Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základná Škola Jánosa Stampayho - Stampay János Alapiskola

 

Riaditež:     Mgr. Katarína Cziborová

Adresa:    J. Stampayho 929, 943 42 Gbelce

Telefón:    Riaditežka: 036 – 7592441

                 Zástupca riaditežky: 036 – 7531171

                 Účtovníčka školy: 036 – 7531170 

E-mail:     stampay@zsmgbelce.edu.sk

Domovská stránka: www.stampay.sk


 

Budova školy


„Začiatkom a koncom našej didaktiky nech je: hžada a nachádza spôsob, podža ktorého by učitelia menej učili, ale žiaci sa viac naučili, aby bolo v školách menej zhonu, nechuti a márnej práce, no viac vožného času, potešenia a zaručeného úspechu …” (Diogenes)

Škola bola zriadená v roku 1950 s 3 triedami. Nakožko budova školy bola zastaralá a malá, preto v roku 1960 sa začínala stavba novej školskej budovy, ktorú odovzdali v roku 1964. V tejto dobe vyučovanie prebiehalo v 12 triedach. Ako súčas školského areálu bola postavená aj telocvičňa, jedáleň a športové ihriská.

Naša škola v roku 1999 dostala čestný názov Základná škola Jánosa Stampayho s vyučovacím jazykom maďarským. Škola žiadala čestný názov na počes vežkej osobnosti, riaditeža školy obce Gbelce.

Školu navštevujú deti – nielen z Gbeliec - aj z okolitých obcí: Nová Vieska, Belá, źubá, Divá, Šarkan, Malá Mužla, Svodín.

Ciežom výchovy a vzdelávania našej školy je predovšetkým rešpektova jednotlivca, potreby jeho osobnej sebarealizácie, rozvoja jeho duševných a telesných schopností. Výchovná práca učitežov smeruje k výchove dieaa pripraveného na aktívny život v dospelosti. Spoločnou prácou a úsilím, osobným príkladom vytvoríme na škole príjemnú atmosféru, prostredie, kde žiaci, rodičia a učitelia radi chodia, prežívajú plnohodnotný život, rozvíjajú svoje záujmy a potrebné vedomosti.


 

Stampay János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

 

Igazgató:   Mgr. Czibor Katalin

Cím:          Stampay János utca 929/80, 943 42 Köbölkút

Telefon:      Igazgató: 036 – 7592441

        Igazgató helyettes: 036 – 7531171

        Könyvelőnő: 036 – 7531170

E-mail:       stampay@zsmgbelce.edu.sk

Honlap:      www.stampay.sk 

 

Valljuk, hogy iskolánk feladata, megadni a lehetőséget, hogy minden 6 - 15 éves gyermek olyan műveltséggel rendelkezhessen, amely majd biztos alapot ad a világban való eligazodáshoz, amely a gyermekekben felébreszti az igényt a további művelődés szükségességére, az egész életen át tartó tanulásra.

Úgy véljük, hogy ebben a gondolatban fogalmazódik meg mindaz, aminek napról-napra át kell hatnia oktató-nevelő munkánkat az iskola életének minden területén.

Meggyőződésünk, hogy a tanulók akkor tudják képességeik legjavát nyújtani, ha anyanyelvükön tanulnak. A gyermek számára gondolkodásának, problémamegoldásának, értelmi és érzelmi fejlődésének sikeressége csak az anyanyelvén biztosított.

Hisszük, hogy testileg-lelkileg egészséges, boldogságra, fejlődésre képes, nyitott gondolkodású embereket csak a szülőkkel való szoros együttműködéssel nevelhetünk.

Ez iskolánk pedagógiai hitvallása, amely eszköze célunknak: olyan iskola megteremtése és megtartása, amelyben gyermek, szülő, pedagógus egyaránt jól érzi magát.


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka