Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Telovýchovná jednota - Sportegyesület

Telovýchovná jednota

Telovýchovná jednota v našej obci bola založená v roku 1927. Medzi prvými, ktorí sa o to pričinili boli źudovit Hógenbuch a Štefan Hortai. Činnos organizácie bola zameraná výlučne na futbal, ktorý sa začal hráva na obecnom jarmovisku. Prvý futbalový zápas sa odohral v roku 1930 s mužstvom Parkan –u. Neskoršie začali budova prvé futbalové ihrisko na jeho terajšom mieste. Práce riadil źudovit Hógenbuch. Na tomto vybudovanom ihrisku sa začal hráva už pravidelný futbal. Naše mužstvo štartovalo pod menom KAC (Köbölkúti Atletikai Club).

Prvým predsedom bol MUDr. Imre Obláth obvodný lekár, ktorý túto funkciu vykonával 30 rokov nepretržite. Vedúcimi mužstiev boli Cserepes źudovit a Bircsák Adolf. Neskoršie do tejto činnosti sa zapojili aj Holler František a Filler Imrich. Naša telovýchovná jednota sa začala rozvíja po druhej svetovej vojne pod novým menom Sokol Gbelce.

Okrem futbalu sa hrala aj ženská hádzaná a stolný tenis a naši športovci sa zúčastnili aj krajských súaží.

Po odchode MUDr. Oblátha sa predsedom stal MUDr. Drégely Aladár, miestny detský lekár. Po ňom funkciu prevzal Szuri Vojtech, ktorý túto funkciu vykonával 10 rokov. Jeho nasledoval Szücs Juraj a po ňom Peter Nevedel. V súčasnosti funkciu predsedu vykonáva Gabriel Ižák.

Naša činnos sa v posledných rokoch zameriavala výlučne na futbal. V súažiach štartovalo mužstvo dospelých a dorastencov. Neskôr začalo súaži aj žiacke mužstvo. Toto zastúpenie sa zachovalo až do dnešnej doby.

Činnos športovej organizácie materiálne zabezpečovalo miestne JRD a mužstvá štartovali pod názvom TJ DRUŽSTEVNÍK GBELCE, až do zániku družstva. Vrátili sme sa k svojmu pôvodnému názvu SOKOL GBELCE, ktoré používame až do dnešnej doby.

V súčasnosti chod futbalového oddielu finančne zabezpečuje obecný úrad a sponzori.

Činnos TJ – orientácia: Činnos našej organizácie je v súčasnosti zamerané len na futbal. Naše dve mužstvá, „A“ mužstvo a dorastenci štartujú v okresných súažiach. V mužstvách hrajú prevažne domáci hráči. Najúspešnejší sú žiaci.

Výbor našej organizácie v budúcnosti sa snaží naďalej zabezpečova chod športovej organizácie, tak po materiálnej, ako aj organizačnej stránke a vytvori optimálne podmienky pre družstvá.

Naše plány do budúcnosti sú:

  • Zabezpeči naďalej účas v majstrovských súažiach. Stara sa o vývoj hráčov tak po hernej, ako aj fyzickej stránke. Vylepši úroveň tréningových procesov. Vytvori optimálne materiálne podmienky a zvýši počet sponzorov.
  • Venova patričnú starostlivos telovýchovným objektom.
  • Perspektívne sa zaobera s výstavbou novej prezliekarne a hžadiska pre divákov.
  • Zvýši úroveň športového života v našej obci.

 

Kontaktná osoba:  predseda TJ

Adresa: Gbelce 94342

Web: tjsokolgbelce.webnode.sk


 

Sportegyesület

Köbölkúton a sportegyesület 1927 – től tevékenykedik. Kezdeményezői Hogenbuch Lajos és Hortai István voltak. A sportegyesület tevékenysége kizárólag labdarúgásra összpontosult. A futballpálya a vásártéren volt. Az első mérkőzést 1930 – ban Párkány csapatával játszották. Később Hogenbuch Lajos irányításával új futballpályát létesítettek. Itt kezdődött el a rendszeres labdarúgás. A csapat KAC (Köbölkúti Atletikai Club) néven szerepelt. Megindult a rendszeres bajnokság Cserepes Lajos és Bircsák Adolf irányításával. Később Dr. Obláth Imre, körzeti orvos lett az egyesület első elnöke, 30 éven keresztül aktívan dolgozott, majd Holler Ferenc és Filler Imre is bekapcsolódott a futballszakosztály tevékenységébe.

A sportszervezet a 2. világháború után indult komoly fejlődésnek és SOKOL GBELCE néven szerepelt. A tevékenység női kézilabda szakosztállyal és asztaliteniszezőkkel bővült. Ezek kerületi szinten versenyeztek.

Dr. Obláth Imre után Dr. Drégely Aladár, gyermekorvos lett az elnök. Őt Szuri Béla követte hosszabb időn át. Tőle Szűcs György vette át a stafétát, akit Nevedel Peter követett. Klubunk jelenlegi elnöke Ižák Gábor.

Az utóbbi években a sportegyesület tevékenysége kizárólag a labdarúgásra irányult. A bajnokságban egy felnőtt és egy ifjúsági csapat szerepelt. Később egy diákcsapattal bővültek. Jelenleg két csapat vesz részt a bajnokságon. 

A sportegyesület működését anyagi téren a helyi földműves-szövetkezet támogatta. Ennek megszűntével a helyi önkormányzat vette át a támogatást. Sokat segítettek a spozorok is.

Sportszervezetünk vezetősége, a község sportéletének fejlesztése érdekében, a következő fő feladatokat tűzte céljául:

ˇ         Továbbra is biztosítani a jelenlegi három csapat sikeres szereplését a bajnokságon. Ehhez megteremteni a kedvező feltételeket anyagi szempontból. Biztosítani a játékosok tudásbeli fejlődését, javítani az edzések színvonalát.

ˇ         Növelni az egyesület anyagi támogatóinak számát.

ˇ         A sportpálya öltözőjének és környezetének rendszeres karbantartása és fokozatos felújítása.

ˇ         Távlati cél: foglalkozni egy új, korszerű öltöző és lelátó megépítésével.

ˇ         Elérni, hogy a testnevelés és a sport, s ezen belül a labdarúgás színvonala lényegesen javuljon falunkban.

 

Kapcsolattartó személy:  elnök

Cím: Gbelce, 94342

Web: tjsokolgbelce.webnode.sk

 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka