Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Gbelce

Dotácie poskytnuté na bežné výdavky o poskytnutí podporu kultúry a šport v zmysle VZN zo dňa 2.11.2011 v roku 2017

Žiados o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu na území obce Gbelce Vytlači
 

Žiados o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu 2017 Žiados.doc Žiados.doc (52.5 kB)
VZN Obce Gbelce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce na podporu kultúry a športu VZN.doc VZN.doc (49 kB)

 
 

Oznamy - Hirdetések

Národná transfúzna služba Slovenskej republiky a Slovenský Červený kríž sa obracia na Vás  s prosbou o darovanie krvi. Krv môžete darova v kultúrnom dome v Gbelciach dňa 26-ho januára, vo štvrtok, od 8-ej hodiny. Prineste si so sebou občiansky preukaz a kartu poistenca.

A nemzeti transzfúziós állomás és a Szlovák Vöröskereszt önkéntes véradásra kéri fel önöket. A véradásra január 26-án, csütörtökön, 8 órától lesz lehetőségük a helyi kultúrházban. Hozzák magukkal személyazonossági igazolványukat és a biztosítási kártyájukat.


Žiadame všetkých občanov, u ktorých v roku 2016 nastali zmeny týkajúce sa nehnutežností, napr. kúpa, predaj, darovanie, dedičstvo alebo stavba, alebo zmeny týkajúce sa jednotlivých daní a poplatkov, aby to zahlásili na obecnom úrade do konca januára 2017. Pri zahlásení je potrebné predloži aj dokumenty potvrdzujúce zmeny.

Kérjük azon lakosainkat, akiknél a 2016-os év folyamán változás történt az ingatlanadóval kapcsolatosan, pl. eladás, vétel, ajándékozás, örökösödés vagy építkezés, vagy más adóval ill. illetékkel kapcsolatosan, hogy azt jelentsék be a községi hivatalban 2017 január végéig. A bejelentéskor szükséges felmutatni a változást igazoló okmányokat.


Samospráva obce Svodín Vás srdečne pozýva dňa 28-ho januára 2017, v sobotu, na 19:00-tu hodinu do kultúrneho domu vo Svodíne, kde sa uskutoční hudobný koncert Évy Korpás a jej kapely. Vstupné 6 eur. Vstupenky je možné si zakúpi na mieste predstavenia alebo v predpredaji v obecnej knižnici vo Svodíne.

Szőgyén Község Önkormányzata ezúton tudatja minden kedves érdeklődővel, hogy a szőgyéni kultúrház színháztermében 2017. január 28-án, szombaton, 19:00 órai kezdettel Korpás Éva és Zenekara lemezbemutató koncertjére kerül sor Fecském címmel, melyre minden zenerajongót szeretettel várnak. A belépőjegy ára 6 euró. A jegyek a helyszíne, ill. elővételben is megvásárolhatók a szőgyéni községi könyvtárban.


Oznamujeme občanom, že v ulici Dúhovej sa našiel zväzok kžúčov. Majitež sa môže ohlási na obecnom úrade.

Értesítjük a lakosságot, hogy a Szivárvány utcában találtak egy kulcscsomót. A tulajdonos jelentkezhet érte a községi hivatalban.


Firma Pigagro s.r.o., hžadá pracovníkov do trvalého pracovného pomeru  na farmu vo Svodíne na pozíciu Ošetrovatež ošípaných s nástupom ihneď. Práca je vhodná aj pre ženy.

Ponúkajú stabilné zamestnanie na dobu neurčitú, nástupný plat 500 eur, mesačný bonus do výšky 130 eur podža výkonu, príplatky za prácu nadčas, stravné lístky.

Záujemcovia sa môžu hlási osobne na farme Pigagro vo Svodíne v pracovných dňoch ráno o 7:15 hod. alebo u vedúceho farmy na telefónnom čísle: 0908 676 715.

A Pigagro s.r.o. vállalat hosszú távú munkaviszonyba keres munkásokat szőgyéni telephelyére sertésgondozói pozícióba azonnali belépéssel. A munka nők számára is alkalmas.

A vállalat kínálata: stabil munkahely hosszú távú munkaszerződéssel, kezdő alapfizetés 500 euró, havi juttatás 130 euróig teljesítmény szerint, juttatás túlóramunkáért, ebédjegyek.

Az érdeklődők jelentkezhetnek személyesen a szőgyéni sertéstelephelyen munkanapokon reggel 7:15 órakor vagy a sertéstelep vezetőjénél a következő telefonszámon: 0908 676 715.


Spoločnos Jonagold, s.r.o. Svodín hžadá zamestnanca na obsluhu strojov. Uchádzači o zamestnanie sa môžu hlási osobne v kancelárii spoločnosti od 8:00 do 15-00 hodiny.

A szőgyéni Jonagold vállalat teljes munkaviszonyba gépkezelő egyént keres. Az érdeklődők személyesen jelentkezhetnek a vállalat irodájában 8:00-tól 15:00 óráig.


Západoslovenská vodárenská spoločnos oznamuje našim občanom, že do konca januára 2017 sa uskutoční mimoriadny odpočet stavu vodomerov v našej obci.

Preto Vás žiadajú, aby ste pracovníkom spoločnosti sprístupnili vodovodné šachty, alebo už odčítaný stav vodomerov vyložili na dobre viditežné miesto.

Vzhžadom na počasie Vás zároveň žiadajú, aby ste skontrolovali vodovodné šachty či neuniká voda alebo či nie je prasknuté potrubie.

A nyugat szlovákiai vízművek értesíti falunk lakosait, hogy 2017. január végéig fogják folyamatosan leolvasni a vízórák állását falunkban.

Ezért kérik Önöket, hogy biztosítsák a vízművek dolgozói számára, hogy hozzá férhessenek a vízórákhoz, vagy a leolvasott óraállást tegyék jól látható helyre. Továbbá az időjárásra való tekintettel felkérik Önöket, hogy ellenőrizzék le vizes aknáikat, nem folyik-e el víz, ill. nincs-e csőrepedés.


Oznamujeme občanom, že sa stratil dlhosrstý pes hnedočiernej farby stredného vzrastu. Pes má aj obojok. Prosíme poctivého nálezcu, aby sa ohlásil v obchode Mäso-údeniny Dajco na Stamapayho ulici. Majitež ponúka poctivému nálezcovi odmenu.

Értesítjük a lakosságot, hogy elveszett egy feketés barnás színű, hosszúszőrű, közép növésű kutya nyakörvvel. Kérjük a becsületes megtalálót, hogy jelentkezzen a Stampay utcán lévő Dajco hentes üzletben. A becsületes megtaláló jutalomban részesül.


Rímskokatolícka cirkev – Farnos Gbelce - Római katolikus Egyház – Köbölkút

Omšový poriadok – Szentmisék rendje

január

         15. 

januára 2017

Nedeža - Vasárnap

 

 1000

1100

2. nedeža v cezročnom období – Évközi 3. vasárnap

      Pro populo – Za veriacich

      + Kis családért és Maurer Rozáliáért

    

Január

        16.

januára 2017

Pondelok - Hétfő

 

Féria                                      

Január

        17.

januára 2017

Utorok - Kedd

 

1600

Sv. Antona, opáta – Sz. Antal, apát

         Na úmysel - Szándékra

Január

        18.

januára 2017

Streda - Szerda

 

1600

Féria

           Na úmysel - Szándékra

Január

        19.

januára 2017

Štvrtok -Csütörtök

 

1600

Féria

 

        Na úmysel - Szándékra

Január

        20.

januára 2017

Piatok – Péntek

 

 

1600

Celodenná poklona – Egésznapos Oltáriszentség imádás

         Na úmysel - Szándékra

Január

        21.

januára 2017

Sobota - Szombat

 

 1600

Sv. Agnesy, panny a mučenice – Sz. Ágnes, szűz és vértanú

     

         + Pálinkás Anna

január

        22.

januára 2017

Nedeža –Vasárnap

 

 

1000

1100

 

3. nedeža v cezročnom období – Évközi 3. vasárnap

 

      Pro populo – Za veriacich

 

   + Nagy Attila

Oznamy: 15. januára 2017

2. nedeža v cezročnom období

 Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresanov.

20. januára, v piatok bude v našom Farskom kostole celodenná  poklona pred Najsvätejšou Sviatosou Oltárnou. Vyloženie bude od 1000-ej hodine. Ukončená bude o 1530 hod. Následne bude o 1600 hodine svätá omša, ktorá bude v slovenskom a v maďarskom jazyku.

Navštívme dnes túto vznešenú Sviatos, aspoň pol hodinkou a v modlitbe v tichosti zotrvajme s naším Pánom. Prosím veriacich, aby nezostala vystavená Sviatos Oltárna sama.

Od 21. januára, v sobotu o 1530 v našom Farskom kostole opä začíname prípravou pre deti, ktoré sa pripravujú na Prvé Sväté Prijímanie. Účas na týchto stretnutiach je vežmi dôležitá! Prosím tých rodičov, ktorým tento čas nevyhovuje, lebo neúčas na stretnutiach, môže oddiali túto Sviatos.

Hirdetések: 2017. január 15.

Évközi 2. vasárnap

Január 18. – 25-ig az imahét a keresztények egységéért fog kezdődni.

Január 20-án, pénteken Plébániatemplomunkban egésznapos Oltáriszentség imádás lesz, amelynek kitétele 1000 órakor kezdődik. A befejezés 1530-kor lesz, ezt követően 1600-kor szentmise lesz magyar és szlovák nyelven. Látogassuk meg ma a legszentebb Oltáriszentségben rejtőzködő Urunkat, imádságban, kifejezve hódolatunkat Neki. Kérem a kedves híveket, hogy legyenek ezen a napon legalább ketten a templomban. Ne hagyjuk őrizetlenül az Oltáriszentséget templomunkban.

Január 21., szombaton 1530 órai kezdettel, Plébánia templomunkban folytatódik az előkészítés az Első Szent áldozáshoz. Megjelenésük a katekéziseken, tehát az előkészítőn nagyon fontos! Kérem jelentkezéseit azon szülőknek, akiknek nem felel meg ez az időpont, mivel ha nem jelennek meg az előkészítőn, el lehet halasztani ezt a Szentséget.


Oznamujeme Vám, že v pokladni obecného úradu a v miestnej knižnici si môžete zakúpi nástenný kalendár s leteckými fotografiami našej obce na rok 2017 po 5 eur za kus.

Tudatjuk önökkel, hogy a községi hivatal pénztárában, ill. a helyi könyvtárban kapható a Köbölkút légi felvételeiből összeállított 2017-es falinaptár 5,- euróért.


Západoslovenská distribučná akciová spoločnos vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnutežností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná a.s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnos alebo spožahlivos prevádzky vedení distribučnej sústavy a to do 15-ho marca 2017. Po tomto termíne Západoslovenská distribučná akciová spoločnos vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 o energetike v platnom znení. O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov je nutné požiada v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác, a to na tel. č.: 035 645 35 58.

Výzva a upozornenie sú zverejnené na internetovej stránke obce a na informačnej tabuli obecného úradu.

A Nyugat-szlovákiai disztribúciós részvénytársaság felhívja azon ingatlanok tulajdonosai, bérlői vagy gondnokai figyelmét, amelyeken a Nyugat-szlovákiai disztribúciós részvénytársaság tulajdonában lévő föld alatti és feletti villanyvezetékek találhatók, hogy 2017. március 15-ig távolítsák el a fákat, bokrokat ill. ágakat, melyek veszélyeztetik az áramszolgáltatás biztonságos és gondmentes ellátását. Ha az említett időpontig nem lesznek eltávolítva a villanyvezetékeket körülvevő faágat, a Nyugat Szlovákiai disztribúciós részvénytársaság az energiáról szóló 251/2012-es törvény 11-es paragrafusa értelmében fogja elvégezni ezeket a munkálatokat. Az elkerülhetetlen áram kikapcsolását min. 25 nappal a tervezett munkálatok előtt kell kérvényezni a következő telefonszámon: 035 645 35 58.

A felhívás és a figyelmeztetés megtalálható kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján és a község honlapján.


Západoslovenská vodárenská spoločnos žiada o zvýšenú pozornos našich občanov, nakožko vo viacerých obciach zaregistrovali podvodníkov, ktorí sa vydávajú za zamestnancov vodárenskej spoločnosti, preukazujú sa falošnými služobnými preukazmi, žiadajú odčíta stav vodomeru v domácnostiach a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti.

Preto upozorňujú našich občanov, že zamestnanci vodárenskej spoločnosti vykonávajú odpočet vodomerov v presne stanovených termínoch a nikdy nepracujú s hotovosou, to znamená, že nikdy nevyberajú peniaze priamo na odbernom mieste.

A Nyugatszlovákiai vízművek figyelmezteti lakosainkat, hogy több községben regisztráltak olyan csalókat, akik a vízművek dolgozóinak adják ki magukat, hamis igazolványt mutatnak fel, leolvassák a vízórát és készpénzt követelnek a lakosoktól.

Ezért figyelmeztetik Önöket, hogy a vízművek dolgozói előre megszabott időpontokban olvassák le a vízórákat, és soha nem dolgoznak készpénzzel, tehát soha nem vesznek el készpénzt a vízóra leolvasásakor.


Vedenie Základnej školy Jánosa Stampayho upozorňuje našich občanov, že v školskom areály a to aj pri športových ihriskách platí prísny zákaz uloženia odpadu. Areál je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade zistenia pôvodcu odpadu bude podané oznámenie kompetentným orgánom.

A Stampay János Alapiskola igazgatósága figyelmezteti lakosainkat, hogy az iskola területén, beleértve a sportpályákat is, szigorúan tilos szemetet lerakni. A terület kamerarendszerrel van felszerelve, így ha a felvételek segítségével azonosításra kerül az elkövető személye, az iskola bejelentést tesz az illetékes szerveknél.


V poslednom období sa opä množia prípady pohybu psov na verejnosti bez dozoru. Viacero občanov z ulíc Trstinová, Jarná, Tabánska a Novozámocká ohlásilo vedeniu obce stály pohyb túlavých psov v spomínaných uliciach, preto starosta obce vyzýva všetkých majitežov psov, aby si prekontrolovali doma prítomnos svojich psov a zabezpečili si ich proti vožnému pohybu v uliciach obce.

Az utóbbi időben ismét sűrűn fordul elő, hogy az utcákon gazdátlan kutyák kóborolnak. A Nádrajáró, Tavasz, Tabán és az Érsekújvári utca több lakosa is jelezte a község vezetősége felé, hogy ebben az utcákban gyakran gazdátlan kutyák kóborolnak, ezért községünk polgármestere figyelmezteti a kutyatulajdonosokat, hogy ellenőrizzék le, otthon vannak-e kutyáik, és gátolják meg, hogy kijuthassanak a közterületekre.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky upozorňuje držitežov hospodárskych zvierat na povinnos zabezpeči na svoje náklady identifikáciu zvierat a registráciu zvierat podža osobitných predpisov.

Registrácii podlieha každý chov, kde sa drží 1 alebo viac kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, jedna prasnica, dva alebo viac kusov výkrmných ošípaných, viac ako 1500 kusov hydiny určenej na výkrm, viac ako 300 kusov kúr, moriek, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov.

Regionálne veterinárne a potravinové správy podža zákona vykonávajú kontroly chovov hospodárskych zvierat. V prípade zistenia nezaregistrovaného chovu sú povinné uloži pokutu, pričom výška pokuty pre fyzické osoby je do 300 eur.

Podrobné informácie  sú zverejnené na informačnej tabuli obecného úradu a na webstránke obce.

Az Érsekújvári Járási Állategészségügyi Hivatal figyelmezteti a gazdasági állatokat tartó lakosokat, hogy a törvény értelmében kötelesek saját költségükre identifikáltatni és regisztráltatni állataikat.

Regisztráció köteles minden olyan gazdaság, ahol tartanak 1 vagy több szarvasmarhát, birkát, kecskét, lovat, egy anyadisznót, 2 vagy több hízósertést, több mint 1500 baromfit, több mint 300 csibét, pulykát, kacsát, fácánt, fürjet, vagy több mint 5 futómadarat.

A Járási Állategészségügyi Hivatalok a törvény értelmében ellenőrzéseket végeznek a gazdaságokban. Ha a gazdásági állatok nincsenek beregisztrálva, kötelesek büntetést kiszabni, miközben a fizikai személyek számára a büntetés magassága 300 euróig terjed.

Bővebb információk megtalálhatók kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


     

Oznamujeme občanom, že oznamy vysielané v miestnom rozhlase je možné si vypoču v priamom prenose na kanáli obecnej televízie. Oznamy týkajúce sa verejného záujmu budú dostupné aj v písomnej podobe na internetovej a facebookovej stránke obce.

Értesítjük a lakosságot, hogy a hangosbemondóban elhangzó hirdetések egyidejűleg meghallgathatóak a falutévé kanálisán. Továbbá a közérdekű hirdetések elérhetőek írott formában is a község honlapján és facebook oldalán. 


 

Dotácie poskytnuté na bežné výdavky o poskytnutí podporu kultúry a šport v zmysle VZN zo dňa 2.11.2011 v roku 2017

Žiados o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu na území obce Gbelce Vytlači
 

Žiados o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu 2017 Žiados.doc Žiados.doc (52.5 kB)
VZN Obce Gbelce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce na podporu kultúry a športu VZN.doc VZN.doc (49 kB)

 
 

Rozpis zberu separovaného a komunálneho odpadu v obci Gbelce na rok 2017

Vytlači
 


 
 


Magyar verzió
Úvodná stránka