Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Gbelce

Oznamy - Hirdetések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rímskokatolícka cirkev – Farnos Gbelce - Római katolikus Egyház – Köbölkút

Omšový poriadok – Szentmisék rendje

Március

         19. 

marca 2017

Nedeža - Vasárnap

 

  815

1000

1100

Tretia pôstna nedeža – Nagyböjt 3. vasárnapja

 Šarkan: + Mogyorós családért

                   Pro populo – Za veriacich

                + Konterman István és szüleiért

Március

        20.

marca 2017

Pondelok - Hétfő

 

1600

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – Sz. József, a Bold. Szűz Mária jegyese

 

 + Ema Bučková

 

Március

        21.

marca 2017

Utorok - Kedd

 

1600

Féria

   + Ema Bučková

Március

        22.

marca 2017

Streda - Szerda

 

1600

Féria

  + Ema Bučková

Március

        23.

marca 2017

Štvrtok -Csütörtök

 

1600

Féria

 

   + Ema Bučková

Március

        24.

marca 2017

Piatok – Péntek

 

1600

Féria

  + Ema Bučková

Március

        25.

marca 2017

Sobota - Szombat

 

  800

Zvestovanie Pána – Urunk születésének hírüladása

  + Ema Bučková

Március

        26.

marca 2017

Nedeža –Vasárnap

 

815

1000

 

1100

Štvrtá pôstna nedeža – Nagyböjt 4. vasárnapja

 

    Šarkan:       + Ema Bučková

 

                         Pro populo – Za veriacich

 

                         + Szajkó Mária

Oznamy: 19. marca 2017

3. pôstna nedeža

Na budúci týždeň sa v noci z 25. na 26. marca mení čas.  O 02. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hodinu letného času.

Slávnos sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, sa prekladá na zajtra (20. marca), v pondelok o 1600 hod. Svätá omša bude dvojjazyčne.

25. marca 2017, v sobotu je slávnos Zvestovania Pána. Svätá omša bude o 800 hod., ktorá bude dvojjazyčne.  24. marca, v piatok svätá omša už bude z tejto slávnosti.

Nasledujúce stretnutie s demi, ktoré sa pripravujú na prvé Sväté Prijímanie, bude 15. apríla, v sobotu o 1630 hod.

Svätá spoveď pred Vežkonočnými sviatkami bude 1. apríla 2017, v sobotu od 1100 hod.

Prosím, aby ste nahlásili aj chorých po svätých omšiach alebo na Farskom úrade,

Pobožnos krížovej cesty sa budeme modli každý piatok,  pred svätými omšami.

Krížovú cestu sa modlíme aj v nedežu pred svätou omšou o 9.30 hod.

Hirdetések: 2017. március 19.

Nagyböjt 3. vasárnapja

2017. március 25. – 26-ra, szombatról vasárnapra, óraátállítás lesz  a közép-európai idő szerint. Az órát vasárnap hajnalban kell 2:00 órakor 3:00 órára előre állítani. Ennél az óraátállításnál kevesebbet alszunk.

Szent József főünnepe holnap, azaz március 20., hétfőn,    1600-kor.  A szentmise szlovák és magyar nyelven lesz.

2017. március 25-én, szombaton Urunk születésének hírüladásának főünnepe van, vagy másnéven Gyümölcsoltó Boldogasszony. A szentmise reggel 800-kor szlovák és magyar nyelven lesz. Március 24., pénteken az esti szentmise már ebből a főünnepből van.

A következő találkozó az első Szentáldozásra készülő gyerekeknek április 15-én, szombaton 1630 órakor lesz.

Plébániatemplomunkban a Húsvét előtti gyóntatás 2017. április 1-én, szombaton 1100 órától lesz.

A szentmisék után vagy pedig a plébániahivatalban  bejelenthetik betegeiket a Húsvét előtti gyóntatásra.

A keresztúti ájtatosságot minden pénteken a szentmise előtt fél órával  imádkozzuk.


A Stampay János Alapiskola mellett működő szülői szövetség kéri Önöket, hogy ajándékozzák adójuk 2%-át az iskolának, amivel nagyban hozzájárulnak az iskolát látogató gyermekek fejlődéséhez. A szükséges Nyomtatványokat beszerezhetik az iskolában. Támogatásukat előre is köszönik.

Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Základnej škole Jánosa Stampayho s vyučovacím jazykom maďarským Gbelce Vás prosí o darovanie 2% dane. Podporte aj Vy združenie, čím prispejete k rozvoju žiakov školy. Potrebné tlačivá sú k dispozícii v budove školy. Za podporu Vám vopred ďakujú.


Spoločnos Jonagold, s.r.o. so sídlom vo Svodíne prijme do pracovného pomeru vodiča na auto do 7,5 tony s vodičským preukazom typu C + E pre prepravu v tuzemsku. Nástup možný ihneď. Záujemcovia sa môžu hlási osobne v kancelárii spoločnosti od 8:00 hod do 15:00 hod.

A szőgyéni Jonagold vállalat teljes munkaviszonyba keres C és E jogosítvánnyal rendelkező söfőrt 7,5 tonnás autóra belföldi fuvarozásra, azonnali belépéssel. Az érdeklődők jelentkezhetnek személyesen a vállalat irodájában 8:00-tól 15:00 óráig.


V poslednom období sa opä množia prípady pohybu psov na verejnosti bez dozoru. Preto starosta obce vyzýva všetkých majitežov psov, aby si prekontrolovali doma prítomnos svojich psov a zabezpečili si ich proti vožnému pohybu v uliciach obce.

Az utóbbi időben ismét sűrűn fordul elő, hogy az utcákon gazdátlan kutyák kóborolnak. Ezért községünk polgármestere figyelmezteti a kutyatulajdonosokat, hogy ellenőrizzék le, otthon vannak-e kutyáik, ill. gátolják meg, hogy kijuthassanak közterületekre.


Západoslovenská vodárenská spoločnos zistila v našej obci únik vody vo väčšom množstve, preto žiada našich občanov o prekontrolovanie vodovodnej šachty a potrubia v blízkosti svojich domov, prípadne pri neobývaných domoch vo vašom susedstve aj okolia týchto domov, či náhodou nedošlo k poškodeniu vodovodných potrubí a či niekde neuniká voda.  V prípade zistenia akejkožvek závady Vás prosíme to ihneď zahlási na telefónne číslo: 0911 854 509

A nyugat-szlovákiai vízművek több mennyiségű vezetékes víz elfolyását észlelte községünkben, ezért kéri a lakosságot, hogy ellenőrizzék le vizes aknáikat ill. a házaik körüli vezetékeket illetve a szomszédaikban lévő lakatlan házak környékét, hogy véletlenül nincs-e látható jele csőtörésnek illetve vízszivárgásnak. Ha ilyesmit észlelnek, kérjük, azonnal jelentsék a következő telefonszámon: 0911 854 509


Oznamujeme našim občanom, že v lokalite vinohrady ako aj v ulici Vinohradníckej prebehne v najbližších mesiacoch – približne od februára do mája tohto roku - úplná rekonštrukcia elektrických vedení, to znamená výmena stĺpov, elektrických vedení a zapojení. V najbližšom období prebehnú zameriavace- a následne rekonštrukčné práce, pri ktorých je potrebné v tejto lokalite ráta aj s výpadkami elektrickej energie a pohybom robotníkov dodávatežskej spoločnosti. V súvislosti s týmito rekonštrukčnými prácami a nimi spojenými prípadnými nepríjemnosami prosíme našich občanov o zhovievavos a trpezlivos.

Tudatjuk lakosainkkal, hogy a szőlőhegyen ill. a Szőlősor utcában az elkövetkező hónapok folyamán – februártól májusig – sor kerül a villanyvezetékek teljes rekonstrukciójára, vagyis kicserélik a tartóoszlopokat, a vezetékeket és a bekötéseket. A közeljövőben elvégzik a bemérési munkálatokat, majd sor kerül a rekonstrukcióra, aminek során a szolgáltató vállalat munkásainak jelenlétével és áramkiesésekkel is számolni kell. Ezzel kapcsolatosan kérjük lakosaink megértését és türelmét.


 

 

 

 

 

Oznamujeme občanom, že obec Gbelce začala vybera miestne dane a poplatky na rok 2017. Upozorňujeme Vás, že aspoň prvú splátku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 je potrebné zaplati do konca februára tohto roku do pokladne obecného úradu. Po tomto termíne sa odvoz smetí uskutoční len z tých kukanádob, ktoré budú označené nálepkou.

Tudatjuk önökkel, hogy Köbölkút Község megkezdte az ingatlanadó, a kutyaadó és a kommunális hulladék és apró építési hulladék helyi illetékének beszedését a 2017-es évre. Figyelmeztetjük lakosainkat, hogy a szemétilleték legalább első részletét ez év február végéig kell befizetni a községi hivatal pénztárában, mert azután már csak a levonóval ellátott kukákból fogják elszállítani a szemetet.


Firma Pigagro s.r.o., hžadá pracovníkov do trvalého pracovného pomeru  na farmu vo Svodíne na pozíciu Ošetrovatež ošípaných s nástupom ihneď. Práca je vhodná aj pre ženy.

Ponúkajú stabilné zamestnanie na dobu neurčitú, nástupný plat 500 eur, mesačný bonus do výšky 130 eur podža výkonu, príplatky za prácu nadčas, stravné lístky.

Záujemcovia sa môžu hlási osobne na farme Pigagro vo Svodíne v pracovných dňoch ráno o 7:15 hod. alebo u vedúceho farmy na telefónnom čísle: 0908 676 715.

A Pigagro s.r.o. vállalat hosszú távú munkaviszonyba keres munkásokat szőgyéni telephelyére sertésgondozói pozícióba azonnali belépéssel. A munka nők számára is alkalmas.

A vállalat kínálata: stabil munkahely hosszú távú munkaszerződéssel, kezdő alapfizetés 500 euró, havi juttatás 130 euróig teljesítmény szerint, juttatás túlóramunkáért, ebédjegyek.

Az érdeklődők jelentkezhetnek személyesen a szőgyéni sertéstelephelyen munkanapokon reggel 7:15 órakor vagy a sertéstelep vezetőjénél a következő telefonszámon: 0908 676 715.


Spoločnos Jonagold, s.r.o. Svodín hžadá zamestnanca na obsluhu strojov. Uchádzači o zamestnanie sa môžu hlási osobne v kancelárii spoločnosti od 8:00 do 15-00 hodiny.

A szőgyéni Jonagold vállalat teljes munkaviszonyba gépkezelő egyént keres. Az érdeklődők személyesen jelentkezhetnek a vállalat irodájában 8:00-tól 15:00 óráig.


Oznamujeme Vám, že v pokladni obecného úradu a v miestnej knižnici si môžete zakúpi nástenný kalendár s leteckými fotografiami našej obce na rok 2017 po 5 eur za kus.

Tudatjuk önökkel, hogy a községi hivatal pénztárában, ill. a helyi könyvtárban kapható a Köbölkút légi felvételeiből összeállított 2017-es falinaptár 5,- euróért.


Západoslovenská distribučná akciová spoločnos vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnutežností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná a.s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnos alebo spožahlivos prevádzky vedení distribučnej sústavy a to do 15-ho marca 2017. Po tomto termíne Západoslovenská distribučná akciová spoločnos vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 o energetike v platnom znení. O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov je nutné požiada v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác, a to na tel. č.: 035 645 35 58.

Výzva a upozornenie sú zverejnené na internetovej stránke obce a na informačnej tabuli obecného úradu.

A Nyugat-szlovákiai disztribúciós részvénytársaság felhívja azon ingatlanok tulajdonosai, bérlői vagy gondnokai figyelmét, amelyeken a Nyugat-szlovákiai disztribúciós részvénytársaság tulajdonában lévő föld alatti és feletti villanyvezetékek találhatók, hogy 2017. március 15-ig távolítsák el a fákat, bokrokat ill. ágakat, melyek veszélyeztetik az áramszolgáltatás biztonságos és gondmentes ellátását. Ha az említett időpontig nem lesznek eltávolítva a villanyvezetékeket körülvevő faágat, a Nyugat Szlovákiai disztribúciós részvénytársaság az energiáról szóló 251/2012-es törvény 11-es paragrafusa értelmében fogja elvégezni ezeket a munkálatokat. Az elkerülhetetlen áram kikapcsolását min. 25 nappal a tervezett munkálatok előtt kell kérvényezni a következő telefonszámon: 035 645 35 58.

A felhívás és a figyelmeztetés megtalálható kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján és a község honlapján.


Západoslovenská vodárenská spoločnos žiada o zvýšenú pozornos našich občanov, nakožko vo viacerých obciach zaregistrovali podvodníkov, ktorí sa vydávajú za zamestnancov vodárenskej spoločnosti, preukazujú sa falošnými služobnými preukazmi, žiadajú odčíta stav vodomeru v domácnostiach a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti.

Preto upozorňujú našich občanov, že zamestnanci vodárenskej spoločnosti vykonávajú odpočet vodomerov v presne stanovených termínoch a nikdy nepracujú s hotovosou, to znamená, že nikdy nevyberajú peniaze priamo na odbernom mieste.

A Nyugatszlovákiai vízművek figyelmezteti lakosainkat, hogy több községben regisztráltak olyan csalókat, akik a vízművek dolgozóinak adják ki magukat, hamis igazolványt mutatnak fel, leolvassák a vízórát és készpénzt követelnek a lakosoktól.

Ezért figyelmeztetik Önöket, hogy a vízművek dolgozói előre megszabott időpontokban olvassák le a vízórákat, és soha nem dolgoznak készpénzzel, tehát soha nem vesznek el készpénzt a vízóra leolvasásakor.


Vedenie Základnej školy Jánosa Stampayho upozorňuje našich občanov, že v školskom areály a to aj pri športových ihriskách platí prísny zákaz uloženia odpadu. Areál je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade zistenia pôvodcu odpadu bude podané oznámenie kompetentným orgánom.

A Stampay János Alapiskola igazgatósága figyelmezteti lakosainkat, hogy az iskola területén, beleértve a sportpályákat is, szigorúan tilos szemetet lerakni. A terület kamerarendszerrel van felszerelve, így ha a felvételek segítségével azonosításra kerül az elkövető személye, az iskola bejelentést tesz az illetékes szerveknél.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky upozorňuje držitežov hospodárskych zvierat na povinnos zabezpeči na svoje náklady identifikáciu zvierat a registráciu zvierat podža osobitných predpisov.

Registrácii podlieha každý chov, kde sa drží 1 alebo viac kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, jedna prasnica, dva alebo viac kusov výkrmných ošípaných, viac ako 1500 kusov hydiny určenej na výkrm, viac ako 300 kusov kúr, moriek, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov.

Regionálne veterinárne a potravinové správy podža zákona vykonávajú kontroly chovov hospodárskych zvierat. V prípade zistenia nezaregistrovaného chovu sú povinné uloži pokutu, pričom výška pokuty pre fyzické osoby je do 300 eur.

Podrobné informácie  sú zverejnené na informačnej tabuli obecného úradu a na webstránke obce.

Az Érsekújvári Járási Állategészségügyi Hivatal figyelmezteti a gazdasági állatokat tartó lakosokat, hogy a törvény értelmében kötelesek saját költségükre identifikáltatni és regisztráltatni állataikat.

Regisztráció köteles minden olyan gazdaság, ahol tartanak 1 vagy több szarvasmarhát, birkát, kecskét, lovat, egy anyadisznót, 2 vagy több hízósertést, több mint 1500 baromfit, több mint 300 csibét, pulykát, kacsát, fácánt, fürjet, vagy több mint 5 futómadarat.

A Járási Állategészségügyi Hivatalok a törvény értelmében ellenőrzéseket végeznek a gazdaságokban. Ha a gazdásági állatok nincsenek beregisztrálva, kötelesek büntetést kiszabni, miközben a fizikai személyek számára a büntetés magassága 300 euróig terjed.

Bővebb információk megtalálhatók kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


     

Oznamujeme občanom, že oznamy vysielané v miestnom rozhlase je možné si vypoču v priamom prenose na kanáli obecnej televízie. Oznamy týkajúce sa verejného záujmu budú dostupné aj v písomnej podobe na internetovej a facebookovej stránke obce.

Értesítjük a lakosságot, hogy a hangosbemondóban elhangzó hirdetések egyidejűleg meghallgathatóak a falutévé kanálisán. Továbbá a közérdekű hirdetések elérhetőek írott formában is a község honlapján és facebook oldalán. 


 


Magyar verzió
Úvodná stránka