Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sekretariát - Titkárság

Činnos a služby

 • Príjem zásielok, evidencia a archivácia došlej a odoslanej pošty
 • Evidencia žiadostí a sažností
 • Vedenie zápisov zo zasadnutí komisií obecného zastupitežstva
 • Príjem žiadostí na zaradenie jednotlivých akcií do programovej štruktúry obecnej televízie
 • Evidencia dedičských rozhodnutí od roku 1992
 • Evidencia a zverejnenie vyhlášok na dražby a evidencia exekučných príkazov v rámci exekučných konaní
 • Evidencia dokumentácie školstva
 • Príprava programov OTV
 • Príprava relácií do verejného rozhlasu a ich vyhlasovanie
 • Na žiados občanov odosielanie faxov

 

Kontaktné údaje

Zodpovedná pracovníčka: Katarína Bertová

Kancelária: 1. posch., číslo dverí: 9

Telefónna ústredňa: 036/75 92 212
Fax: 036/75 92 272
E-mail: sekretariat@gbelce.sk


 

Munkakör és szolgáltatások

 • Postai küldemények fogadása, az érkező és elküldött posta nyilvántartása és archiválása,
 • kérvények és panasztételek nyilvántartása,
 • az önkormányzat mellett működő bizottságok jegyzőkönyveinek vezetése,
 • egyes akcióknak a községi televízió programszerkezetébe való besorolásába érkező kérvények fogadása,
 • a hagyatéki határozatok nyilvántartása 1992-től,
 • árverések és végrehajtói meghagyások nyilvántartása a végrehajtói eljárás keretén belül,
 • az iskolaügy dokumentációjának nyilvántartása,
 • a HTV programok el(ő)készítése
 • a helyi hangszóró közvetítéseinek előkészítése és kihirdetése,
 • lakosok kérésére faxok elküldése.


 

Elérhetőség

Felelős személy:  Berta Katalin

Iroda:  1. emelet, 9-es ajtó

Telefonközpont:  036/75 92 212

Fax:  036/75 92 272

E-mail:  sekretariat@gbelce.sk

               info@gbelce.sk


 


Magyar verzió
Úvodná stránka