Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné symboly - Község Jelképei

Erb obce - Címer

 

Delený štít na dolnej časti tzv. paži (zelený pás na 1/7 štítu, horná čas má červenú farbu). Hlavným motívom erbu je je váhadlová studňa striebornej farby – vychádza z histórie obce. Na pravej strane sa nachádza slnko zlatej farby.

Vybrané farby erbu majú nasledovný význam:

Červená – predstavuje lásku a vernos k rodnej obci, ako aj sebaobetovanie sa, vežkorysos a schopnos aktivizova sa pre jej záujmy. Zelená – je symbolom nádeje, nesmrtežnosti, vzkriesenia, ale aj obrazom jari a zelených požnohospodárskych lánov.

Význam kovov:

Zlato – predstavuje blahodárne Slnko, jeho lúč symbolizuje večnos. Zlato vyjadruje jasnos, svätožiaru, vznešenos, dôveru, mravnos a cnos. Striebro – symbolizuje múdros, čistotu a nevinnos.

Erb obce

 

Osztott pajzs, az alsó részén ún. pázsit (zöld sáv a pajzs 1/7-én, felső része piros színű). A címer fő eleme egy ezüst színű gémeskút - amely a falu történelméből ered. Jobboldalt aranyszínű nap található.

A címer színeinek jelentése a következő:

Piros – a szülőföld iránti szeretetet, hűséget, önfeláldozást, tettrekészséget jelenti. Zöld – a remény, halhatatlanság, feltámadás, a tavasz és a zöld gabonatáblák jelképe.

A fémek jelentése:

Arany – az áldásos, jótékony Nap, sugara az örökkévalóságot szimbolizálja. Az arany a fényesség, dicsfény, fennköltség, bizalom, erkölcsösség, erény kifejezése. Ezüst – a bölcsesség, tisztaság, ártatlanság jele.


 

Zástava obce - A falu zászlaja

Príprava a zhotovenie zástavy vychádza z farieb erbu. Tvar a vežkos sú dané heraldikou. Jednu tretinu zástavy tvoria tzv. lastovičie chvosty (jeden pripomína obec, druhý mesto). V strede sa tiahne zelený pás (poukazuje na zelenú paži), na pravej strane a na žavej strane možno nájs jeden pruh striebornej farby, podža heraldického predpisu.

Na zástave sú kovy nahradené textíliami: zlatý kov vytvára žltý textil a strieborný kov zasa biela textilná látka. Na oboch stranách sú umiestnené širšie červené pruhy. Pruhy sú vo visutej polohe, ich šírka má nasledovné pomery: 4/12 -1/12 – 2/12 – 1/12 – 4/12.

Obecnú zástavu zhotovila priemyselná výtvarníčka Ágota Novák, erb na jeseň roku 1997 Róbert Smidt, svodínsky sochár a maliar. Erb a obecná zástava bola predstavená verejnosti dňa 23. novembra 1997.

Zástava obce

 

A lobogó elkészítésének tervezete a címerben található színekből indul ki. A lobogó méretei és alakja heraldikailag adott. A hosszúság 1/3 reszéig benyúlnak az ún. fecskefarkak (2 fecskefarok a községre, 1 pedig a városra utal).

A lobogó közepén zöld sáv (utalás a címer zöld pázsitjára), egy arany sáv a jobb oldalon, ill. egy ezüst sáv heraldikailag a bal oldalon. A zászlón a fémek színes textilanyagokkal vannak helyettesítve: aranysárga textil, ezüstfehér textil. A lobogó két oldalán szélesebb vörös sávok találhatók. A sávok függőlegesek, szélességük a következő arányú: 4/12 - 1/12 - 2/12 - 1/12 - 4/12.

A község zászlaját Novák Ágota iparművész készítette, a címert Smidt Róbert, szőgyéni szobrász és festőművész 1997 őszén. Ünnepélyes bemutatásuk 1997. november 23-án történt.


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka