Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy - Hirdetések

Oznámenie - Értesítés

Obete násiliaVytlači
 

Súbor na stiahnutie Obete násilia.pdf Obete násilia.pdf (280.3 kB)

 
 

Regionálna veterinárna správa Nové Zámky - Oznam

Regionálna veterinárna správa Nové Zámky - Oznam Vytlači
 

Súbor na stiahnutie AMO_letak_2.pdf AMO_letak_2.pdf (96.6 kB)
Súbor na stiahnutie Oznam.pdf Oznam.pdf (421.9 kB)

 
 

Oznamy - Hirdetések

hangos.jpgfigyelem_2_0.jpghangos.jpg

 

Rímskokatolícka cirkev Farnos Gbelce – Római katolikus egyház Köbölkút

Omšový poriadok –  Szentmisék rendje

 

Október 14. októbra      10:00 svätá omša v slovenskom jazyku

Nedeža - Vasárnap        11:00 szentmise magyar nyelven

________________________________________________________________________________

Október 15. októbra

Pondelok - Hétfő         

________________________________________________________________________________

Október 16. októbra

Utorok - Kedd              

________________________________________________________________________________

Október 17. októbra

Streda - Szerda            

________________________________________________________________________________

Október 18. októbra

Štvrtok - Csütörtök       

________________________________________________________________________________

Október 19. októbra

Piatok - Péntek            

________________________________________________________________________________

Október 20. októbra

Sobota - Szombat         

________________________________________________________________________________

Október 21. októbra     10:00 svätá omša v slovenskom jazyku

Nedeža - Vasárnap       11:00 szentmise magyar  nyelven

 

FARSKÉ OZNAMY: 14. októbra 2018

28. nedeža v cezročnom období

Mesiac október je mesiacom posvätného Ruženca. Posvätný ruženec sa budeme modli v nedežu pol hodinu pred svätou omšou.

Od 15. – 20. októbra 2018 sväté omše nebudú. Počas mojej neprítomnosti ma bude zastupova pán farár Vdp. Zsolt Farkas, zo Svodína. V prípade zaopatrovania chorých a pohrebu mu môžete vola na telefónne číslo: 0904/942 790.

Budúca nedeža je misijná. V túto nedežu bude celonárodná zbierka na misie. Zvl᚝ bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zapla.

PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK: 2018. október 14.

Évközi 28. vasárnap

Az októberi hónap a Szent Rózsafűzér hónapja. A rózsafűzért a szentmisék előtt fogjuk közösen imádkozni 16:00 órai kezdettel.

2018. október 15. – 20. szentmisék nem lesznek. Betegellátás és temetés esetén főtisztelendő Farkas Zsolt, szőgyéni plébános urat lehet hívni a következő telefon számon: 0904/ 942 790

Jövő vasárnap missziós vasárnap. Ezen a napon  gyűjtés lesz a missziókra. Különösképpen Etiópia plébániaközösségeinek javára lesz ajánlva, amelyek a szegénységgel vannak próbálva. A jó Isten fizesse meg minden kedves adományaikat.


Oznamujeme našim občanom, že oznámenia o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí budú doručené do každej domácnosti do 16-ho októbra 2018.

Értesítjük lakosainkat, hogy a helyhatósági választások helyéről és időpontjáról szóló értesítések 2018. október 16-ig lesznek kikézbesítve minden háztartásba.


Riaditežstvo Základnej školy oznamuje našim občanom, že organizuje jesenný zber papiera. Preto Vás prosia, aby ste nepotrebný papier pripravili do zväzkov a vyložili pred dom. Žiaci školy budú zbiera nepotrebný papier dňa 3-ho a 4-ho októbra 2018, čiže dnes a zajtra v poobedňajších hodinách. Za podporu Vám ďakujú.

A szlovák tanítási nyelvű alapiskola értesíti lakosainkat, hogy őszi papír gyűjtést szervez. Ezért kérik Önöket, hogy a fölösleges papírt készítsék külön kötegekbe és tegyék ki a ház elé. Az iskola diákjai 2018. október 3-án és 4-én, ma és holnap, a délutáni órákban fogják begyűjteni papírt. Támogatásukat előre is köszönik.


Výbor TJ Sokol Gbelce srdečne pozýva priaznivcov futbalu na majstrovský futbalový zápas, ktorý sa odohrá dňa 7-ho októbra 2018, v nedežu, so začiatkom o 14:30 hodine na našom športovom ihrisku medzi našim mužstvom dospelých a mužstvom Komoča.

Každého srdečne očakávajú.

A helyi sportegyesület vezetősége szeretettel meghívja a futballbarátokat a bajnoki labdarúgó mérkőzésre, melyre 2018. október 7-én, vasárnap, 14:30 órai kezdettel kerül sor a helyi sportpályán felnőtt csapatunk és Kamocsa csapata között.

Mindenkit szeretettel várnak.


Oznamujeme občanom, že najbližší odvoz komunálneho odpadu z kukanádob sa uskutoční dňa 5-ho októbra 2018, v piatok.

Értesítjük a lakosságot, hogy a kommunális hulladék legközelebbi begyűjtésére a kukákból 2018. október 5-én, pénteken, kerül sor.


Starosta obce  prosí našich občanov, aby vo vykurovacom období nekúrili pet fžašami, nakožko sú na naše zdravie a životné prostredie mimoriadne škodlivé.

Községünk polgármestere kéri lakosainkat, hogy a fűtési szezonban ne tüzeljenek pet üvegekkel, mert egészségünkre és környezetünkre rendkívül káros anyagokat tartalmaz.


Vedúca miestnej knižnice oznamuje občanom, že knižnica je od 26-ho septembra 2018 do 05-ho októbra 2018 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.

A helyi könyvtár vezetője értesíti a lakosságot, hogy a könyvtár 2018. szeptember 26-tól 2018. október 5-ig szabadság miatt zárva tart.


Oznamujeme občanom, že spoločnos Orange Slovensko rozširuje sie optického vedenia a preto bude v dobe od 1-ho októbra 2018 do 1-ho novembra 2018 vykonáva výkopové práce, ktoré sa budú týka chodníka na ulici Nový rad, a to pravej strany smerom na Štúrovo, až po čerpaciu stanicu.

Tudatjuk a lakossággal, hogy az Orange részvénytársaság bővíti az optikus hálózatát, ezért 2018. október 1. és 2018. november 1. között ásatási munkálatokat fog végezni, melyek az Újsor Párkány felé vezető járda jobb oldali részét érinti egészen a benzinkútig.


OZNÁMENIE

Oznamujeme občanom, že Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast na Poliklinike NSK Štúrovo v zmysle Zákona o zdravotnej starostlivosti dňa 30.06.2018 ZANIKLA.

Najbližšia ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast sa nachádza v Nových Zámkoch vo Fakultnej nemocnici na Slovenskej ulici č. 11.

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých naďalej funguje v budove Polikliniky NSK Štúrovo.

Od 1. júla 2018 je ambulantná pohotovostná služba:

  • v pracovných dňoch od 16.00 – 22.00 h.
  • počas víkendu alebo sviatku od 07.00 – 22.00 h.

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a lakosságot, hogy a Párkányi Rendelőintézet által működtetett Elsősegélynyújtási Orvosi Készültség gyermekek és serdülőkorúak részére az 576/2004-es törvény július 1-jei változásai értelmében 2018. június 30-án MEGSZŰNT. A legközelebbi készültségi ügyelet gyermekek és serdülőkorúak részére az érsekújvári gyermekkórház épületében található.

A felnőttkorúak készültségi szolgálata továbbra is működik a Párkányi Rendelőintézet épületében.

2018. Július 1-től a készültségi szolgálat:

munkanapokon 16.00 – 22.00 óráig,

hétvégeken és ünnepnapokon 7.00 – 22.00 óráig működik.


Personálna agentúra ponúka jednoduchú prácu v Nitre na pozíciu operátor výroby alebo skladník na 2 zmeny. Ponúkajú mzdu 3,10 na hodinu + bonusy do výšky 225 eur, náborovú prémiu 50 eur, stravné lístky, doprava zabezpečená a ponúkajú aj možnos ubytovania.

Záujemcovia sa môžu hlási na nasledovných telefónnych číslach. 0948 400 183 alebo 0907 381 857

Munkaközvetítő iroda munkalehetőséget kínál Nyitrán két műszakos munkarendbe gyártósori operátor ill. raktáros pozícióba. Kínálatuk a következő: órabér 3,10 euró + bónuszok 225 euróig, prémium 50 euró, ebédjegyek, az utazás biztosítva van, szükség esetén a szállást is biztosítják.

Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámokon: 0948 400 183 ill. 0907 381 857


Spoločnos AGROCONTRACT MIKULÁŠ a.s. ponúka prácu na pozícii dojič – dojička v Dubníku. Ponúkajú prácu v najmodernejšej dojárni, kariérny rast, pravidelné školenia a tréningy, starostlivos o zamestnancov, mzdu 5 – 6 eur na hodinu .Bližšie informácie poskytnú záujemcom na telefónnom čísle: 0905 207 130.

Az AGROCONTRACT MIKULÁŠ részvénytársaság munkalehetőséget kínál fejő – fejőnő pozícióba Csúzra. Munkalehetőséget kínálnak a legmodernebb fejőüzemben, továbbá szakmai fejlődést, rendszeres oktatást és tréningeket, munkásokról való gondoskodást és 5 – 6 eurós órabért. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon: 0905 207 130.


Spoločnos PLUSJOB SOLUTION hžadá manuálne zručných zamestnancov, mužov aj ženy, do výrobnej linky na dve zmeny do Nitry. Ponúkajú 600 eur v čistom, mimoriadny bonus 100 eur počas troch mesiacov, stravné lístky. Doprava je zabezpečená. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle 0905 568 270.

A PLUSJOB SOLUTION társaság munkalehetőséget kínál kézügyességgel rendelkező férfiak és nők számára Nyitrán, gyártósori pozícióba, két műszakos munkarendbe. Kínálnak 600 eurót tisztán, 100 eurós bónuszt három hónapon keresztül, ebédjegyeket. Az utazás biztosítva van. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon: 0905 568 270.


Firma Jonagold s.r.o. so sídlom vo Svodíne ulica Svätého Floriána 1118/1 prijme do pracovného pomeru šoféra nákladného vozidla.

Podrobné informácie v kancelárii spoločnosti od 8:00 do 15:00 hod.

A szőgyéni Jonagold vállalat a Szent Flórián utca 1118-as szám alól felvesz munkaviszonyba sofőrt teher autóra.

Jelentkezni személyesen lehet a vállalat irodájában 8:00 órától 15:00 óráig.


Oznamujeme občanom, že prevádzkovanie káblovej televízie Carisma prevzala spoločnos INTERNITO so sídlom v Hurbanove. Žiadajú predplatitežov káblovej televízie, aby všetky náležitosti a poruchy oznamovali do centrály spoločnosti v Hurbanove v pracovnej dobe na telefónne číslo: 035 64 92 944, a po pracovnej dobe, v pondelok až v nedežu, medzi 16-tou a 20-tou hodinou, na mobilné číslo: 0905 604 634.

Keďže programy obecnej televízie sú vysielané tiež z tejto centrály, prípadné poruchy je potrebné zahlási tiež na tieto čísla.

Tudatjuk lakosainkkal, hogy a Carisma kábel TV üzemeltetését a Gyallai székhelyű INTERNITO vállalat vette át. Kérik a kábel TV előfizetőit, hogy az azzal kapcsolatos ügyeket ill. a meghibásodásokat a vállalat központjába jelentsék munkaidőben a 035 64 92 944-es telefonszámon, munkaidő után pedig hétfőtől vasárnapig, 16 és 20 óra között a köv. mobilszámon: 0905 604 634.

Mivel a Falu TV adásait szintén a gyallai központból sugározzák, kérjük, hogy az azzal kapcsolatos esetleges problémákat szintén a megadott telefonszámokon jelentsék be.


Personálna agentúra ReQest ponúka vožné pracovné miesta na nasledovné pozície:

  • operátor výroby plošných strojov, miesto výkonu práce – Vráble. Ponúkajú hrubú mzdu 440 eur na mesiac + osobné ohodnotenie 88 eur. Doprava a strava je zabezpečená.
  • ďalej na pozíciu operátor autoklávy, miesto výkonu práce – Nové Zámky. Ponúkajú hrubú mzdu 576 eur na mesiac +rizikový  príplatok, príplatok za nočnú prácu, ILU bonus, dochádzkový bonus, prémie a stravné lístky. Dopravu zabezpečia.

Bližšie informácie poskytnú záujemcom osobne dňa 22-ho mája 2018, v utorok, o 10:00 hodine pred budovou obecného úradu. Informova sa môžete aj na telefonickom čísle: 0915 953 631.

A REQUEST munkaközvetítő iroda a következő munkalehetőségeket kínálja:

  • nyomtatott áramköri lapok gyártása, munka végzés helye: Verebély. Kínálatuk a következő: havi 440 euró bruttó bér + 88 eurós személyes értékelés. Az utazás és az étkezés biztosítva van.
  • továbbá gyártósori operátor, munka végzés helye: Érsekújvár. Kínálatuk a következő: 576 euró havi bruttó bér + kockázati pótbér, éjjeli pótbér, ILU bónusz, jelenléti bónusz, prémium és ebédjegyek. Az utazás biztosítják.

Az érdeklődők bővebb tájékoztatást személyesen kaphatnak 2018. május 22-én, kedden, 10 órakor a községi hivatal épülete előtt. Érdeklődni a következő telefonszámon is lehet: 0915 953 631


Spoločnos Jonagold s.r.o. so sídlom vo Svodíne Ul. Svätého Floriána 1118 prijme do pracovného pomeru obsluhovačov výrobných strojov a obsluhovača vysokozdvižného vozíka do prevádzky kartonáž. Záujemcovia sa môžu hlási osobne v kancelárii spoločnosti vo Svodíne denne od 8:00 do 15:00 hodiny.

A szőgyéni Jonagold vállalat a Szent Flórián utca 1118-as szám alól munkaerőt keres gépkezelő és targoncavezető pozícióba a kartonázs részlegére. Az érdeklődők jelentkezhetnek személyesen a vállalat irodájában Szőgyénben naponta 8:00 és 15:00 óra között.


Personálna agentúra ABC JOBS ponúka vožné pracovné miesta pre ženy a mužov vo veku  od 18 rokov v elektrotechnickom priemysle v Šali-Veči-SHC. Práca je na pracovnú zmluvu na 2 zmeny.

Ponúkajú hodinovú mzdu 2,80 eur v čistom a stravné lístky. Doprava a ubytovanie je zabezpečené zdarma. Informácie poskytnú na bezplatnom telefónnom čísle: 0800 800 019

Az ABC JOBS munkaközvetítő iroda munkalehetőséget kínál férfiak és nők részére 18 éves kortól az elektrotechnikai iparban Selyén két műszakos munkarendbe. Kínálnak: nettó órabért 2,80 eurót és ebédjegyeket. Az utazást és a szállást ingyen biztosítják. Érdeklődni a következő ingyenes telefonszámon lehet: 0800 800 019.


Spoločnos Mánya, spol. s.r.o. vo Svodíne prijme do pracovného pomeru vodiča nákladného auta s vodičským preukazom minimálne typ C.

Žiados spolu so životopisom je možné zasla mailom na adresu: obchod@manya.sk alebo odovzda osobne do kancelárie spoločnosti.

Životopis musí obsahova minimálne nasledovné údaje: osobné údaje, kontakt: telefónne číslo príp. mailovú adresu, doklad o ukončení štúdia, odborné skúsenosti a typ vodičského preukazu.

Informova sa môžete v pracovných dňoch poobede do 16:00 hodiny na telefónnom čísle: 0918 974 727.

A szőgyéni Mánya kft. munkalehetőséget kínál tehergépjármű sofőri poszt betöltésére, minimum C típusú jogosítvánnyal.

A jelentkezéseket az életrajzzal együtt leadhatják személyesen a vállalt irodájában, vagy elküldhetik e-mailban a következő címre: obchod@manya.sk

Az életrajznak a következőket kell tartalmaznia: személyi adatok, telefonszám vagy e-mail cím, iskolai végzettség, szakmai tapasztalat és jogosítvány típusa.

Érdeklődni munkanapokon délután 16 óráig lehet a következő telefonszámon: 0918 974 727


Reštaurácia Barus prijme do pracovnoprávneho vzahu 2 osoby na rozvoz jedál. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle: 0905 452 995

A Barus étterem felvesz munkaviszonyba két személyt étel kihordásra. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon: 0905 452 995


Oznamujeme záujemcom, že hžadajú pomocných pracovníkov na obnovu železničnej stanice v Novej Vieske. Ponúkajú plat 4 eurá na hodinu. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0905 502 625.

Értesítjük az érdeklődőket, hogy segédmunkásokat keresnek a kisújfalusi vasútállomás felújításához. 4 eurós órabért kínálnak. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0905 502 625


Firma NOVOFRUCT SK, s.r.o. Nové Zámky prijme do pracovného pomeru kmeňových zamestnancov s nástupom ihneď na pozíciu operátor výroby s prácou na tri zmeny. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle 0911 339 251. Bližšie informácie sú zverejnené aj na informačnej tabuli obce.

Az érsekújvári NOVOFRUCT SK vállalat felvételt hirdet három műszakos munkarendbe gyártósori operátor pozícióra azonnali belépéssel. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon 0911 339 251. Bővebb információk a község információs tábláján is megtalálhatók.


KOM Polster s.r.o firma vyrábajúca čalúnený nábytok prijme pracovníkov na nasledovné pozície: šička, vodič vysokozdvižných vozíkov a výrobný robotník. Ponúkajú možnos zaučenia sa, dlhodobú prácu a bezplatnú autobusovú prepravu. Záujemcovia sa môžu hlási na telefónnom čísle: 035 785 20 33.

A KOM Polster ülőgarnitúrákat gyártó vállalat felvételt hirdet kétműszakos munkára a következő munkakörök betöltésére: varrónő, targoncás és gyártósori munkás. Betanítás is lehetséges. Hosszú távú munkát ajánlanak, ingyenes buszjárattal. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon 035 785 20 33.


Spoločnos Billboardovo, s.r.o, ponúka pre záujemcov pracovnú príležitos vo firme Amazon. V prípade výbornej dochádzky za mesiac ponúkajú možnos zárobku až do výšky 920 eur. V prípade záujmu Vás očakávajú  dňa 16-ho novembra 2017, zajtra, o 9:00 hodine v Nových Zámkoch, Pribinova 19, v hoteli Grand. Bližšie informácie poskytnú na telefónnom čísle: 0800 200 100.

A Billboardovo társaság munkalehetőséget kínál az érdeklődők számára az Amazon vállalatnál. Kiváló munkába járás esetén egy hónapban a kereseti lehetőség elérheti a 920 eurót. Az érdeklődőket 2017. november 16-án, holnap,  9:00 órakor várják Érsekújvárban, a Pribinova 19-es szám alatt a Grand hotelben. Bővebb információkat a következő telefonszámon kaphatnak: 0800 200 100.


Spoločnos Kryštof Group SVK a.s. ponúka vožné pracovné pozície v elektrotechnickom priemysle v Šuranoch so zabezpečenou dopravou zdarma a možným zárobkom od 550 eur v čistom za odpracovaný mesiac. Záujemcovia sa môžu hlási telefonicky na čísle: 0915 713 062.

A Kryštof Group SVK részvénytársaság munkalehetőséget kínál az elektrotechnikai iparban Surányban. Az utazást ingyen biztosítják. Kereseti lehetőség egy ledolgozott hónap után 550 eurótól tisztán. Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő telefonszámon: 0915 713 062.


Západoslovenská vodárenská spoločnos žiada o zvýšenú pozornos našich občanov, nakožko vo viacerých obciach zaregistrovali podvodníkov, ktorí sa vydávajú za zamestnancov vodárenskej spoločnosti, preukazujú sa falošnými služobnými preukazmi, žiadajú odčíta stav vodomeru v domácnostiach a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti.

Preto upozorňujú našich občanov, že zamestnanci vodárenskej spoločnosti vykonávajú odpočet vodomerov v presne stanovených termínoch a nikdy nepracujú s hotovosou, to znamená, že nikdy nevyberajú peniaze priamo na odbernom mieste.

A Nyugatszlovákiai vízművek figyelmezteti lakosainkat, hogy több községben regisztráltak olyan csalókat, akik a vízművek dolgozóinak adják ki magukat, hamis igazolványt mutatnak fel, leolvassák a vízórát és készpénzt követelnek a lakosoktól.

Ezért figyelmeztetik Önöket, hogy a vízművek dolgozói előre megszabott időpontokban olvassák le a vízórákat, és soha nem dolgoznak készpénzzel, tehát soha nem vesznek el készpénzt a vízóra leolvasásakor.


Vedenie Základnej školy Jánosa Stampayho upozorňuje našich občanov, že v školskom areály a to aj pri športových ihriskách platí prísny zákaz uloženia odpadu. Areál je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade zistenia pôvodcu odpadu bude podané oznámenie kompetentným orgánom.

A Stampay János Alapiskola igazgatósága figyelmezteti lakosainkat, hogy az iskola területén, beleértve a sportpályákat is, szigorúan tilos szemetet lerakni. A terület kamerarendszerrel van felszerelve, így ha a felvételek segítségével azonosításra kerül az elkövető személye, az iskola bejelentést tesz az illetékes szerveknél.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky upozorňuje držitežov hospodárskych zvierat na povinnos zabezpeči na svoje náklady identifikáciu zvierat a registráciu zvierat podža osobitných predpisov.

Registrácii podlieha každý chov, kde sa drží 1 alebo viac kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, jedna prasnica, dva alebo viac kusov výkrmných ošípaných, viac ako 1500 kusov hydiny určenej na výkrm, viac ako 300 kusov kúr, moriek, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov.

Regionálne veterinárne a potravinové správy podža zákona vykonávajú kontroly chovov hospodárskych zvierat. V prípade zistenia nezaregistrovaného chovu sú povinné uloži pokutu, pričom výška pokuty pre fyzické osoby je do 300 eur.

Podrobné informácie  sú zverejnené na informačnej tabuli obecného úradu a na webstránke obce.

Az Érsekújvári Járási Állategészségügyi Hivatal figyelmezteti a gazdasági állatokat tartó lakosokat, hogy a törvény értelmében kötelesek saját költségükre identifikáltatni és regisztráltatni állataikat.

Regisztráció köteles minden olyan gazdaság, ahol tartanak 1 vagy több szarvasmarhát, birkát, kecskét, lovat, egy anyadisznót, 2 vagy több hízósertést, több mint 1500 baromfit, több mint 300 csibét, pulykát, kacsát, fácánt, fürjet, vagy több mint 5 futómadarat.

A Járási Állategészségügyi Hivatalok a törvény értelmében ellenőrzéseket végeznek a gazdaságokban. Ha a gazdásági állatok nincsenek beregisztrálva, kötelesek büntetést kiszabni, miközben a fizikai személyek számára a büntetés magassága 300 euróig terjed.

Bővebb információk megtalálhatók kifüggesztve a községi hivatal információs tábláján, ill. a község honlapján.


 


 


Magyar verzió
Úvodná stránka