Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa - Hivatali hirdetőtábla

Pozvánka - Meghívó

     Pozývame Vás  na verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Samosprávy obce  Gbelce, ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu v Gbelciach  dňa 21. júna 2017, v stredu o 17.00 hod.

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva :

 • zahájenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
 • voľba mandátovej a návrhovej komisie,
 • kontrola plnenia posledných uznesení,
 • prerokovanie návrhu Záverečného účtu Obce Gbelce za rok 2016,
 • správa z audítorskej kontroly,
 • stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016,
 • návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017,
 • správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontrolnej činnosti,
 • rekonštrukcia verejného osvetlenia – aktuálny stav,
 • aktuálne otázky,     
 • interpelácie poslancov,
 • diskusia,
 • schválenie uznesenia, záver.

 

 

                                                                                              František Szőcs

                                                                                                     starosta         .  

 ....................................................................................................................................................................   

 

     

Meghívjuk Önt Köbölkút Község Önkormányzata Képviselő Testületének nyilvános ülésére, mely a községi hivatal üléstermében lesz megtartva 2017. június 21-én, szerdán, 17.00 órai kezdettel a következő programjavaslat alapján:

 

 • megnyitó, a jegyzőkönyvíró és hitelesítők kijelölése,
 • a mandátum- és javasló-bizottságok megválasztása,
 • az előző ülés határozatai teljesítésének ellenőrzése,
 • Köbölkút Község 2016-os évi számviteli zárlatának megvitatása,
 • beszámoló az audítori ellenőrzésről,
 • a község főellenőrének véleményezése a 2016-os év számviteli zárlatával kapcsolatosan,
 • javaslat a községi főellenőr 2017-es II. félévi tevékenységére,
 • a főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzői tevékenységéről,
 • a községi közvilágítás felújításának folyamata,
 • aktuális kérdések,
 • a képviselők interpellációi,
 • vita,
 • határozathozatal, befejezés.           

                                                                          

 

 

                                                                 Szőcs Ferenc                                                 

                                                                                   


 

Plánované investície

Oznámenie

 Výrub Kiss D..pdf (511.3 kB) Výrub Kiss D..pdf (511.3 kB)

 
Výrub drevín, Fakivágás

 

Vďaka dotácii z Programu obnovy dediny sa v rámci mikroregiónu zviditeľní i naša obec


 

Verejná Vyhláška


 

 

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku

 Informácia.pdf (728.4 kB) Informácia.pdf (728.4 kB)

 
 Információ.pdf (754.6 kB) Információ.pdf (754.6 kB)

 
 jazyk.doc (40 kB) jazyk.doc (40 kB)

 

Upzornenie na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina


 

Informácia o ohrození v súvislosti s nálezmi nebezpečných zásielok


 

 

Programový rozpočet obce Gbelce


 


Magyar verzió
Úvodná stránka