárban. Mindenkit sok szeretettel várnak.

Miestny Výbor CSEMADOKu oznamuje občanom, že dňa 24-ho septembra 2016, v sobotu, so začiatkom o 20-ej hodine organizuje v miestnom kultúrnom dome oberačkovú zábavu. Hudbu zabezpečí Peter Mikle. Ďalej Vás čaká aukcia vín, káva a nadránom mastný chlieb. Informácie a rezervovanie miest v predajni nábytku u pani Drégelyovej alebo v miestnej knižnici. Každého srdečne očakávajú.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky upozorňuje držitežov hospodárskych zvierat na povinnos zabezpeči na svoje náklady identifikáciu zvierat a registráciu zvierat podža osobitných predpisov.

Registrácii podlieha každý chov, kde sa drží 1 alebo viac kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, jedna prasnica, dva alebo viac kusov výkrmných ošípaných, viac ako 1500 kusov hydiny určenej na výkrm, viac ako 300 kusov kúr, moriek, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov.

Regionálne veterinárne a potravinové správy podža zákona vykonávajú kontroly chovov hospodárskych zvierat. V prípade zistenia nezaregistrovaného chovu sú povinné uloži pokutu, pričom výška pokuty pre fyzické osoby je do 300 eur.

Podrobné informácie  sú zverejnené na informačnej tabuli obecného úradu a na webstránke obce.

Az Érsekújvári Járási Állategészségügyi Hivatal figyelmezteti a gazdasági állatokat tartó lakosokat, hogy a törvény értelmében kötelesek saját költségükre identifikáltatni és regisztráltatni állataikat.

Regisztráció köteles minden olyan gazdaság, ahol tartanak 1 vagy több szarvasmarhát, birkát, kecskét, lovat, egy anyadisznót, 2 vagy több hízósertést, több mint 1500 baromfit, több mint 300 csibét, pulykát, kacsát, fácánt, fürjet, vagy több mint 5 futómadarat.

A Járási Állategészségügyi Hivatalok a törvény értelmében ellenőrzéseket végeznek a gazdaságokban. Ha a gazdásági állatok nincsenek beregisztrálva, kötelesek büntetést kiszabni, miközben a fizikai személyek számára a büntetés magassága 300 euróig terjed.

Bővebb információk megtalálhatók kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


     

Doktorka Ožga Beňušová oznamuje našim občanom, že v dňoch od 2-ho do 23-ho septembra 2016 nebude v Gbelciach ordinova.

Beňuš Olga doktornő értesíti lakosainkat, hogy 2016. szeptember 2-ától 23-ig, nem fog rendelni Köbölkúton.


Personálna agentúra MAX ponúka vožné pracovné miesta pre  ženy v Šali. Popis práce: výroba komponentov do LCD panelov. Pracovná doba je 12 hodín denne na dve zmeny. Ponúkajú dopravu do zamestnania zdarma, dochádzkový bonus, stravné lístky, zálohy. Nástup možný ihneď. Bližšie informácie poskytnú záujemcom na telefónnych číslach 0948 010 010 alebo 0948 130 130.

e-mailová adresa: info@agenturamax.sk

A Max munkaközvetítő iroda munkalehetőséget kínál nők számára Selyén 2 műszakos munkarendbe – napi 12 óra azonnali belépéssel. Ingyen biztosítják az utazást, továbbá biztosítanak utazási bónuszt, ebédjegyeket, előleget. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0948 010 010 ill. 0948 130 130

e-mail cím: info@agenturamax.sk


Otváracia doba knižnice v septembri.

A könyvtár nyitvatartása szeptemberben.

Pondelok – Hétfő:        09:00-12:00 / 12:30-16:00
Utorok     – Kedd:        12:30-16:00
Streda     – Szerda:     09:00-12:00 / 12:30-17:00
Štvrtok    – Csütörtök: 08:00-12:00
Piatok     – Péntek:      09:00-12:00 / 13:00-17:00
Sobota    – Szombat: zatvorené / zárva
Nedeža    – Vasárnap: zatvorené / zárva


Personálna agentúra MAX ponúka vožné pracovné miesta pre ženy a mužov v elektrotechnickom priemysle v Šali. Pracovná doba na 2 zmeny 8 hodín denne, v prípade potreby 12 hodín. Mzda sa vypláca hneď po skončení brigády na ruku. Doprava je zabezpečená zdarma. Informácie na telefónnych číslach: 0948 010 010 alebo 0948 130 130.

A Max munkaközvetítő iroda munkalehetőséget kínál nők és férfiak számára az elektrotechnikai iparban Selyén 2 műszakos munkarendbe – 8 óra naponta, szükség esetén 12 óra. A bér kifizetése a brigád munka befejezése után készpénzben van. Az utazást ingyen biztosítják. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0948 010 010 ill. 0948 130 130


 

Oznamujeme občanom, že oznamy vysielané v miestnom rozhlase je možné si vypoču v priamom prenose na kanáli obecnej televízie. Oznamy týkajúce sa verejného záujmu budú dostupné aj v písomnej podobe na internetovej a facebookovej stránke obce.

Értesítjük a lakosságot, hogy a hangosbemondóban elhangzó hirdetések egyidejűleg meghallgathatóak a falutévé kanálisán. Továbbá a közérdekű hirdetések elérhetőek írott formában is a község honlapján és facebook oldalán. 


 

Ardea

ARDEA
 ARDEA_2016-01_PRINT.pdf (6.1 MB) (6.1 MB)

 


Magyar verzió
Úvodná stránka