Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zahraničné vzahy - Testvértelepülések

Zahraničné vzahy

Na Slovensku väčšina maďarských dedín udržuje priatežské styky s obcami z okolitých štátov. Aj naša obec udržuje takéto styky s obcou Nemesgulács, ktorá leží pri brehu Balatónu v Maďarsku.

Odpoveď na otázku, ako sa tieto obce vlastne našli, nie je vôbec prozaická. Stalo sa to vlastne náhodou. Skupinka z Nemesgulácsa sa raz pri návšteve nášho kraja dozvedela o existencii našej obce. Takto sa začalo priatežstvo, ktoré pretrváva až do dnešných čias, v záujme pestovania národného vedomia tunajších Maďarov. Veď národná uvedomelos sa môže udrža len prostredníctvom kultúry a jazyka daného národa.
V záujme prehĺbenia tohto vzahu obe strany – v zastúpení zo strany obce Nemesgulács: Wildhoffer Józsefné a zo strany Gbeliec: Ing. František Kovács – podpísali 30. novembra roku 2002 zmluvu o spolupráci.
Základom tejto zmluvy je totožnos mien našej obce a vrchu pri ich obci. Podža toho v obci Nemesgulács sa nachádza vrch Badacsony, ktorého severná strana sa nazýva Köbölkút, rovnako ako naša obec po maďarsky.

Spolupráca sa realizuje viacerými spôsobmi:

  • Predstavitelia oboch obcí sa pravidelne zúčastňujú na slávnostiach miestnych a štátnych sviatkov, napr. na Dňoch obce v Gbelciach alebo na Dni vrchu v Nemesgulácsi.
  • V spojitosti s pestovaním žudových tradícií a žudovej hudby sa v obciach pôsobiace žudové súbory pravidelne stretávajú.
  • Okrem toho spolupracuje aj Základná škola Jánosa Stampayho v Gbelciach a Základná škola v Nemesgulácsi. Žiaci týchto škôl si udržiavajú kontakty prostredníctvom klasickej a elektronickej pošty.
  • Popritom je možnos trávenia vožného času organizovaním lyžovačky na Slovensku, resp. organizovaním letného tábora pri Balatóne.

 

 


 

Testvértelepülések

Szlovákiában a legtöbb magyar ajkú községnek van testvérfaluja Magyarországon. Nem kivétel ez alól természetesen Köbölkút sem, amely a 2001. évtől kezdve tartja fenn a kapcsolatot a Balaton-parti Nemesgulács községgel.

Feltehetnénk a kérdést, hogyan szerzett tudomást egymásról két - egymástól több száz kilométerre fekvő falu. A válasz nem annyira prózai. Tulajdonképpen a véletlen műve volt. Egy alkalommal vidékünkön utaztak át Nemesgulácsiak, ekkor tudták meg, hogy létezik ilyen nevű község.
E kapcsolat a kultúra ápolása, az itteni magyarok nemzeti öntudatának táplálása érdekében létesült. Hiszen a nemzeti tudatosság a kultúra és a nyelv által tartható fenn.
A kapcsolat további elmélyítése érdekében a két fél – nevezetesen Wildhoffer Józsefné Nemesgulács képviseletében és Kovács Ferenc, mérnök Köbölkút község nevében – együttműködési szerződést írtak alá 2002. november 30-án.
A szerződés gyökere a két község nevében található azonosság. Eszerint Nemesgulács község a Badacsony-hegy északi oldalán fekvő terület részének elnevezése, a Köbölkút elnevezés egyezik községünk Köbölkút elnevezésével.

A kapcsolattartás és együttműködés több formában teljesül.

A két község képviselői rendszeresen részt vesznek egymás állami és helyi ünnepein. Ilyen például a köbölkúti Falu-napok vagy a nemesgulácsi Hegy-nap.

A néphagyományok és a népzene művelése kapcsán a községekben működő népi együttesek is évente több alkalommal találkoznak.

Ezenkívül a községekben alapfokú oktatást biztosító iskolák, általános iskolák is tartják a kapcsolatot. Az iskolák tanulói leveleznek egymással, klasszikus és elektronikus posta segítségével egyaránt.

Emellett lehetőség van a szabadidő tartalmas eltöltésére pl. sítúra szervezése illetve nyári Balaton-parti pihenés szervezése által.


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka