Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy - Hirdetések

Oznamy - Hirdetések

orvos.jpg

Detská lekárka doktorka Alžbeta Tóthová oznamuje občanom, že v dňoch od 23-ho do 27-ho júna 2017 nebude ordinova. Zastupova ju bude doktor Kénesy na poliklinike v Štúrove.

Doktor Tóth Erzsébet gyermekorvos értesíti a lakosokat, hogy 2017. június 23-tól 27-ig nem fog rendelni. Helyettesíteni Kénesy doktor fogja a Párkányi poliklinikán.


információ.jpg

Klub dôchodcov oznamuje záujemcom, že dňa 15-júla 2017 organizuje jednodňový autobusový zájazd do Banskej Štiavnice. Účastnícky poplatok pre členov klubu 4,00 eurá a pre nečlenov 5,00 eur. Prihlási sa môžete u Agnešy Matkovskej v obchode Vital Force a v miestnej knižnici do 7-ho júla 2017. Informácie o programe zájazdu budú k dispozícii pri prihlasovaní.

A helyi nyugdíjas klub értesíti az érdeklődőket, hogy 2017. július 15-én egynapos autóbusz kirándulást szervez Selmecbányára. Részvételi díj a klub tagjainak 4,00 euró és a nem tagoknak 5,00 euró. Jelentkezni 2017. július 7-ig lehet Matkovsky Ágnesnél a Vital Force üzletben, ill. a helyi könyvtárban, ahol bővebb információt is kapnak a kirándulás programjáról.


figyelem_2_0.jpg

Okresné riaditežstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Nové Zámky od 20-ho júna 2017 až do odvolania, z dôvodu pretrvávania suchého a teplého počasia. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiava zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podža zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi z a k a z u j e:

  • vypažova porasty bylín, kríkov a stromov
  • fajči alebo používa otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • a zaklada oheň na miestach a v priestoroch, kde by mohlo dôjs k jeho rozšíreniu.

Az Érsekújvári Járási Tűzoltó Parancsnokság felhívja a lakosság figyelmét, hogy  a hosszantartó száraz és meleg időjárás miatt az érsekújvári járás területét 2017. június 20-től egészen a tilalom visszavonásáig fokozottan tűzveszélyes területté nyilvánítja. A tilalom alatt mindenki köteles betartani a tűzvédelmi előírásokat.

Fizikai személyeknek a 314/2001-es számú törvény értelmében t i l o s:

  • felégetni a növényzetet, bokrokat és fákat,
  • tilos dohányozni vagy nyitott tüzet használni tűzveszélyes területen,
  • és tilos tüzet rakni olyan területeken, ahol a tűz szétterjedhet.

zastup.jpg

Oznamujeme občanom, že najbližšie verejné zasadnutie Obecného zastupitežstva Samosprávy obce Gbelce sa uskutoční dňa 21-ho júna 2017, v stredu, so začiatkom o 17-tej hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Tudatjuk önökkel, hogy a képviselőtestület legközelebbi nyilvános ülésére 2017. június 21-én, szerdán, 17 órai kezdettel kerül sor a helyi községi hivatal üléstermében.


allasajanlat.jpg

Personálna agentúra ABC JOBS ponúka vožné pracovné miesta pre ženy a mužov vo veku od 18 rokov v automobilovom priemysle v Hlohovci vo firme Faurecia Automotive Slovakia s nástupom ihneď. Práca je na pracovnú zmluvu, na 2 alebo 3 zmeny. Ponúkajú: plat brutto od 3,25 eur do 3,50 eur na hodinu, výkonnostný a dochádzkový bonus 135 eur, svadobný príspevok a príspevok pri narodení dieaa. Doprava je zabezpečená zdarma. V prípade záujmu zabezpečia aj ubytovanie. Informácie poskytnú na bezplatnom telefónnom čísle: 0800 800 019

Az ABC JOBS munkaközvetítő iroda munkalehetőséget kínál férfiak és nők részére 18 éves kortól a gépjárműiparba Galgócra a Faurecia Automotive Slovakia vállalathoz két vagy 3 műszakos munkarendbe azonnali belépéssel. Kínálnak: bruttó órabért 3,25-től 3,50-ig, 135 euró teljesítményi és utazási bónuszt, hozzájárulást az esküvőhöz és gyermek születéséhez. Az utazást ingyen biztosítják. Szükség esetén szálást is biztosítanak. Érdeklődni a következő ingyenes telefonszámon lehet: 0800 800 019.


new_Info.jpg

Požovnícky spolok Gbelce Vás srdečne pozýva na strelecké preteky, ktoré sa uskutočnia dňa 24-ho júna 2017, v sobotu, na miestnej strelnici. Registrácia strelcov bude ráno od 8:00-ej hodiny. Návštevníkov očakávajú s chutným gulášom z diviny a bohatým občerstvením. Každého srdečne očakávajú.

A köbölkúti vadászegyesület szeretettel meghívja Önöket a lövészversenyre, melyre 2017. június 24-én, szombaton kerül sor a helyi lövöldén. A lövészek regisztrációja reggel 8:00 órától lesz. A kedves látogatókat frissítő italok valamint, finom vadgulyás várja. Mindenkit szeretettel várnak.


figyelem_2_0.jpg

Oznamujeme občanom, druhú splátku poplatku za tuhý komunálny odpad je potrebné zaplati do 30. júna 2017. Po tomto termíne sa odvoz smetí uskutoční len z tých kukanádob, ktoré budú označené nálepkou na II. polrok 2017.

Értesítjük lakosainkat, hogy a szemétilleték második részletét 2017. június 30-ig kell kifizetni, mert azután már csak a 2017-es év második félévére szóló levonóval ellátott kukákból fogják elszállítani a szemetet.


Bélyeggyűjtemény-2.jpg

Filatelista z maďarskej družobnej obce Nemesgulács hžadá partnerov – zberatežov známok v záujme nadviazania kontaktu príp. odkúpenia známok vydaných na území terajšej Českej a Slovenskej republiky po I. a II. svetovej vojne. Záujemcom poskytneme kontakt na pána Lajosa Tamása na sekretariáte obecného úradu v Gbelciach.

A testvérközségünkből, Nemesgulácsról származó Tamás Lajos bélyeggyűjtő szintén gyűjtő partnereket keres kapcsolattartás ill. adás-vétel céljából. Leginkább az I. Világháború utáni Megszállási, valamint a II. Világháború alatti és utáni helyi kiadású felülnyomásos bélyegsorok érdeklik, melyeket a mai Csehország és Szlovákia területén adtak ki abban az időben.

Tamás Lajos elérhetőségeit a községi hivatal titkárságán kaphatják meg az érdeklődők.


 

állás.jpg

 

KOM Polster s.r.o. ülőgarnitúrákat gyártó cég felvételt hirdet kétműszakos munkára a következő munkakörök betöltésére:

varrónő, targoncás és gyártósori munkás. Betanítás is lehetséges.

Hosszútávú munkát ajánlunk, ingyenes buszjárat.

KOM Polster s.r.o. firma vyrábajúca čalúnený nábytok, prijíma pracovníkov na nasledovné pozície:

šička, vodič vysokozdvižných vozíkov a výrobný robotník. Možnos zaučenia.

Ponúkame dlhodobú prácu, bezplatnú autobusovú prepravu.

Jelentkezését várjuk, žiadosti očakávame:

tel.: 035 785 2033

e-mail: info@kom-polster.eu

cím, adresa: Kom Polster s.r.o.

                          Hlavná 78

                          945 04 Nová Strហ


figyelem_2_0.jpg

Oznamujeme našim občanom, že v rámci protikriminálnej činnosti samospráva našej obce v spolupráci s Obvodným oddelením policajného zboru Štúrovo a susednými obecnými samosprávami vypracovali leták na varovanie občanov pred kriminálnou činnosou, ktorá ohrozuje najmä našich seniorov. Spomínané letáky budú doručené do poštových schránok postupne od 10-ho apríla 2017. Samospráva obce odporúča všetkým našim obyvatežom, aby sa oboznámili s obsahom letáku.

Tudatjuk lakosainkkal, hogy községünk önkormányzata bűnmegelőzés céljából, a Párkányi Rendőrkapitánysággal és a szomszédos falvak önkormányzataival együttműködve, szórólapokat dolgozott ki a lakosok figyelmeztetésére olyan bűncselekményekkel kapcsolatosan, melyek leginkább az idősek ellen irányulnak. Az említett szórólapokat 2017. április 10-étől folyamatosan fogjuk eljuttatni postaládáikba. Községünk vezetősége ajánlja minden lakosunknak, hogy saját- és családtagjai érdekében ismerkedjen meg a szórólap tartalmával.


templom1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rímskokatolícka cirkev – Farnos Gbelce - Római katolikus Egyház – Köbölkút

Omšový poriadok – Szentmisék rendje

Június

18. júna 2017

Nedeža - Vasárnap

 

   730

  900

1100

11. nedeža v cezročnom období – Évközi 11. vasárnapja

 Šarkan: + Lukáša a Štefániu

                + Barta František, Helena a rodičia

                   Pro populo - Hívekért

Június

19. júna 2017

Pondelok - Hétfő

 

 

Féria

 

Június

20. júna 2017

Utorok - Kedd

 

 

Féria

  

Június

21. júna 2017

Streda - Szerda

 

 

Sv. Alojza Gonzágu, rehožníka – Gonzága Sz. Alajos szerzetes

     

Június

22. júna 2017

Štvrtok -Csütörtök

 

Féria

 

Június

23. júna 2017

Piatok – Péntek

 

1800

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – Jézus Szent Szíve

     Za obrátenie Pavla

Június

24. júna 2017

Sobota - Szombat

 

1800

Narodenie Sv. Jána Krstiteža – Keresztelő Sz. János születése

     Za zdravie a pokoj Márie

Június

25. júna 2017

Nedeža –Vasárnap

 

  815

 1000

 

 1100

12. nedeža v cezročnom období  – Évközi 12. vasárnap

 

 Šarkan: Za zdravie a pokoj Márie

 

                Pro populo – Za veriacich

 

                A köbölkúti cserkészet alapításának 25. évfordulója alkalmából

Oznamy: 18. júna 2017

11. nedeža v cezročnom období

Dňa 23. júna 2017, v piatok je slávnos Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Svätá omša bude o 1800 hod. Svätá omša bude dvojjazyčne.

Na budúcu nedežu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Táto zbierka je z nariadenia Biskupského úradu. Za Vaše milodary Vám vopred Pán Boh zapla.

Ďakujem tým mužom a ženám, ktorí pripravili oltáriky, taktiež za upratovanie a kvety na Eucharistickú procesiu. Vyslovujem im Pán Boh zapla.

Hirdetések: 2017. június 18.

Évközi 11. vasárnapja

2017. június 23., pénteken Jézus Szent Szíve főünnepe van. A szentmise 1800 órakor szlovák és magyar nyelven lesz.

Jövő vasárnap gyűjtés lesz a Szentatya jótékonysági céljaira. Ez a gyűjtés a püspökségi hivatal elrendeléséből van kijelentve. Az adományaikat előre is a jó Isten fizesse meg.

Köszönöm azoknak a férfiaknak és nőknek akik hozzájárultak az oltárok elkészítésében, a virágokért valamint a takarításért. A jó Isten fizesse meg munkájukat.


kutyák.jpg

V poslednom období sa opä množia prípady pohybu psov na verejnosti bez dozoru. Preto starosta obce vyzýva všetkých majitežov psov, aby si prekontrolovali doma prítomnos svojich psov a zabezpečili si ich proti vožnému pohybu v uliciach obce.

Az utóbbi időben ismét sűrűn fordul elő, hogy az utcákon gazdátlan kutyák kóborolnak. Ezért községünk polgármestere figyelmezteti a kutyatulajdonosokat, hogy ellenőrizzék le, otthon vannak-e kutyáik, ill. gátolják meg, hogy kijuthassanak közterületekre.


trafo.jpg

Oznamujeme našim občanom, že v lokalite vinohrady ako aj v ulici Vinohradníckej prebehne v najbližších mesiacoch – približne od februára do mája tohto roku - úplná rekonštrukcia elektrických vedení, to znamená výmena stĺpov, elektrických vedení a zapojení. V najbližšom období prebehnú zameriavace- a následne rekonštrukčné práce, pri ktorých je potrebné v tejto lokalite ráta aj s výpadkami elektrickej energie a pohybom robotníkov dodávatežskej spoločnosti. V súvislosti s týmito rekonštrukčnými prácami a nimi spojenými prípadnými nepríjemnosami prosíme našich občanov o zhovievavos a trpezlivos.

Tudatjuk lakosainkkal, hogy a szőlőhegyen ill. a Szőlősor utcában az elkövetkező hónapok folyamán – februártól májusig – sor kerül a villanyvezetékek teljes rekonstrukciójára, vagyis kicserélik a tartóoszlopokat, a vezetékeket és a bekötéseket. A közeljövőben elvégzik a bemérési munkálatokat, majd sor kerül a rekonstrukcióra, aminek során a szolgáltató vállalat munkásainak jelenlétével és áramkiesésekkel is számolni kell. Ezzel kapcsolatosan kérjük lakosaink megértését és türelmét.


Figyelem.jpg

 

 

 

 

 

 

Západoslovenská vodárenská spoločnos žiada o zvýšenú pozornos našich občanov, nakožko vo viacerých obciach zaregistrovali podvodníkov, ktorí sa vydávajú za zamestnancov vodárenskej spoločnosti, preukazujú sa falošnými služobnými preukazmi, žiadajú odčíta stav vodomeru v domácnostiach a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti.

Preto upozorňujú našich občanov, že zamestnanci vodárenskej spoločnosti vykonávajú odpočet vodomerov v presne stanovených termínoch a nikdy nepracujú s hotovosou, to znamená, že nikdy nevyberajú peniaze priamo na odbernom mieste.

A Nyugatszlovákiai vízművek figyelmezteti lakosainkat, hogy több községben regisztráltak olyan csalókat, akik a vízművek dolgozóinak adják ki magukat, hamis igazolványt mutatnak fel, leolvassák a vízórát és készpénzt követelnek a lakosoktól.

Ezért figyelmeztetik Önöket, hogy a vízművek dolgozói előre megszabott időpontokban olvassák le a vízórákat, és soha nem dolgoznak készpénzzel, tehát soha nem vesznek el készpénzt a vízóra leolvasásakor.


st.png

Vedenie Základnej školy Jánosa Stampayho upozorňuje našich občanov, že v školskom areály a to aj pri športových ihriskách platí prísny zákaz uloženia odpadu. Areál je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade zistenia pôvodcu odpadu bude podané oznámenie kompetentným orgánom.

A Stampay János Alapiskola igazgatósága figyelmezteti lakosainkat, hogy az iskola területén, beleértve a sportpályákat is, szigorúan tilos szemetet lerakni. A terület kamerarendszerrel van felszerelve, így ha a felvételek segítségével azonosításra kerül az elkövető személye, az iskola bejelentést tesz az illetékes szerveknél.


svrp.jpg

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky upozorňuje držitežov hospodárskych zvierat na povinnos zabezpeči na svoje náklady identifikáciu zvierat a registráciu zvierat podža osobitných predpisov.

Registrácii podlieha každý chov, kde sa drží 1 alebo viac kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, jedna prasnica, dva alebo viac kusov výkrmných ošípaných, viac ako 1500 kusov hydiny určenej na výkrm, viac ako 300 kusov kúr, moriek, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov.

Regionálne veterinárne a potravinové správy podža zákona vykonávajú kontroly chovov hospodárskych zvierat. V prípade zistenia nezaregistrovaného chovu sú povinné uloži pokutu, pričom výška pokuty pre fyzické osoby je do 300 eur.

Podrobné informácie  sú zverejnené na informačnej tabuli obecného úradu a na webstránke obce.

Az Érsekújvári Járási Állategészségügyi Hivatal figyelmezteti a gazdasági állatokat tartó lakosokat, hogy a törvény értelmében kötelesek saját költségükre identifikáltatni és regisztráltatni állataikat.

Regisztráció köteles minden olyan gazdaság, ahol tartanak 1 vagy több szarvasmarhát, birkát, kecskét, lovat, egy anyadisznót, 2 vagy több hízósertést, több mint 1500 baromfit, több mint 300 csibét, pulykát, kacsát, fácánt, fürjet, vagy több mint 5 futómadarat.

A Járási Állategészségügyi Hivatalok a törvény értelmében ellenőrzéseket végeznek a gazdaságokban. Ha a gazdásági állatok nincsenek beregisztrálva, kötelesek büntetést kiszabni, miközben a fizikai személyek számára a büntetés magassága 300 euróig terjed.

Bővebb információk megtalálhatók kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


     hangos.jpg

Oznamujeme občanom, že oznamy vysielané v miestnom rozhlase je možné si vypoču v priamom prenose na kanáli obecnej televízie. Oznamy týkajúce sa verejného záujmu budú dostupné aj v písomnej podobe na internetovej a facebookovej stránke obce.

Értesítjük a lakosságot, hogy a hangosbemondóban elhangzó hirdetések egyidejűleg meghallgathatóak a falutévé kanálisán. Továbbá a közérdekű hirdetések elérhetőek írott formában is a község honlapján és facebook oldalán. 


 


Magyar verzió
Úvodná stránka