Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecná knižnica - Községi könyvtár

Súčasnosť - Jelen

V rokoch 2005 – 2006 vypracovala obecná samospráva v spolupráci s Knižnicou Antona Bernoláka v Nových Zámkoch viacero celoštátnych projektov zameraných na rozvoj knižníc. Výsledkom bolo, že knižnica začala od januára 2006 pracovať na princípe profesionálnej inštitúcie s dennou prevádzkou. Následne sa presťahovala do zrekonštruovaných priestorov bývalého daňového úradu. Návštevnosť tejto – v každom ohľade novej a zmodernizovanej – knižnice enormne narástla: koncom roka 2006 evidovala 765 čitateľov. Nová profesionálna obecná knižnica pozostáva z troch miestností. V najväčšej z nich je umiestnená krásna literatúra pre dospelých, populárno-náučná literatúra, cudzojazyčné knihy a slovníky, ako aj príručná knižnica. Okrem toho tu možno nájsť kútik s novinami a časopismi i miniatúrne kníhkupectvo. V druhej miestnosti sa nachádza Detský kútik, v ktorom na svojich čitateľov čaká nespočetné množstvo detskej a mládežníckej literatúry. Posledná z miestností plní funkciu čitárne a súčasne aj počítačovej miestnosti s možnosťou pripojenia sa na Internet: návštevníci knižnice majú k dispozícii štyri počítače a tlačiareň. Knižničný fond pozostáva zo 15 000 zväzkov (krásna literatúra, kriminálky, odborná literatúra, lexikóny atď.). Sú tu zastúpené knihy a periodiká v slovenskom i maďarskom jazyku, nakoľko v obci žije národnostne zmiešané obyvateľstvo. Knižnica pravidelne organizuje rôzne podujatia pre žiakov miestnych základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, ale nezabúda ani na škôlkarov. Dospelých sa snaží oslovovať stretnutiami so spisovateľmi, výstavami a ďalšími akciami. Naša knižnica má regionálny charakter a do svojich priestorov láka aj čitateľov z okolitých menších obcí. Vedúca profesionálnej obecnej knižnice: Anita Bolya Dudás

A képviselőtestület az Érsekújvári Anton Bernolák könyvtárral 2005-2006-ban több állami projektot dolgozott ki a helyi könyvtár fejlesztés céljából. Ennek eredménye a január 2006-tól működő professzionális könyvtár napi nyitva tartással. A következőkben a könyvtár átköltözött a valamikori felújított adóhivatal épületébe. A könyvtári látogatottság - az új és modernizált környezetben – nagyon megnőtt: a 2006-os év végéig 765 olvasót evidált. Az új professzionális könyvtár három teremből áll. Ezek közül a legnagyobban a felnőtt szépirodalom, népszerű – oktató irodalom, idegen nyelvű könyvek, szótárak és a kézikönyvtár található. Ezeken kívül megtalálhatóak itt a különböző újságok, mini könyvesbolt. A második teremben gyerek sarok van kialakítva, a fiatal olvasóinknak számos gyermek és ifjúsági irodalommal. Az utolsó terem az olvasó- és számítógépes terem, mely internet hozzáférhetőséget is nyújt: az információra vágyók négy számítógépet és egy nyomtatót vehetnek igénybe. A könyvtári állomány 15 000 kötetből áll (szépirodalom, krimi, szakirodalom, lexikonok, stb.). Tekintettel falunk, nagy részben magyar és szlovák nemzetiségeire, könyvtárunkban megtalálhatók magyar és szlovák könyvek is. A könyvtár rendszeresen szervez rendezvényeket a szlovák és magyar iskola tanulóinak, valamint nem feledkezik meg az óvódásokról sem. A felnőtteket írói találkozókkal, kiállításokkal és más akciókkal szólítjuk meg. Könyvtárunk regionális karakterrel rendelkezik, ezért a környék falvaiból is olvasókat csalogat  A professzionális könyvtár vezetője: Julianna Drégelyová.

Výpožičné hodiny / Kölcsönzési nyitva tartás:

 • Pondelok / Hétfő:    9.00 – 12.00 / 12.30 – 16.00
 • Utorok / Kedd:        12.30 – 16.00
 • Streda / Szerda:      9.00 – 12.00 / 12.30 – 17.00
 • Štvrtok / Csütörtök: 8.00 – 12.00
 • Piatok / Péntek:      13.00 – 17.00
 • Sobota / Szombat:   voľný deň  
 • Nedeľa / Vasárnap: voľný deň  

Kontaktné údaje / Információs adatok:

 • Zodpovedná pracovníčka / Felelős személy: Julianna Drégelyová
 • Kancelária: Centrum služieb, Novozámocká 276/4, 943 42 Gbelce
 • Iroda:  Szolgáltatások központja, Érsekújvári út 276/4, 943 42 Köbölkút
 • Telefón / Telefon: +421(0)36 28580 19
 • E-mail: kniznica@gbelce.sk

 
sk_2011-11-16_11-11-08_vypozicny-poriadok.doc(25.5 kB)Výpožičný poriadok

Stručný pohľad do histórie - Rövid betekintés a múltba

Miestnu ľudovú knižnicu zriadili v roku 1958 a jej vedúcou bola Mária Roztoková. V tom čase sa v knižničnom fonde nachádzalo 767 zväzkov, ktoré si požičiavalo 102 evidovaných čitateľov. V nasledujúcich desaťročiach sa počet kníh i čitateľov pomaly, ale iste zvyšoval. Od roku 1996 fungovala knižnica v priestoroch niekdajšej materskej školy. V tom čase už disponovala 12 835 zväzkami a evidovala 256 členov. Do januára 2006 poskytovala Obecná knižnica v Gbelciach svoje služby niekoľko dní v týždni a knihovníčka v nej pracovala na princípe dobrovoľnosti, resp. na čiastočný pracovný úväzok. Navštevovalo ju priemerne 200 čitateľov, ktorí si mohli vyberať spomedzi takmer 14 000 zväzkov kníh. 

A helyi nép könyvtárat 1958-ban létesitették, Roztoková Mária vezetésével. Ez időben a könyvtári könyvállomány 767 kötetet tartalmazott, melyeket 102 olvasó kölcsönzött. A következő évtizedekben lassan de biztosan nőtt a könyvtári állomány és az olvasók létszáma is. A könyvtárat 1996-ban átthelyezték a régi ovóda épületébe, ahol könyvtár már 12 835 kötettel rendelkezett és 256 olvasót evidált. Január 2006-ig a könyvtári szolgáltatásokat heti pár napban lehett kihasználni, a könyvtáros önkéntes alapon majd részmunkaidőben dolgozott. Akkor átlagban a könyvtárnak 200 olvasója volt, akik majdnem 14000 kötetből válogathattak.


 

Podpora nákupu tlačených neperiodických publikácií pre obecnú knižnicu

U fond.jpg

Projekt s názvom

Podpora nákupu tlačených neperiodických publikácií pre obecnú knižnicu,

 s reg. č. 17-513-03081 z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia.

Supported using public funding by Slovak Arts Council.


 

Podpora nákupu tlačených neperiodických publikácií pre obecnú knižnicu

Plagát na web - FPU 2017.docx(94.2 kB)Plagát na web - FPU 2017.docx
PDF - Plagát na web - FPU 2017.pdf(373.7 kB)PDF - Plagát na web - FPU 2017.pdf

Nákup knižných publikácií pre Obecnú knižnicu v roku 2016 podporil Fond na podporu umenia.

FPU_logo4_bielenamodrom.jpg

 

 

Obecná knižnica  v  Gbelciach mala možnosť za podpory  FPU  zakúpiť  z  verejných  zdrojov v roku 2016 knižné publikácie v počte 125 ks.


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka