Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prednosta - Jegyző

Činnos a služby

Prednosta obce vedie a organizuje prácu obecného úradu. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta. Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnos starostovi.

 • Evidencia, riadenie a kontrola zamestnancov obecného úradu, vedenie a organizovanie ich práce
 • Zabezpečovanie odborných podkladov a iných písomností na rokovanie obecného zastupitežstva
 • Vypracúvanie nariadení, uznesení obecného zastupitežstva a rozhodnutí starostu
 • Zabezpečovanie plynulého chodu zasadnutí obecného zastupitežstva
 • Vypracovanie a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce Gbelce
 • Evidencia a vydávanie rozhodnutí
  • na úseku životného prostredia za výrub stromov a za znečisovanie ovzdušia
  • v zmysle zákona o súkromnom podnikaní občanov – SHR (samostatne hospodáriaci rožník)
  • na úseku stavebníctva spolupráca so spoločným obecným úradom v Štúrove
 • Číslovanie stavieb, vedenie evidencie súpisných a orientačných čísiel
 • Vydávanie informácií o evidencií pozemkov
 • Administratívne práce, spojené s vožbami do NR SR, referendom a sčítaním obyvatežstva
 • Zastupovanie matrikárky: overovanie odpisov (fotokópií) a podpisov.
 • Uzavretie dohody o prepožičaní pohrebného miesta a vyberanie poplatku.
 • Vydávanie ročných rybárskych lístkov.


 

Kontaktné údaje

Zodpovedná pracovníčka: Mgr. Beata Porubská
Kancelária: Prízemie, číslo dverí: 6
Telefónna ústredňa: 036 28580 12
E-mail: beata.porubska@gbelce.sk, prednosta@gbelce.sk


 

Munkakör és szolgáltatások

A községi hivatal elöljárója vezeti és szervezi a községi hivatal munkáját. Az elöljárót a polgármester nevezi ki és hívja vissza. A községi elöljáró a község alkalmazottja, aki tevékenységéért a polgármesternek tartozik felelősséggel.

 • a községi hivatal alkalmazottainak nyilvántartása és ellenőrzése, vezeti és szervezi munkájukat,
 • szakmai feltételek biztosítása és más iratok biztosítása a községi képviselőtestület ülésein,
 • rendeletek és határozatok kidolgozása a képviselőtestület és a polgármester határozata alapján,
 • biztosítja a képviselőtestület üléseinek folyamatos menetét,
 • Köbölkút község általános kötelező rendeleteinek kidolgozása és ellenőrzése,
  • határozatok nyilvántartása és kiadása
  • a környezetvédelem terén – fák kivágása, légkör szennyezése,
  • polgárok vállalkozása a törvényesség keretén belül,
  • az építkezés területén – együttműködve a párkányi közös községi hivatallal,
 • épületek számjelzése, összesített és tájékoztató számok nyilvántartásának vezetése,
 • tájékoztatás kiadása a teleknyilvántartásról,
 • adminisztratív munkák, amelyek a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokkal, referendumokkal és népszámlálással függenek össze,
 • az anyakönyvvezető helyettesítése, másolatok (fénymásolatok) és aláírások hitelesítése,
 • a temetkezési hely bérleti szerződésének megkötése, az illetékek beszedése,
 • éves horgászjegyek kiadása.

 

Elérhetőség

Felelős személy:  Mgr. Beata Porubská

Iroda:  földszint 6-os ajtó

Telefonközpont:  036/285501 12

E-mail:  beata.porubska@gbelce.sk,  prednosta@gbelce.sk


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka